Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 30 augusti

Nyhetssvepet onsdag 30 augusti

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet onsdag 30 augusti

30 augusti, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Genovis finalist till priset Innovation of the Year 2017
» Gilead Sciences förvärvar Kite Pharma i megasatsning inom I/O
» Elon Musk drar in miljoner till bioteknikbolag
» VD-Intervju: DexTech Medical mot spännande skede med stärkt optimism
» Krönika: Tillväxten kväver Life Science-bolagen
» Rapport: immunonokologi-området väntas växa med 142 procent på fem år
» Internationella canceravtal ger Isofol viktigt kvitto inför fas III
» 
Enorama Pharma ångar på mot positivt cash flow 
» Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas 
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 34 här
Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) i Indien är klart, vilket enligt bolaget öppnar nya möjligheter för bolaget att erbjuda effektiv infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. Läs mer.
BrainCool lyfts fram i en artikel i Dagens Industri som ett av fem bolag vars aktiekurs har potential att tiodubblas på fem års sikt. DI:s Ulf Petersson menar att risken är hög, men att BrainCool med en färdig produkt på hyllan och påfylld kassa efter genomförd emission, nu är ett betydligt mer attraktivt bolag än i början av året. Vid lunchtid hade aktien stigit cirka 13 procent. Läs mer (artikeln kräver inloggning)
ExpreS2ion Biotechs företrädesemission om högst cirka 3,9 MSEK tecknades till cirka 6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 153 procent. Läs mer.
Tre kommuner, omfattande totalt 60 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet, enligt ett pressmeddelande som publicerades under morgonen. Läs mer.
LIDDS: Kliniska resultat från två avslutade Fas II-studier på patienter med prostatacancer redovisas i The Journal of Urology. Studierna visar sänkt PSA och minskad prostatavolym utan hormonella biverkningar efter lokal behandling med Liproca Depot. Läs mer.
Boehringer Ingelheim: Färre blödningar med Pradaxa än warfarin efter stentingrepp. Läs mer.
Det finns ingen anledning att sätta in syrgasbehandling på hjärtinfarktpatienter som har en normal syresättning av blodet. Behandlingen har ingen effekt, visar en studie på 6 629 svenska patienter med misstänkt hjärtinfarkt på 35 svenska sjukhus som slumpvis har behandlats med eller utan syrgas. Sedan lång tid tillbaka har patienter med misstänkt hjärtinfarkt fått syrgasbehandling, trots att det inte funnits något vetenskapligt stöd för detta. Resultaten har publicerats i NEJMLäs mer.
Lunds universitet: Kirurgi är en försummad del av sjukvården i stora delar av världen, med miljoner onödiga dödsfall som följd. Den 5 september invigs ett helt nytt centrum för kirurgi och folkhälsa vid Lunds universitet. Ny forskning ska ge kunskapsunderlag om hur samhällen bäst mäter, utvärderar och planerar kirurgisk vård, särskilt i låg- och medelinkomstländer. WHO Collaborating Centre for Surgery and Public Health är ett officiellt samarbete mellan Världshälsoorganisationen (WHO) och Lunds universitet. Läs mer.
En vegetarisk kost kan eventuellt öka risken för depression, visar en studie från University of Bristol, rapporterar Forbes. Även om det finns brister i studien – bland annat deltog bara män i den – så innehåller den intressant data, skriver Forbes. Gruppen med vegetarianer hade ”tydliga hälsofördelar”, men fick i sig mindre omega-3-syror och B12-vitaminer jämfört med köttätarna. Brist på omega-3 och B12 har tidigare kopplats till depression, skriver Forbes. Vegetarianerna i studien hade också ett högre intag av omega-6-syror, vilket är inflammationsdrivande och också har kopplats till depression. Läs mer.
Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Xintela  AcuCort  Idogen  VibroSense Dynamics  Redwood Pharma  Micropos Medical  Cyxone  PledPharma
Nyheter inkomna efter lunch igår:
A1M Pharma kommer att medverka vid den 19:e årliga Rodman & Renshaw Global Investment Conference den 10-12 september i New York, något som styrelseordförande Martin Austin menar ger möjlighet att skapa bolaget ett namn utomlands och hitta utländska investerare. Man kommer även att delta på exklusiva möten med enskilda investerare. Under första halvåret av 2017 har Rodman & Renshaw hjälpt sina uppdragsgivare ta in 2,4 miljarder dollar, fördelat på 68 transaktioner. Presentationen kommer att livesändas via webben. Läs mer.
Genom att kombinera nya systembiologiska analyser med avancerad dataanalys har forskare vid Karolinska Institutet kunnat följa immunsystemets mognadsprocess hos leukemipatienter som genomgått stamcellstransplantation. Tekniken, som avslöjar komplexa samspel mellan olika celler och proteiner, kan användas även vid andra sjukdomar för att ge ny kunskap om immunsystemets reglering och dysreglering, vilket i förlängningen kan leda till nya och bättre immunologiska behandlingar. Studien publiceras i Cell Reports. Läs mer.
Novartis: Inflammationsdämpande behandling med antikroppen kanakinumab minskar risken för hjärt-kärlhändelser, det visar resultat från fas III-studien CANTOS som i helgen presenterades på den internationella hjärtkärlkongressen ESC i Barcelona. Studien ger ett starkt stöd åt teorin att åderförfettningsprocessen är en kronisk inflammation som startar när kolesterol samlas i blodkärlen. Studieresultaten har publicerats i The New England Journal of Medicine. Läs mer.
Merck: Europeiska kommissionen har godkänt Mavenclad för behandling av högaktiv skovvis MS. Mavenclad är den första orala korttidsbehandlingen, med endast 20 dagars tablettbehandling under de första två åren, som visar långvarig hämning av sjukdomsaktiviteten vid skovvis MS upp till fyra år. Läs mer.
Biogen: Europeiska kommissionen har även beviljat marknadsföringstillstånd för Imraldi, en adalimumab-biosimilar med Humira som referensläkemedel. Biogen är därmed första företag att få biosimilarer till de tre största Anti-TNF läkemedlen godkända inom EU. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems publicerade under gårdagen ett nyhetsbrev. Läs mer.
MedicPen: Inget överklagande har inkommit till NOPII vilket innebär att upphandlingen därmed vinner laga kraft. NOPII och konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, har för avsikt att skriva kontrakt under innevarande vecka. Läs mer.
Redsense kommenterar FDA-godkännande i USA för samarbetspartnern NxStage MedicalLäs mer.
Vinnare i lunchhandeln: BrainCool +15,91%, Cline Scientific +13,57%, Irlab Therapeutics +7%, Senzime +6,56%, NorInvent +5,95%, Cereno Scientific +5,62%
Förlorare i lunchhandeln: Brighter -12%, Doxa -7,58%, Episurf -4,69%, Invent Medic -4,59%, Isofol Medical -3,27%, ADDvise -3,21%
Index: OMXS30 +0,52%, Hälsovård +0,06%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev