Home Nyheter Positiva resultat från Aptahems samarbete med Örebro Universitet

Positiva resultat från Aptahems samarbete med Örebro Universitet

Positiva resultat från Aptahems samarbete med Örebro Universitet

1 juli, 2020

I slutet av förra året trädde Aptahem in i ett konsortium med Örebro Universitet i syfte att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom. Igår kunde bolaget meddela de första preliminära data från projektet, vilka glädjande nog bekräftade antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper hos Aptahems läkemedelskandidat Apta-1. Dessutom indikerade datan att kandidaten kan ha positiv effekt vid inflammation i blodkärl.
Bioteknikbolaget Aptahem utvecklar Apta-1 som ett akut läkemedel mot sepsis, ett mycket allvarligt tillstånd som varje år drabbar cirka 49 miljoner människor. Apta-1 befinner sig i preklinisk utveckling och studier har indikerat en multiverksam profil som kan innebära att kandidaten även har potential inom andra områden än sepsis. Apta-1 har visat en kapacitet att minska storleken på blockerande blodkroppar, ha en hämmande effekt på ett antal inflammatoriska faktorer och det finns tecken som tyder på att även koagulationsprocessen kan adresseras med Apta-1.

Samarbete med Örebro Universitet

Det är just Apta-1s multiverksamma profil som utgör bakgrunden till det internationella forskningssamarbetet med Örebro universitet, läkemedelsutvecklingsbolaget AnaMar AB och kanadensiska Dalhousie University som Aptahem i december förra året anslöt sig till. Projektet – Novel Strategies to Reduce Inflammation, Thrombosis and Fibrosis in Cardiovascular Disease – löper över två års tid och har erhållit finansiering på 2 Mkr från KK-stiftelsen.
Syftet med projektet är att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom. Aptahem förser projektet med Apta-1-substans och forskningen kommer bl.a. att utröna Apta-1s potential i mer detalj.

Studier vid Örebro universitet

Projektet inleddes i januari i år och studierna med Apta-1, som genomförs vid Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet, har två syften. För det första ska de undersöka Apta-1s roll i processen där blodplättar (trombocyter) bildar en plugg (agreggat) som kan förhindra en blödning eller leda till blodproppsbildning. För att en sådan plugg ska bildas krävs balans i blodet och ett komplext samspel mellan blodplättarna och kärlväggens endotelceller.
Det andra syftet är att studera Apta-1s inverkan på inflammation i blodkärlen.

Positiva preliminära resultat

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

Igår kunde alltså projektet presentera sina första preliminära resultat och för Aptahem var dessa glädjande. Till grund för den aktuella data ligger en inflammationsbaserad endotelcellsmodell och en modell för att studera hur blodplättarna aggregerar. Enligt resultaten påverkar Apta-1 generellt inte trombocytaggregation, vilket är positivt eftersom trombocyterna annars skulle riskera att bilda blodproppar i kärlet.
När man studerade inflammatoriska proteiner kopplade till endotelceller visade sig Apta-1 ha en hämmande verkan på flera proteiner involverade i inflammation som frisätts i aterosklerotiska plack. Även detta är ett mycket positivt fynd då inflammation är en central mekanism vid t.ex. åderförfettning (ateroskleros).
Slutligen är det värt att nämna att forskarna också tittade på cytotoxicitet och att Apta-1 inte uppvisar tecken på detta, något som bekräftar resultaten från tidigare prekliniska studier.
I en kommentar underströk Aptahems vd Mikael Lindstam vikten av resultaten för Apta-1s fortsatta utveckling:

»Detta är ytterligare nya viktiga resultat som bekräftar tidigare studier på andra system som visar på Apta-1s potentiella effekt och unika funktion på bl.a. kärlskador som uppstår vid sepsis. Detta ger oss ytterligare förståelse för hur Apta-1 verkar och är viktigt vid planeringen av det kliniska utvecklingspro­grammet framöver.«

I ett nästa steg kommer de preliminära resultaten att följas upp med en betydligt större studie. Arbetet fortsätter efter semestern då verifiering och utveckling av studierna på Apta-1 i kardiovaskulära modellsystem expanderar.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev