Home Nyheter Tyska rekommendationer och Vinnova-bidrag i BrainCools favör

Tyska rekommendationer och Vinnova-bidrag i BrainCools favör

Tyska rekommendationer och Vinnova-bidrag i BrainCools favör

1 juli, 2020

Medicinteknikbolaget BrainCool fortsätter att generera nyheter i snabb takt. På måndagen presenterades dels uppgifter om att tidig och kontinuerlig kylning av hjärtstoppspatienter rekommenderas i en tongivande tysk referenspublikation för intensivvård, dels aviserades att bolaget fått ett Vinnova-bidrag om 900 000 kronor för febervård av svårt sjuka covid-19-patienter. BioStock kontaktade vd Martin Waleij för en kommentar.
Läs intervjun med Martin Waleij, vd BrainCool nedan.

Martin Waleij, vd BrainCool.

BrainCool är inne i en nyhetsintensiv period just nu med nya studieresultat på flera fronter, stort inköpsavtal i USA, flera regulatoriska framsteg inom onkologi, en genombrottsorder och nu senast även positiva vårdrekommendationer från Tyskland, samt Vinnova-pengar för ert covid-19-projekt. Hur rangordnar du själv dessa händelser?
– Det är svårt att rangordna dem och vi måste givetvis jobba vidare fokuserat med att bygga en god grund för samtliga våra tre produkter. Måste jag dock välja får det blir inköpsavtalet med HealthTrust i USA. Det är en stor inköpsorganisation med access till över 1600 sjukhus och avtalet skapar även mycket bra förutsättningar inte bara för iQool System, utan även för att framgent inkludera våra övriga produkter Cooral System och RhinoChill i upphandlingssystemet.
– Med det sagt, ska jag inte sticka under stol med att utvecklingen i Tyskland också är väldigt intressant.

»Med det EU-stöd vi nyligen beviljades i ryggen, kommer vi att på ett strukturerat sätt fortsätta arbetet med att etablera BrainCool-konceptet i Tyskland, där vi även ligger i absolut framkant både vad gäller behandling vid hjärtstopp och våra projekt inom stroke.« – Martin Waleij, vd BrainCool

Om vi börjar med de nya rekommendationerna från Tyskland, som publicerats in en årligen utkommande ”bibel” för intensivvårdsläkare och som stipulerar att hjärtstoppspatienter bör behandlas med hypotermi så tidigt som möjligt och även kontinuerligt genom vårdkedjan – vad betyder dessa rekommendationer för BrainCools intåg på den tyska marknaden?
– Tyskland visar här sin ståndpunkt tydligt kring kylning i tidig fas: patienter skall behandlas så fort det är möjligt – varje minut är viktig! I sann tysk anda exemplifieras detta även med ett lyckosamt patientfall med ”GCS 3”, d.v.s. en bedömning där patientens neurologiska tillstånd befinns vara i botten av en 15-gradig utvärderingsskala, där utgångsläget är sådant att man i många länder inte ens skulle prioritera att transportera patienten till sjukhus.
– Med det EU-stöd vi nyligen beviljades i ryggen, kommer vi att på ett strukturerat sätt fortsätta arbetet med att etablera BrainCool-konceptet i Tyskland, där vi även ligger i absolut framkant både vad gäller behandling vid hjärtstopp och våra projekt inom stroke.

BrainCell-konceptet.

Vikten av en tidigt inledd och obruten kylningsprocess, d.v.s. att patienter med hjärtstopp börjar kylas redan i ambulansen eller dessförinnan samt fortsätter att hållas nedkylda efter ankomst till intensivvårdskliniken är något som ert BrainCell-koncept är skräddarsytt för. Kan du berätta lite kort om konceptet?
– Konceptet bygger på två delar, dels att kyla ned patienten så snabbt som möjligt med RhinoChill och dels att vidmakthålla kylbehandlingen i hela vårdkedjan, samt möjliggöra en snabb överföring till ett IVA-system, d.v.s. BrainCool System – dessutom med fullständig överföring av relevanta patientdata. Med detta finns flera fördelar, inkluderat en minskad risk för att temperaturen i hjärnan stiger vid överföring av patienten från prehospital vård till vård vid intensivvårdsavdelning (IVA), vilket är risken om man inte har en kontrollerad temperatur i alla delar av vårdkedjan.
– Det affärsmässiga konceptet är väldigt tydligt, vi har det enda godkända och validerade systemet för hela vårdkedjan – man skall i princip ”tvingas in” i att använda bägge produkterna i ett flöde, givetvis i syfte att uppnå bästa möjliga patientutfall.
Tysk intensivvårds”bibel”.

Givet att den här tyska ”intensivvårdsbibeln” inte avser formella myndighetsriktlinjer utan snarare rekommendationer som utformats som beslutsstöd för praktiserande läkare, hur stor ”impact” kan de förväntas ha på hur medicinsk kylning implementeras i hjärtstoppsvården?
– I Tyskland har den väldigt stor betydelse och de här rekommendationerna kommer säkerligen att underlätta både vid en marknadsetablering och i kontakten med myndigheterna för att göra en ytterligare insats för att få på plats av en form av fast track reimbursement för hypotermi i landet.
– Man är ju i Tyskland även tydliga med att målet är att implementera medicinsk kylning i stor omfattning, vilket kan jämföras med t.ex. Sverige där området är forskningsintensivt men där implementering alltid kommer senare.
Gårdagens andra BrainCool-nyhet handlade om något helt annat: ni har fått ett Vinnova-bidrag på en knapp miljon för en studie där svårt sjuka covid-19-patienter ska kylbehandlas mot hög feber. Hur snart kan studien förväntas visa resultat?
– Det är en studie som kan sägas ha flera dimensioner. Den enklast är att BrainCool System har använts för att bryta svår feber hos ett antal covid-19-patienter och därmed medverkat till att rädda dessa patienters liv. Vi ser nu studier komma som rapporterar att patientfall med så hög feber har lett till 100 procents mortalitet. Vi har alla ett ansvar att hjälpa till under en pandemi och kan BrainCool bidra till ett bättre utfall så ska vi göra det.
– Studien skall vara klar under 2020. Den ger ett bra kliniskt underlag och därmed även försäljningsunderlag för BrainCool System och kan även leda till andra positiva insikter kring ARDS och feberbehandling inom neurologi, men även inför framtida utbrott av covid-19 och liknande pandemier.
Er studie som genomförs vid Södersjukhuset (SÖS) handlar primärt om att titta på hur nedkylning skyddar covid-patienter med feber och ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) som vårdas i respirator. Men det kommer nu allt fler uppgifter om att covid-19-viruset kan ge neurologiska skador och negativa effekter på hjärnan. Givet att BrainCool System också utvecklats för att skydda hjärnan hos stroke-patienter, vilka synergieffekter kan finnas?
– Det korta och enkla svaret är att produktens behandlingsomfång kan utvidgas, men utan ytterligare kostnader för produktutveckling och regulatoriska kostnader.
Vid Universitetet i Maryland bedrivs också en studie på just covid-19-patienter med ARDS där man tittar på hur lungorna kan skyddas genom hypotermibehandling. Enligt studieprotokollet ger man samtidigt neuroblockerande läkemedel för att undvika frossbrytningar hos patienterna. BrainCool System har en inbyggd anti shivering-funktion, löser den problemet?
– Det är ju en ny sjukdom med mycket ny kunskap och nya data som tillförs varje vecka, m.a.o. är det för tidigt att svara på. Dock är vår produkt väl positionerad för problemet och vår generella ansats är att så lite läkemedel som möjligt skall användas. Där skiljer sig vår ansats ifrån den man har i Marylands projekt, där man som sagt använder tyngre läkemedel.
– Intresset har också varit stort för vår lösning såtillvida att vi inte haft några problem att snabbt rekrytera patienter till studien vid SÖS.

»Gruppen som står bakom ARDS-studierna i Maryland har precis landat ett forskningsbidrag om 60 Mkr från det amerikanska försvarsdepartement, och BrainCool är väl positionerat för att kunna bidra till bättre behandlingsutfall även för amerikanska patienter.« 

Specifikt feber hos neuro-patienter verkar vara en genomgående problematik. I januari i år fick The R Adams Cowley Shock Trauma Center vid Universitetet i Maryland ett bidrag om motsvarande 1 miljon kronor för behandling av feber hos neuro-patienter med iQool System, kan du berätta något mer om detta projekt?
– Vi validerar vår produkt inom neurologisk feber med USA största traumacenter och den opinionsledare som de facto har författat riktlinjerna inom området. Det är både roligt och viktigt! Jag bedömer att det finns goda förutsättningar för vidare finansiering med den här gruppen, exempelvis inom ARDS och covid-19, men kanske även trombektomi, d.v.s. avlägsnandet av blodproppar i hjärnan i samband med stroke.
– Gruppen som står bakom ARDS-studierna i Maryland har precis landat ett forskningsbidrag om 60 Mkr från det amerikanska försvarsdepartement, och BrainCool är väl positionerat för att kunna bidra till bättre behandlingsutfall även för amerikanska patienter.
Avslutningsvis, med så mycket som händer i och omkring bolaget nu, blir det någon semester i sommar?
– Jo, vi behöver väl alla semester ibland men att jobba inom BrainCool är ett kall. Patientfall med goda utfall som vi sett t.ex. i tyska Halle, där vi såg fullständig neurologisk återhämtning för en hjärtstoppspatient med initialt mycket dålig prognos, och samma sak i Essen för en patient som drabbats av heatstroke, samt möjligheten att faktiskt hjälpa svårt sjuka covid-19 patienter i Stockholm, det är sådant som påminner en om varför man inte hängde kvar i finansbranschen.
Läs också: BrainCools potentiella guldägg inom onkologi mot kläckning (publicerat 29 juni 2020).
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev