Home Nyheter Follicum tar in institutionella ägare och genomför två emissioner

Follicum tar in institutionella ägare och genomför två emissioner

Follicum tar in institutionella ägare och genomför två emissioner

24 maj, 2019

Styrelsen i Follicum har beslutat att genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 Mkr som är uppdelad i två delar. Den första utgörs av en riktad emission om 25 Mkr till bland annat Recipharm Venture Fund, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Nordic Cross Small Cap Edge. Den andra delen av kapitalresningen är en företrädesemission som tillför cirka 31 Mkr före emissionskostnader. BioStock kontaktade vd Jan Alenfall för att få veta hur likviden avses användas.
Follicum är ett biotechbolag specialiserat på utveckling av peptidbaserade läkemedel med två potentiella ”First-in-Class” läkemedel inom hårtillväxt och diabetes. Bägge dessa projekt har fokus på att leverera strategiska avtal i närtid på två mycket stora marknader.
Jan Alenfall, ni avser att genomföra två emissioner, givet att den extra bolagsstämman godkänner dem. Kan du berätta bakgrunden till att ni vill genomföra dessa kapitalresningar?
– Nyemissionerna syftar till att möjliggöra för bolaget att ingå strategiska avtal i närtid för våra båda projekt. I hårprojektet genom att genomföra en lyckad fas II-studie med den nyutvecklade patentsökta topikala formuleringen och i diabetesprojektet genom att projektet fortsätter att producera unika prekliniska data för att förbereda projektet inför kliniska studier.

Jan Alenfall, vd Follicum

»Med ett lyckat resultat från fas IIa-studien, i nivå med tidigare studier, så bedömer vi att det finns goda förutsättningar för ett partnersamarbete, en utlicensiering eller försäljning av projektet.« – Jan Alenfall, vd Follicum 

Kan du berätta mer om den nyutvecklade patentsökta topikala formuleringen i ert hårprojekt och hur du hoppas att det ska transformera Follicum som bolag?
– Bolagets hårprojekt FOL-005 har genomgått två kliniska studier med framgångsrika resultat gällande både säkerhet och effekt där produkten har injicerats in i huden. Nästa steg är att genomföra en klinisk fas IIa-studie med start vid årsskiftet 2019/2020, med den egenutvecklade nya patentsökta topikala formuleringen.
– Med ett lyckat resultat från fas IIa-studien, i nivå med tidigare studier, så bedömer vi att det finns goda förutsättningar för ett partnersamarbete, en utlicensiering eller försäljning av projektet.
– Dessutom kommer ett beviljat patent för den topikala formuleringen att förlänga patentskyddet med ytterligare 8 år till 2040.

»Resultaten, som är entydigt positiva, visar att våra peptidklasser har potential att bli värdefulla komplement till nuvarande produkter inom behandling av diabetesrelaterade komplikationer.«

Ni fortsätter leverera unika prekliniska diabetesdata för att förbereda projektet inför kliniska studier. Vad är, enligt dig, det mest lovande ni har sett hittills i projektet?
– Bolagets diabetesprojekt har i prekliniska studier visat intressanta effekter dels på frisättning av insulin och sänkning av blodsockernivån och dels på diabetesrelaterade komplikationer. Det finns många viktiga och intressanta resultat och ett exempel är att vi ser att Follicums peptider skyddar beta-celler, d.v.s. de celler i bukspottkörteln som producerar insulin, vid en för hög sockerkoncentration. Resultaten, som är entydigt positiva, visar att våra peptidklasser har potential att bli värdefulla komplement till nuvarande produkter inom behandling av diabetesrelaterade komplikationer.
– Läkemedelsmarknaden inom diabetes skulle utvidgas om det fanns läkemedel som effektivt reducerade dessa komplikationer vilka idag utgör den största kostnaden för samhället. Diabetesmarknaden är mycket stor och förväntas växa ytterligare när nya läkemedel, som även kan reducera komplikationer, introduceras.
Vad gäller den riktade emissionen så tar ni nu in fler större och långsiktiga kvalificerade ägare. Kan du berätta om vad som varit deras argument för att vilja investera i er kommande utveckling?
– Det viktigaste argumentet är att Follicum är ett mycket intressant bolag med stor potential att utveckla ny och bättre behandling inom både hårtillväxt och diabeteskomplikationer.
Den planerade teckningsperioden för er kommande företrädesemission sträcker sig mellan 20 juni och 4 juli. Vad är bakgrunden till att ni förlagt emissionen till början av semesterperioden?
– De nya strategiska investerarna tillsammans med ett på förhand bra intresse från befintliga ägare gör att vi bedömer det som en bra tidpunkt för genomförande av företrädesemissionen. En slutförd kapitalisering innan sommaren gör det också möjligt för oss att fokusera verksamheten på att leverera de värdehöjande milestones vi kommunicerat.

»Vi beräknar att [emissionslikviden] ska räcka till första kvartalet 2021 då våra två projekt i princip skall vara utlicensierade, naturligtvis beroende på de resultat som vi då har uppnått.« 

Avslutningsvis, hur länge förväntas pengarna från emissionerna, om de godkänns av den extra bolagsstämman, kommer räcka?
– Vi beräknar att de skall räcka till första kvartalet 2021 då våra två projekt i princip skall vara utlicensierade, naturligtvis beroende på de resultat som vi då har uppnått.
Viktiga kommande milstolpar under 2019 inom stimulering av hårväxt

 • Prekliniska säkerhetsstudier påbörjas med topikal formulering, inför kommande kliniska studier – Q2 2019
 • Planering för start av klinisk Fas IIa-studie på skalp med topikal formulering – H1 2019
 • Start av klinisk Fas IIa-studie med topikal formulering – Q4 2019/Q1 2020

Viktiga kommande milstolpar under 2019 inom diabetes

  • Inledande säkerhetsstudier för vald kandidat – H1 2019
  • Uppskalning av tillverkning av kandidaten – H1 2019
  • Resultat för effekter av peptidklassen på diabeteskomplikationer – H2 2019
  • Planering inför en första klinisk fas I-studie – Q4 2019

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev