Home Nyheter Enorama Pharma ångar på mot positivt cash flow

Enorama Pharma ångar på mot positivt cash flow

Enorama Pharma ångar på mot positivt cash flow

22 augusti, 2017

Enorama Pharmas delårsrapport som släpptes förra veckan bjöd inte på några finansiella överraskningar: bolaget har som förväntat ännu inga produkter på marknaden och visar följaktligen inga intäkter. En konsekvens av detta är att börsvärdet nu är tillbakapressat under 30 MSEK, trots att bolaget hittills under året passerat viktiga milstolpar på väg mot en kommande produktlansering som spås ge stadigvarande intäkter från och med 2019, och ett positivt cash flow redan i slutet av samma år. Samtidigt ser vi intressanta kopplingar mellan Enorama Pharma och svenska Niconovum, som blev uppköpta 2009 när tobaksföretaget Reynolds valde att satsa på nikotintuggumin. Reynolds har nu i sin tur blivit uppköpta av British American Tobacco, i en jätteaffär som skapar världens största tobaksföretag.
Enorama Pharma, som utvecklar konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform, väntas under fjärde kvartalet 2017 slutföra en sex månaders stabilitetsstudie samt en regulatorisk bioekvivalensstudie, för att omkring årsskiftet lämna in en ansökan om marknadstillstånd för den europeiska marknaden inför produktlanseringen av den första produkten, nikotintuggummit Nicobright, inom EU.
Bolaget har också stärkt sin IP-portfölj, dels med en patentansökan gällande formuleringen av bolagets nikotinprodukt och dels med ansökan om två varumärkesregistreringar. Det första varumärket är Chewmed, vilket avser plattformen för medicinska tuggummin som kan användas som bärarmedium för olika läkemedelssubstanser. Det andra är ovan nämnda Nicobright som benämning på det egenutvecklade nikotintuggummit.
Viktiga avtal på plats och en konkurrenskraftig plan för tillverkning och marknadsföring
Enorama Pharma har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som enligt uppgift kommer att generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Bolagets första produkt som initialt ska ut på marknaden är alltså ett nikotintuggummi för rökavvänjning, vilket är ett strategiskt genomtänkt val: den aktiva substansen nikotin är en väl beprövad generikasubstans och världens mest använda stimulantia. Samtidigt vinner rökavvänjning allt större mark i takt med att kunskaperna kring rökningsrelaterade sjukdomar har ökat globalt de senaste åren.
Enorama Pharmas tillverkningsmetod bygger på en s.k compressed gum-teknologi, och är enligt bolaget unik såtillvida att den ger större möjlighet att tillsätta olika läkemedelssubstanser som inte skulle klara den traditionella produktionsprocessen där tuggummit utsätts för höga temperaturer. För marknadsföringen av sina produkter har bolaget valt private label-konceptet, d.v.s. en marknadsstrategi där produkterna marknadsförs under Enorama Pharmas kunders egna varumärken, vilket drar nytta av samarbetspartnernas befintliga varumärkes- och marknadsföringskanaler. Man har även valt att outsourca tillverkningen av produkterna. Sammantaget minimerar detta bolagets egna risker, då man både slipper stora investeringar i tillverkningsutrustning och fabriker och låter sina kunder bekosta marknadsföringen av produkterna till konsumenterna.
Enorama Pharmas mål är slå sig in jämsides jättar som GlaxoSmithKline och Johnson & Johnson med deras marknadsdominanter Nicotinell och Nicorette på den globala mångmiljardmarknaden för NRT-produkter, s.k. Nicotine Replacement Therapies. Bolaget bedömer att det finns utrymme för fler aktörer på marknaden och att det finns ett behov av fler leverantörer av t.ex. nikotintuggummi till den omfattande USA-marknaden.
Nyheterna har avlöst varandra under 2017
Enorama Pharma har fram till 30 juni fullföljt framställningen av registreringsbatcher för fyra varianter av nikotintuggummin. Man har som nämnts även lämnat in en patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige, gällande formuleringen av bolagets nikotinprodukt. Utöver detta har en teknisk utvärdering genomförts avseende vilka aktiva substanser mot nästa möjliga målindikation – allergisk rinit – som är tillämpliga med Enorama Pharmas tuggummi som bärare. Analysen pekar ut sju stycken ej ännu kommunicerade aktiva substanser som bolagsledningen ser stora värden i.
Enorama Pharma deltog i slutet av mars på partnerkonferensen Bio-Europe Spring i Barcelona och i slutet av maj på partnerkonferensen EuroPLX i Wien i syfte att knyta kontakt med  potentiella kunder och samarbetspartners, för dels nikotintuggummit och dels plattformen Chewmed för andra aktiva läkemedelssubstanser. I delårsrapporten framhåller vd Mats Rönngard att lovande dialoger med potentiella kunder rörande nikotintuggummit har inletts i Europa, Nordamerika och Asien. Därutöver har dialoger även inletts med potentiella kunder kring bolagets plattformsteknologi.
Ett avtal tillräckligt för att vända från röda till svarta siffror
Enorama har redan säkrat ett första distributionsavtal med en ännu inte namngiven nordeuropeisk partner. Inga specifika avtalsdetaljer har kommunicerats, men enligt uppgifter från Enorama ska detta initiala och hittills enda kundavtal i princip vara tillräckligt för att så tidigt som 2019 generera positivt kassaflöde. Detta bedömer BioStock sänker den finansiella risken för Enorama Pharma och bolagets investorer signifikant, inte minst som ledningen kommunicerat att man har intensifierat arbetet med att identifiera och träffa strategiska partners – vilket vi tolkar som att fler distributionsavtal kan komma att presenteras under den tid som återstår fram till produktlansering.
Tobaksindustrin kämpar emot – troligen förgäves på sikt
Representanter för tobaksindustrin fortsätter att undergräva regeringarnas försök att förebygga tobaksrelaterade dödsfall, enligt världshälsoorganisationen WHO som släppte en ny rapport förra veckan i ett försök att motverka ytterligare lobbying. WHO kritiserar i sin rapport länder med delvis statligt ägda tobaksföretag, exempelvis Japan som har en andel i Japan Tobacco Inc, och menar att länders regeringar bör särskilja sina hälsopolitiska policies från sina kommersiella intressen.
Landskapet för tobaksprodukter har förändrats mycket under det senaste året men nya paketeringsregler och incitament från  statliga myndigheter världen över att sluta röka blir alltmer grundmurade. Marknaden för produkter för rökavvänjning, såsom Enorama Pharmas nikotintuggummi, kommer med största sannolikhet att fortsätta växa.
Samtidigt använder delar av tobaksindustrin tvivelaktiga metoder för att kämpa emot den troligen ändå oundvikliga utvecklingen med näbbar och klor. En granskande artikel från Reuters som publicerades förra veckan visade att tobaksbolaget Philip Morris International Inc driver en hemlig kampanj för att undergräva WHO: s antirökningskampanjer. Läs mer här.
British American Tobacco förvärvar Reynolds, skapar världens största tobaksföretag
Även inom tobaksindustrin görs dock försök till anpassning till den rådande utvecklingen, för att ta del av den växande marknaden för NRT-produkter. Nyss nämnda tobaksjätten Philip Morris har relativt nyligen också gått ut offentligt med att man kommer att sluta producera cigaretter senast 2025.
Att tobaksbolagen nu börjar positionera sig inom NRT-produkter är något som kan skapa intressanta affärsmöjligheter för ett bolag som Enorama Pharma. Bolagsförvärv och sammanslagningar inom sektorn är inte jättevanliga, men en relevant referensaffär inträffade 2009 när det amerikanska tobaksföretaget Reynolds America förvärvade det svenska NRT-bolaget Niconovum AB.
Den amerikanska tobaksjätten köpte alla utestående aktier i det svenska bolaget i en affär som var värd 310 miljoner kronor, vilket motsvarar tio gånger dagens börsvärde i Enorama Pharma. Niconovum marknadsförde NRT-produkter under varumärket Zonnic i Sverige och Danmark med bl.a. nikotingummi och -munspray i produktportföljen, produkter som Reynolds uppenbarligen såg ett stort strategiskt värde i att komma över.
Värt att notera är att Nivocum AB vid tidpunkten för förvärvet hade en årlig vinst på cirka 16 MSEK och bara precis hade inlett försäljning på sin sekundära marknad i Danmark. Liksom Enorama Pharma outsourcade man huvuddelen av sin verksamhet, inklusive produktion. I motsats till Enorama Pharma hade Niconovum däremot en affärsmodell baserad på marknadsföring under eget varumärke och man hade även vid försäljningstillfället etablerat en stark patentbaserad IP-portfölj.
Nu snart åtta år senare är Reynolds America åter aktuella, denna gång i samband med en betydligt större affär. Nyligen stod det klart att världens största tobaksbolag har skapats genom en merger värd hela 47 miljarder dollar, genom samgåendet mellan Reynolds och British American Tobacco. Läs mer om affären här.
Så sent som i december förra året förvärvades danska Fertin Pharma, en ledande B2B-tillverkare av medicinska tuggummin, av EQT Mid-Market som ingår i den svenska private equity-koncernen EQT Partners, i en annan intressant referensaffär. Inga finansiella detaljer kring affären har offentliggjorts, men inofficiella källor angav att Fertin Pharma värderades till cirka 290 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,5 miljarder SEK, när affären genomfördes.
För Enorama Pharma är Fertin ett väl genomlyst bolag då Enoramas vice vd Annette Agerskov under merparten av sin karriär har haft ledande befattningar inom detta bolag, där hon har ansvarat för områden som R&D, kvalitetssäkring, produktion och affärsutveckling.
De aktuella referensaffärerna indikerar tydligt att rätt bolag med rätt förutsättningar kan betinga ett högt värde vid uppköp eller andra typer av bolagstransaktioner. Om Enorama Pharma genomför sin lagda plan och erhåller marknadsgodkännande för Europa under nästkommande år, för att sedan gå vidare även mot Asien och Nordamerika, torde således en rejäl uppvärdering från marknadens sida vara väl motiverad, i synnerhet från dagens nedpressade nivåer.
Läs den senaste rapporten från WHO här: Report on the global tobacco epidemic, 2017: Monitoring tobacco use and prevention policies
Läs BioStocks bolagsanalys av Enorama Pharma från maj 2017 här
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev