Home Nyheter Rapport: immunonokologi-området väntas växa med 142 procent på fem år

Rapport: immunonokologi-området väntas växa med 142 procent på fem år

Rapport: immunonokologi-området väntas växa med 142 procent på fem år

25 augusti, 2017

BioStocks analyspartner, managementkonsultföretaget Monocl Strategy Services, har publicerat en grafisk översikt över området immunonkologi. Många har säkert hört talas om immunoterapi, där man använder kroppens eget immunförsvar för att behandla olika sjukdomar. Immunonkologi är en form av immunoterapi där det specifika syftet är att använda immunförsvaret för att behandla just cancer, med bättre effekt, färre biverkningar och behandlingstillfällen, jämfört med nuvarande behandlingsmetoder.
Immunonkologi utnämndes av tidskriften Science till årets forskningsgenombrott 2013, och under de fyra år som har förflutit sedan dess har utvecklingen gått raskt framåt. Idén att låta hjälpa kroppens eget immunförsvar att angripa tumörer är ingen helt ny forskningsgren, men det har dröjt fram tills nu innan effektiva läkemedel har utvecklats. Det finns därför ett visst fog att se immunonkologin som det mest lovande genombrottet inom cancerbehandling hittills, vilket även illustreras av att de stora aktörerna i branschen idag investerar mångmiljardbelopp i utvecklingen att hitta effektivare behandlingsformer mot cancer.
Sista utvägen idag, kan bli första linjens terapi i framtiden
De immunonkolgiska läkemedlen används i regel när cancern har metastaserat, det vill säga spritt sig i kroppen, som ett alternativ till traditionella läkemedel och därmed ta sig an patientgrupper som hittills har haft en minst sagt hopplös prognos. Förhoppningen är dock att i framtiden kunna kombinera immunonkolgi med kirurgi, cytostatika och strålbehandling.
Marknaden prognosticeras växa från 14 miljarder till 34 miljarder USD år 2019 – 2024
Det finns en uppsjö av olika immunoonkologitekniker och målmolekyler, vilka beskrivs kort i den nya analysen från Monocl. Några tekniker som har visat mycket lovande resultat är t.ex. PD-1/PDL-1 inhibitorer och CAR-T celler, och översikten gör en liten djupdykning inom det förstnämnda området. PD-1/PDL-1-marknadens ledande produkter (t.ex. Keytruda, Opdivo, Imfinzi) och bolag (t.ex. Merck, Bristol-Meyers Squibb, AstraZeneca) beskrivs också.
Tillväxten inom immunonkologi är massiv och det är inte förvånande att de stora läkemedelsjättarna satsar stenhårt för att positionera sig i frontlinjen av utvecklingen – den totala I/O marknaden förväntas nå 14 miljarder dollar år 2019 och sedan växa till 34 miljarder dollar år 2024.
Översiktlig infographic immunonkologi

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev