Home Nyheter 2cureX mottar den tredje betalningen från Horizon 2020

2cureX mottar den tredje betalningen från Horizon 2020

2cureX mottar den tredje betalningen från Horizon 2020

29 juni, 2020

2cureXs verktyg för funktionell precisionsmedicin, IndiTreat, är snart redo för marknaden, och vägen dit har biståtts av ett starkt ekonomiskt stöd från EU-kommissionen genom ett 3-årigt Horizon 2020-bidrag. Den första av tre utbetalningar av det totala bidragsbeloppet om 3 MEUR kom 2018, och förra veckan meddelade 2cureX att bolaget mottagit ytterligare en delbetalning. Kapitaltillskottet kommer att ta bolaget genom de sista stegen inför den kommersiella lanseringen av IndiTreat som är planerad att ske under hösten.
EU-kommissionen har under de senaste åren prioriterat investeringar i forskning och innovation. Ett av programmen som har skapats för att hjälpa små och medelstora bolag att nå sina projektmål är Horizon 2020, som ska stödja framstående vetenskap, industriellt ledarskap samt innovationer som bemöter samhällsutmaningar. Programmets huvudmål är att se till att Europa producerar vetenskap i världsklass, minskar hinder för innovation och gör det lättare för den offentliga och privata sektorn att arbeta tillsammans för att leverera innovation.

2cureX – en del av Horizon 2020

2cureX, som är verksamt inom funktionell precisionsmedicin (FPM), passar in i den kategorin. Det danska bolaget har utvecklat ett verktyg som kan förutsäga vilken behandling som passar bäst för varje enskild cancerpatient. Verktyget kallas IndiTreat och är baserat på 3D-mikrotumörer odlade från cancerbiopsier hos patienter.
Det innovativa projektet mottogs väl av EU-kommissionen, och 2017 belönades 2cureX med det prestigefyllda SME-anslaget från Horizon 2020 till ett värde av 3 MEUR. Bolaget tilldelades anslaget för att slutföra den kliniska valideringen av FPM-produkten IndiTreat och för att initiera marknadslanseringen av densamma. I enlighet med betalningsschemat för samltiga SME-Instruments-projekt utbetalades inte hela summan på en gång. Istället fick 2cureX 50 procent av det totala bidraget (1,5 MEUR) i början av projektet, i mars 2018. Syftet med förfinansieringen är att ge mottagaren initialt ekonomiskt stöd. De återstående medlen betalas ut årligen som s.k. delbetalningar som ersätter kostnaderna för projektets genomförande under föregående projektår. Det här förfarandet säkerställer att mellanliggande betalningar är knutna till att nå projektmilstolpar.

Fortsatta framsteg

Sedan dess har bolaget tagit flera steg framåt med IndiTreat, t.ex. har man inlett ett antal samarbeten med sjukhus runt om i Europa samt med patientorganisationen Digestive Cancers Europe (DiCE) (läs mer DiCE-samarbetet här) för att kliniskt validera sin produkt hos patienter med kolorektalcancer.
Partnerskapen har bidragit till att underlätta dialogen med såväl offentliga som privata sjukhus på flera europeiska marknader och dessa sjukhus kommer att hjälpa till med kommande kommersialiseringsansatser för IndiTreat.
Allteftersom bolaget har kommit närmare en regelrätt kommersialisering har de dessutom sjösatt ett Early Access-program med syftet att belysa IndiTreats potential som ett FPM-verktyg, samt ackumulera intern know how kring processen för att kommersialisera IndiTreat inom olika europeiska marknadssegment.

Tredje betalningen från Horizon 2020

Som en del av den årliga rapporteringsprocessen till Horizon 2020, som krävs av alla programmets tagare, har projektets framsteg granskats både av representanter från EU-kommissionen såväl som av en extern expert. Eftersom samtliga milstolpar för projektet hittills har uppnåtts, har projektets andra årskostnader (motsvarande 892.011 EUR) accepterats. Det innebär att 2cureX nu är berättigade till den andra delbetalningen av bidraget på 596.886 EUR, vilken man under förra veckan kunde tillkännage att man erhållit. Dessa fonder kommer att bidra till 2cureX planerade marknadslansering under andra halvåret 2020.
2cureX vd Ole Thastrup var mycket nöjd med beskedet:

With the positive assessment, we have met another important milestone of our Horizon 2020 project. The EU grant is based on our business strategy and supports both the clinical validation and the Early Access Program for IndiTreat, that will be introduced to the market in the second half of 2020.

Sammantaget har Horizon 2020-bidraget inte bara hjälpt 2cureX att närma sig sitt mål att lansera IndiTreat på marknaden, utan det har också belyst det danska life science-bolagets innovationskapacitet.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev