Home Nyheter Lipum rekryterar erfaren entreprenör som COO

Lipum rekryterar erfaren entreprenör som COO

Lipum rekryterar erfaren entreprenör som COO

23 maj, 2019

Privatägda Lipum ångar på och härom veckan kom nyheten att bolaget har rekryterat Pernilla Abrahamsson till positionen som Chief Operating Officer. Abrahamsson, som närmast kommer ifrån Senzime, har lång erfarenhet inom life science och måste ses som ett tungt tillskott för Lipum. BioStock har talat med Abrahamsson för att höra hur hon ser på bolaget och sin nya roll.
Lipum, som grundades 2010, är idag inom Umeå Biotech Incubator. Bolagets verksamhet grundar sig i forskning bedriven vid Umeå universitet kring näringsupptaget hos spädbarn, vilket ledde till upptäckten av proteinet bile salt-stimulated lipase (BSSL) och dess roll i uppkomsten av kronisk inflammation.

Antikropp mot kroniska inflammatoriska sjukdomar

Bolagets arbete fokuserar på att utveckla en antikropp för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. BSSL, proteinet som forskarna vid Umeå universitet identifierade, kan driva inflammationsprocessen. Målet för Lipum är alltså att ta fram en antikropp som blockerar BSSL och därmed stoppar inflammationsprocessen.
I prekliniska studier har bolagets antikropp visat effekt i modeller för ledgångsreumatism (RA), inflammatorisk tarmsjukdom (IBS) och juvenil idiopatisk artrit (JIA).

Lipum ångar på mot kliniska studier med fylld kassa

Den senaste tiden har Lipum tagit flera viktiga steg mot kliniska studier. I juni förra året valde man läkemedelskandidater och i samarbete med sin amerikanska partner Abzena, en global kontraktsforskningsorgansation, har man nu påbörjat utvecklingen av en produktionsmetod för antikroppen. Planen är att inleda kliniska studier i början av 2021.
Det är inte bara de prekliniska studierna som har varit lyckade. Lipum har även varit framgångsrikt när det kommer till att erhålla finansiellt stöd. I maj 2018 fick man 1 Mkr från SWElife och strax efter tilldelades man 2,2 miljoner euro från

Pernilla Abrahamsson, COO Lipum.

EUs innovationsprogram Horizon 2020. I mars i år genomförde Lipum sedan en nyemission som fulltecknades och därmed tillfördes bolaget ytterligare 25 Mkr.
Som ett planerat led i utveckling rekryterades nyligen Pernilla Abrahamsson som bolagets nya Chief Operating Officer (COO). BioStock fick en pratstund med Abrahamsson om hur hon ser på bolaget, dess utveckling och sin nya roll.
Pernilla Abrahamsson, grattis till ditt nya jobb! Kan du börja med att berätta lite om din professionella bakgrund?
– Jag har en bakgrund som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi och började jobba som laboratorieingenjör på enheten för anestesi och intensivvård direkt efter utbildningen. Under ett av våra försök på enheten upptäckte jag en ny möjlighet att monitorera patienter genom att samla in och mäta metaboliter från ytan av ett organ. Min forskning kom sedan att handla just om yt-mätning genom mikrodialys på olika organ.
– Jag disputerade år 2010 och mitt yt-mätningsprojekt blev antaget av Umeå Biotech Incubator. Därmed kunde jag satsa för fullt ut på min idé. Kort efter det startade jag bolaget MD Biomedical och utvecklingen av produkten OnZurf Probe.
Du har uppfunnit en egen produkt, startat och sålt ett bolag och arbetat som produktutvecklare på Senzime. Hur kommer de här erfarenheterna till nytta i din roll på Lipum?
– Min erfarenhet av att ha tagit en idé från forskning till marknaden gör att jag förstår processerna. Även om jag kommer från den angränsande medtechbransch så är det mycket som är lika. Sen har jag under resans gång lärt mig att se motgångar som en utmaning som utvecklar både personal och bolag.

»Lipum har en unik upptäckt som har potential att bli banbrytande. Det är en bra och spännande början för att lyckas nå marknaden.« Pernilla Abrahamsson, COO Lipum.

Vad skulle du säga är den viktigaste lärdomen som du har med dig från dina tidigare erfarenheter från branschen?
– Att allt tar längre tid och kostar mer än man tänkt sig. Fast ännu viktigare är nog att man måste våga tro på sitt projekt och inte ge upp trots motgångar.
Senzime är ju ett medtechbolag medan Lipum arbetar med läkemedel. Vad blir den största skillnaden för dig att arbeta med läkemedelsutveckling istället för medtech?
– Mycket är lika inom branscherna, t.ex. att man skall visa att det finns ett behov av den produkt eller läkemedel man utvecklat. Det är också förstås viktigt att tänka på patienternas säkerhet, vilket ställer omfattande regulatoriska krav inom båda fälten.
– Sen är läkemedelsutveckling så mycket mer krävande dels med tanke på tid, pengar och personella resurser och även omfattningen av de prekliniska och kliniska studier som behövs. Med ett läkemedel som vårt kan det ju vara fråga om livslång behandling medan en medicinteknisk produkt kanske bara används en gång t.ex. vid en operation.
Vad var det med Lipum och bolagets projekt som fick dig att acceptera tjänsten?
– Lipum har en unik upptäckt som har potential att bli banbrytande. Det är en bra och spännande början för att lyckas nå marknaden. Jag ville inte missa ett sådant utmärkt tillfälle att testa en ny bransch och få jobba med ett bra team i Umeå.
Vilka blir dina främsta uppgifter som COO på Lipum?
– Jag tror att tjänsten kommer att utvecklas en hel del under resans gång. Nu i början handlar det mycket om att sätta sig in i verksamheten och få en övergripande koll på vad som händer i bolaget.  Rent konkret har jag börjat med bolagets informationssystem och dokumenthantering, vilket är viktigt eftersom det genereras mycket nya data just nu.

»Det är verkligen mycket på gång i form av pre-kliniskt arbete.«

Lipum är på väg mot kliniska studier, kan du säga något om vad nästa steg på vägen dit är?
– Det är verkligen mycket på gång i form av pre-kliniskt arbete som är fokuserat kring modellstudier och verkningsmekanism. Mycket av detta sker i samarbete med SciLifeLab. Parallellt med detta pågår cellinje- och produktionsutveckling av vår läkemedelskandidat hos vår partner Abzena. Nu har vi även börjat förbereda oss kring regulatoriska frågor inför tox-studie under nästa år och vi ska även lämna in en ansökan om särläkemedelsstatus.
Var ser du framför dig att Lipum befinner sig på 3 års sikt?
– Då är vi troligen noterade och entusiastiska aktieägare väntar på resultat från en pågående fas II-studie för behandling av juvenil artrit. Samtidigt är ytterligare studier av fler indikationer på gång tillsammans med partners.
Slutligen, när du inte arbetar med life science vad hittar du på då?
– Vårt stora gemensamma intresse i familjen är skidåkning och båda våra barn elitsatsar på längdskidåkning, vilket innebär att vi stora delar av vintern åker runt på skidtävlingar. Övrig ledig tid, sommar som vinter, försöker vi tillbringa så mycket som möjligt i vår fjällstuga som ligger strax utanför Hemavan.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev