Home Nyheter BioStock studio: Xintela finns på större aktörers radar

BioStock studio: Xintela finns på större aktörers radar

BioStock studio: Xintela finns på större aktörers radar

2 juli, 2020

Baserat på sin patenterade markörteknologi utvecklar Lundabaserade biomedicinbolaget Xintela stamcellsbehandlingar mot ledsjukdomen artros och målriktade antikroppsbehandlingar mot aggressiva cancerformer. Just nu är bolaget aktuellt med en företrädesemission om cirka 37 Mkr. På onsdagen besökte vd Evy Lundgren-Åkerlund Biostocks studio i Lund för att berätta mer om bolagets teknologi, dess potential att ingå partnerskap, samt kommande milstolpar. 
Se bolagspresentationen och en efterföljande intervju med Evy Lundgren-Åkerlund nedan.

YouTube video

Läs också: Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå (publicerad 30 juni 2020)
 

Disclaimer

Ett prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, till befintliga aktieägare i Xintela AB (publ) (“Xintela” eller “Bolaget”) (“Företrädesemissionen”). Prospektet kan erhållas på xintela.se/foretradesemission och har godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperen. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev