Home Nyheter Nya motgångar för Eli Lilly

Nya motgångar för Eli Lilly

Nya motgångar för Eli Lilly

24 maj, 2019

Eli Lilly har återigen hamnat i svårigheter. Hittills har 2019 inneburit ett misslyckande med cancerbehandlingen Lartruvo, nedlagd utveckling av två kandidater och man har fått se sin behandling mot erektil dysfunktion konkurreras ut av generika. Senaste nytt är att japanska myndigheter har uttryckt oro över säkerheten hos bolagets bröstcancerbehandling Verzenio.
Förra veckan gick det japanska hälsoministeriet ut med en varning om att 14 patienter som tagit Eli Lillys läkemedel Verzenio hade utvecklat en allvarlig lungsjukdom. Av de 14 fallen misstänktes 4 vara direkt kopplade till läkemedlet, vilket inkluderar ett dödsfall, rapporterade Japan Times i fredags.
Verzenio erhöll FDA-godkännande under 2017 och lanserades i Japan i november 2018. Hittills har läkemedlet administrerats till ungefär 2000 japanska patienter med bröstcancer enligt det japanska Departementet för Hälsa, Arbete, och Välfärd. Preparatets främsta konkurrenter är Novartis Kisqali och Pfizers Ibrance.

Problemen hopar sig

Beskedet är bara det sista i raden med motgångar för den amerikanska läkemedelsjätten. När patentet för bolagets storsäljande behandling mot erektil dysfunktion, Cialis, gick ut 2017 tappade man betydande marknadsandelar till generiska preparat.
I januari i år rapporterade Eli Lilly en misslyckad fas III-studie med kandidaten Lartruvo i kombination med doxorubicin i patienter med avancerad, eller metastatisk, mjukdelssarkom. Utfallet av studien, som inte nådde de primära målen, väntas även påverka Eli Lillys prognos för 2019 negativt. Därtill har bolaget tvingats lägga ner två utvecklingsprojekt efter ogynnsamma studieresultat.

Höga förhoppningar på Verzenio

Dessa händelser följs nu alltså upp med en säkerhetsvarning för bolagets bröstcancerläkemedel.
Trots att försäljningen av Verzenios gick bra under årets första kvartal nådde bolagets totala intäkter ändå inte upp till Wall Street-analytikernas prognoser. Samtidigt har Eli Lillys nytillträdda chef för FoU, Daniel Skovronsky, framhållit Verzenio som en av bolagets främsta preparat inom onkologi.
Skulle Verzenios-försäljningen minska till följd av sämre säkerhetsprofil än vad som hittills varit känt, skulle det kunna få ytterligare konsekvenser för bolagets resultat.
För närvarande utvärderas Verzenio för användning i HR+/HER2- metastaserad bröstcancer och för patienter i tidiga stadier av bröstcancer.
Varningen kring läkemedlets säkerhetsprofil ger dock en bitter eftersmak för Eli Lilly som kan tvingas agera på oron framöver.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev