Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet fredag 14 juni

Nyhetssvepet onsdag 17 april

17 april, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Sydafrika nästa stopp på Enzymaticas lanseringsturné
» Tunga FDA-skalpar för Karolinska developments portföljbolag Aprea
» Aptahems senaste patentansökan publik
» Kinesiska BeiGene i avtal värt uppemot 270 miljoner USD 
» Cereno Scientific genomför företrädesemission om 56 Mkr 
» Minskat klimatavtryck med Iconovos pulverinhalatorer

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 15 här
Företagshälsan Runstenen köper två VibroSense Meter II och fördjupar samarbetet med VibroSense Dynamics. Läs mer.
Sectra har signerat ett tioårigt kontrakt med holländska sjukhuset Deventer. Kontraktet omfattar IT-lösning för att hantera röntgenbilder, Sectra PACS, på sjukhusets avdelningar för radiologi och nuklearmedicin. Läs mer.
Det schweiziska institutet för allergi och astmaforskning (SIAF) och SciBase meddelar idag publiceringen av en djurstudie inom området för bedömning av hudens barriärfunktion. Läs mer.
FluoGuides IPO tecknades till cirka 38,9 DKK med en teckningsgrad på cirka 244 procent. Läs mer.
BioInvent Internationals nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare har slutförts. Cirka 98,7 Mkr, motsvarande 46,9 procent av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 1,4 Mkr, motsvarande 0,7 procent av emissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande del av emissionen, motsvarande cirka 110,4 Mkr eller 52,4 procent av det totala emissionsbeloppet, tecknades av emissionsgaranter. Läs mer.
Valberedningen presenterar sitt förslag inför årsstämman i Alligator Bioscience. Läs mer.
Biohit har tecknat ett distributionsavtal med Difar Distribuzione för Acetium i Italien. Läs mer.
AroCell tillkännager att bolaget har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja den planerade expansionen under de närmaste åren. Läs mer.
Medicover ger information om full retroaktiv tillämpning av IFRS 16, Leasingavtal. Läs mer.
För att uppmärksamma Världshemofilidagen lanserar Sobi visionen Liberate Life – living life beyond haemophilia. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Alligator Bioscience  Asarina Pharma  Calmark Sweden  Obducat  Q-linea RhoVac  SynAct Pharma
Kallelser till bolagsstämmor:
Annexin  AroCell  Clinical Laserthermia Systems  Dignitana  Hansa Biopharma  Karo Pharma  Nuevolution  Oncopeptides  Promore Pharma

Nyheter inkomna igår e.m.:
ExpreS2ion Biotechnologies har undertecknat ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement) med japanska Mitsubishi Tanabe Pharma. Avtalet ger Mitsubishi Tanabe Pharma tillgång till ExpreS2ions proprietära proteinuttryckssystem, ExpreS2 TM, i sin forskning och utveckling. Läs mer.
Brighter meddelade att bolaget mottagit betalningen från de två föreslagna styrelseledamöter som investerat 9,6 Mkr genom en riktad nyemission. Läs mer.
Genmab offentliggjorde försäljningsiffrorna för DARZALEX under första kvartalet. Läs mer.
AcouSort publicerade ytterligare demonstrationsmaterial inför deltagandet på ISEV 2019 i Japan. Läs mer.
Hamlet Pharmas blåscancerstudie har uppmärksammats i den engelska dagstidningen The Times. Läs mer.
BONESUPPORTs kvartalsrapport för första kvartalet 2019 kommer att publiceras den 2 maj istället för som tidigare kommunicerat den 8 maj. Läs mer.
RaySearch Laboratories publicerade en rättelse av ett tidigare pressmeddelande. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: PharmaLundensis +13,74%, Cline Scientific +10,14%, Aptahem +9,09%, Emotra +8,21%, Hamlet Pharma +6,38%, Arcoma +4,46%
Förlorare i lunchhandeln: Eurocine Vaccines -6,15%, Redsense Medical -5,88%, 2cureX -4,76%, AcouSort -4,63%, Clinical Laserthermia Systems -4,55%, Xintela -4,05%
Index: OMXS30 +0,24%, Hälsovård -1,89%
Fler artiklar från BioStock
» 13 nya läkemedelstyper godkända under 2018
» Ingen svensk följdeffekt av Indiviors ras på Londonbörsen efter opioidåtal
» Follicum vill bidra till färre diabetesrelaterade komplikationer
» PHI ökar antalet säljkanaler inom EU
» NeuroVive vill hjälpa patienter med mitokondriella sjukdomar
» University College of London utvidgar samarbetet med Immunovia


[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev