Home Nyheter Internationella canceravtal ger Isofol viktigt kvitto inför fas III

Internationella canceravtal ger Isofol viktigt kvitto inför fas III

Internationella canceravtal ger Isofol viktigt kvitto inför fas III

23 augusti, 2017

Nyligen undertecknades två banbrytande marknadstillträdesavtal med läkemedelsjättarna Pfizer och Cipla gällande sex afrikanska länder, i syfte att utöka tillgången till sexton livsviktiga cancerbehandlingar. Bland dessa finns några av världens mest använda och folatbaserade cancerläkemedel. Detta är högintressant för rapportaktuella Isofol Medical som utvecklar Modufolin, ett läkemedel som innehåller den aktiva metaboliten i alla folatbaserade läkemedel – men som till skillnad från dessa fungerar oavsett patientens genetiska förutsättningar. Avtalen är ett viktigt kvitto på hur fortsatt vitala de folatbaserade läkemedlen är för cancervården, vilket också talar för att Isofol satsar helt rätt med sin utveckling av Modufolin. 
Isofol Medical grundades 2008 baserat på ett forskarsamarbete mellan professor Bengt Gustavsson och Merck & Cie, världens ledande tillverkare av folatbaserade cancerterapier. Bolagets huvudsakliga målsättning är att öka effekten och minska biverkningarna vid cellgiftsbehandling baserat på antimetaboliter med sin läkemedelskandidat Modufolin, som nu är på väg in i sen klinisk utvecklingsfas.
Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Leukovorin listas av världshälsoorganisationen WHO som ett av de mest betydelsefulla preparaten inom sjukvården, vilket illustreras väl av att det är det mest använda läkemedlet inom all cancervård.
Leukovorin är även ett av de läkemedel som nu görs mer tillgängligt i sex afrikanska stater; Etiopien, Nigeria, Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania. Cirka 44 procent av alla cancerfall som rapporteras i Afrika söder om Sahara varje år förekommer i just dessa sex länder. Avtalen med Pfizer och Cipla, som ska ge de aktuella länderna tillgång till cancerbehandlingar till reducerad kostnad, backas också av organisationerna American Cancer Society (ACS) och Clinton Health Access Initiative (CHAI).
Tumörgenetiska regulerande faktorer förbises i behandlingen
Isofol Medical har med sin läkemedelskandidat Modufolin siktet inställt på att lösa ett knivigt problem som har sin grund i cancerpatienternas olika genetiska förutsättningar. Samtliga av dagens marknadsgodkända folatbaserade läkemedel kräver enzymatisk omvandling och metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Processen är beroende av flera genetiska faktorer och olika patienter kan därför anses ha olika förmåga att uppnå en klinisk effekt av dagens behandling. Eftersom Modufolin innehåller den aktiva metaboliten uppnås den önskvärda effekten hos patienten direkt, oavsett dennes genetiska förutsättningar.
Modufolin, en presumtiv game-changer vid behandling av solida tumörer
Modufolin, som f.n. genomgår kliniska fas I/II studier vid kliniker i Sverige och utomlands inom både kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjocktarmen och ändtarmen, samt skelettcancer, förväntas ge bättre effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än vid behandling med leukovorin.
Isofol har i genomförda studier redan visat att direktbehandling med Modufolin kraftigt ökar nivåerna av MTHF (den aktiva substansen för alla folater vid cancerbehandling) i tumören jämfört med leukovorin. Vidare tyder de ökade nivåerna av MTHF i tumören också på en ökad antitumoral effekt. Detta indikerar att fler patienter skulle kunna tillgodogöra sig behandlingen av den mycket väl spridda cancerbehandlingen 5-FU, genom att ersätta folaterna leukovorin och levoleukovorin med Modufolin.
Den pågående fas I/II-studien ISO-CC-005 har som mål att identifiera den dos av Modufolin som ska användas i den fortsatta kliniska utvecklingen. Denna studie kommer att följas av en registreringsgrundande fas III-studie kallad ISO-CC-007, som är planerad att inledas i början av 2018 och kommer att omfatta 450 patienter.
Oväntad draghjälp av läkemedelsjättar
Bland de nu avtalade läkemedel som ingår i de afrikanska avtalen med Pfizer och Cipla finner vi bl.a Fluorouracil (kombineras med folat i kolorektalcancer), Leukovorin (folat), samt Methotrexate (används innan folaterna tillförs vid behandling av skelettcancer). Marknaden för dessa folatbaserade läkemedel bedöms av Isofol Medical vara värd 80 miljarder kronor, årligen.
De aktuella avtalen är ett tydligt kvitto på hur vitala dessa läkemedel är i cancerbehandling och hur utbredd den fortsatta användningen kommer fortsätta att vara, vilket är en riskreducerande aspekt för Isofols del. Även den globala marknaden bortom Subsahara torde se värdet i en förbättrad produkt som den Isofol Medical utvecklar, så även om draghjälpen från Pfizer och Cipla är högst slumpartad och oavsiktlig, sätter avtalen strålkastarljuset på behovet av mer innovativa sätt att utveckla potentialen i folatbaserade läkemedel, till nytta för fler cancerpatienter.
Tidigare studieresultat uppmuntrar
Genomförda kliniska studier har indikerat att Modufolin ökar effekten av cellgiftsbehandlingar. Det unika med läkemedelskandidaten är att den, som nämnts ovan, alltså inte är beroende av flera genetiska faktorer för att fungera. Isofol har kunnat påvisa att ett flertal gener är avgörande för om cancerbehandlingarna ska visa effekt, och genom att bolaget har lyckats isolera och producera den aktiva metaboliten har man skapat en unik produkt som inte kräver att patienter har ett visst genuttryck för att fungera optimalt.
Storskalig produktion säkerställd
Isofol samarbetar med både det tyska kemibolaget Merck & Cie och den svenska kontraktstillverkaren Recipharm, och har genom dessa partnerskap möjlighet att i stort sett omedelbart inleda storskalig produktion av Modufolin vid positivt utfall i fas III. Merck äger visserligen rättigheterna till Modufolin, men Isofol har en exklusiv licens att utveckla och kommersialisera läkemedlet och har även licensierat in samtliga patent från Merck rörande substansen. Isofol gör bedömningen att en framtida bruttomarginal vid försäljning av Modufolin kan överstiga hela 90 procent, efter kostnader och royalties till Merck och Recipharm.
Välfylld krigskassa räcker hela vägen till marknad
I samband med att bolagets aktie noterades på Nasdaq First North Premier i april 2017, genomfördes en kapitalanskaffning i syfte att finansiera en jämförande studie som visar att Modufolin ger en effektivare behandling än nuvarande standardbehandling med leukovorin. Nyemissionen övertecknades och tillförde Isofol Medical totalt 473 Mkr, vilket möjliggör bolaget att bekosta hela vägen till marknad och erbjuda en ersättare till dagens folater inom standardbehandlingen av solida cancertumörer. Det är ett ovanligt styrkebesked för ett bolag av Isofols storlek, som generellt snarare brukar vara benägna att släppa lovande kandidater till större läkemedelsbolag vid ett tidigare utvecklingsskede.
Året som gått pekar ut en positiv riktning
Under året som gått har Isofol kunnat rapportera resultat från en akademisk samarbetspartner vid ESMO-GI (World Congress on Gastrointestinal Cancer) som styrker den vetenskapliga rationalen att utveckla Modufolin för att förbättra behandlingsresultaten hos patienter med kolorektalcancer ytterligare. Vidare har det sista av fem ytterligare studiecentra öppnats i Grekland, som nu är redo att ta emot patienter i bolagets kliniska studie ISO-CC-005. Centren öppnades för att säkerställa rekryteringshastigheten i studien samt ge fler läkare möjlighet att bekanta sig med kandidaten innan starten av registreringsstudien ISO-CC-007.
Isofol Medical har också meddelat att de sex första patienterna har rekryterats och doserats med Modufolin i ISO-FF-001 studien, vilken är en del av den regulatoriska dokumentationen för att få ett cancer­läkemedel godkänt. Studien, som beräknas vara klar inom kort, undersöker Modufolins eventuella påverkan på hjärtrytmen (EKG). Isofol Medical har slutligen även meddelat att studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin som räddningsterapi har avslutats. Studien, som är en öppen fas I/II-studie som pågått på fem sjukhus i Europa, har framgångsrikt uppfyllt rekryteringsmålen.
Tre viktiga nyckelrekryteringar på kort tid
Den 18 augusti meddelade Isofol att man, som del av förberedelserna inför diskussioner med potentiella partners, har utnämnt Dr. Sven Erickson till Chief Commercial Officer. Erickson, som bl.a har doktorerat i experimentell onkologi på Karolinska Institutet, har mer än två decenniers erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrin, bl.a vid Novartis och Medivir, där han har ansvarat för kommersialisering av nya läkemedel, framgångsrika internationella licensavtal och marknadsföring.
Med sin erfarenhet av framgångsrika internationella avtalsdiskussioner, kommer han sannolikt bli en viktig drivkraft i licensierings- och kommersialiseringsarbetet av Modufolin inför dess potentiella marknadsgodkännande.

»Utnämningen av Sven är i linje med Isofols strategi att stärka bolagets kommersiella förmåga och främja möjligheten att ingå ett framtida samarbete parallellt med att vi nu allt mer närmar oss studiestarten av den registreringsgrundande studien för Modufolin.« – Anders Rabbe, vd Isofol Medical

Samma vecka meddelade bolaget även att man har knutit två rådgivare till styrelsen. Professor Sten Nilsson, en av Skandinaviens ledande forskare inom onkologi, industrirådgivare och prövningsledare, samt Dr Alain Herrera, en onkolog med lång erfarenhet från ledande positioner inom den internationella läkemedelsindustrin.
Sten Nilsson har varit rådgivare till styrelserna i flera ledande läkemedelsbolag såsom Bayer Healthcare, Janssen, Ipsen, Novartis, AstraZeneca, Pfizer, Roche och Lilly. Han är också grundare av AktieTorget-noterade Dextech Medical och tillhandahåller vetenskaplig och strategisk rådgivning som styrelseledamot i PledPharma (Nasdaq First North) och Spago Nanomedical (Aktietorget, Stockholm). Alain Herrera, tidigare bl.a Sanofi, har å sin sida varit direkt involverad i ett flertal registreringsprocesser inklusive läkemedlet oxaliplatin, som tillsammans med fluorouracil och leucovorin är en av dagens grundläggande behandlingsregimer vid behandling av kolorektalcancer.
Dessa två tunga rekryteringar tydliggör ytterligare att Isofol Medical har skruvat upp tempot på flera plan de senaste månaderna inför den kommande fas III-studien med Modufolin. För ett mindre utvecklingsbolag som gör en satsning i denna storleksklass – Isofol reste trots allt nästan en halv miljard i kapital inför börsnoteringen i våras – torde det därför vara betryggande med en så pass tydlig bekräftelse på att man driver ett internationellt sett högst relevant utvecklingsspår, vilket de afrikanska avtalen med Pfizer och Cipla kan sägas utgöra.
BioStock följer utvecklingen av Modufolin noga och planerar inom kort även en uppföljande intervju med Isofols vd Anders Rabbe.
Läs också: Isofol Medicals halvårsrapport 2017
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev