Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 29 maj

Nyhetssvepet onsdag 29 maj

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet onsdag 29 maj

29 maj, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Lovande kliniska data för Bayers TRK-hämmare, bättre screening behövs
» Genovis nya enzym skräddarsytt för utveckling av biologiska läkemedel
» Nytt steg i registreringsprocessen för Enorama, men styrelsen beviljas inte ansvarsfrihet
» Aktiva Cereno Scientific siktar högt med kapitalresning
» Potential att bredda indikationen för Cereno Scientifics kandidat CS1
» Bolagspresentation och intervju med BBS från BioStock Live 21 maj

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 21 här
Det svenska läkemedelsbolaget som startade utvärdering av Nanexas drug delivery plattform PharmaShell har nu beslutat att gå vidare och utöka utvärderingen av PharmaShell som drug deliveryplattform för ett av deras produktprojekt. Läs mer.
Matilda Hugerth, chef för klinisk utveckling och regulatoriska frågor på NeuroVive, har gett en intervju. Läs mer.
Episurf Medical meddelar att klinisk data för Episealer har accepterats för presentation vid International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Societys globala kongress i Vancouver, Kanada, den 5 – 8 oktober. Läs mer.
Panion Animal Health rapporterade positiva resultat från säkerhetsstudien gällande epilepsi i hundar. Läs mer.
A1M Pharmas styrelseordförande Anders Ermén har beslutat att av personliga skäl inte ställa upp till omval vid den ordinarie bolagsstämman. Läs mer.
NeuroSearch kommer att genomföra en omvänd aktiesplit. Läs mer.
Redeye inleder bevakning av BioArctic. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
2cureX  DexTech Medical  Elekta  IDL Biotech  Idogen  Intervacc  LifeAssays  PExA  Respiratorius (kommuniké)  Respiratorius (rapport)  Saniona  Sedana Medical  Zenicor Medical Systems
Kallelser till bolagsstämmor:
Kiwok  Ortoma
Nyheter inkomna igår e.m.:
Nyligen tillträdda styrelseledamot Semmy Rülf har förvärvat sammanlagt 49 578 aktier i BiBBInstruments. Läs mer.
Saniona tar in 78 Mkr i till 85 procent garanterad nyemission, med syftet att säkra bolagets finansieringsbehov och därmed ersätta avropandet av framtida potentiella trancher enligt finansieringsavtalet med Nice & Green. Teckningsperioden löper mellan 10 – 25 juni. Läs mer.
Genovis expanderar portföljen av SmartEnzymes med lanseringen av SialEXO 23. Det nya enzymet kan användas vid studier av en viss typ av glykaner på biologiska läkemedel. Läs mer.
Det europeiska patentverket (EPO) avser bevilja Karolinska Developments portföljbolag OssDsign två nya europeiska patent relaterade till bolagets materialteknologi och implantatdesign. Läs mer.
Oncology Venture meddelade att de nya aktier som tecknats förväntas vara registrerade hos Erhvervsstyrelsen (den danska Bolagsverket) omkring den 29 maj. Den sista dagen för handel med tecknade units (BTU) förväntas infalla den 4 juni. Handel med de nya aktierna förväntas inledas på Nasdaq First North den 11 juni. Läs mer.
Karolinska Development har ändrat datum för årsstämman från den 26 juni till den 28 juni. Läs mer.
IRLAB meddelade att ett forskningskonsortium, där IRLAB är en del, har mottagit ett bidrag om 2,9 Mkr från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnovas program “Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa våren 2019”. Läs mer.
Cyxones vd Kjell G. Stenberg kommer att presentera bolaget på Mangolds Investerardag i Stockholm den 3 juni. Läs mer.
Genmab kommer att ansöka om att notera American Depository Shares (ADS) vid Nasdaq i New York. Läs mer.
Peptonic Medical offentliggjorde memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 29 maj. Läs mer.
EQL Pharmas läkemedel Metronidazol EQL Pharma, tabletter 200mg och 400mg, har blivit godkänt för försäljning av det svenska Läkemedelsverket. Läs mer.
Immunicum meddelade utfall av teckning i incitamentsprogram 2019/2022. Läs mer.
Analysguiden publicerade en analys av VibroSense Dynamics. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Emotra +17,47%,Nanexa +8,50%, Episurf Medical +7,86%, Doxa +7,66%, Initiator Pharma +5,97%, PHI +5,07%
Förlorare i lunchhandeln: Saniona -12,98%, Spago -10,09%, Oasmia -6,39%, Enorama -5,77%, ISR -5,10%, A1M Pharma -5,05%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev