Home Nyheter Genovis finalist till priset Innovation of the Year 2017

Genovis finalist till priset Innovation of the Year 2017

Genovis finalist till priset Innovation of the Year 2017

30 augusti, 2017

Med de flesta större läkemedelsbolagen som kunder har Genovis gjort sig ett namn i branschen som en snabb och pålitlig leverantör av enzymer för analys, utvärdering och kvalitetskontroll av proteinbaserade läkemedel och nya antikroppsläkemedel. I måndagens kvartalsrapport konstateras att försäljningen har ökat hela 11 kvartal i rad, och med fem nylanseringar i produktportföljen hittills i år menar bolagets vd Fredrik Olsson att man har stärkt sin position som en innovativ kunskapspartner på den globala marknaden för biologiska läkemedel. I mitten av september står det dessutom klart om bolagets produkt GlyCLICK ror hem den åtråvärda utmärkelsen Innovation of the Year 2017, vilket skulle ge Genovis värdefull och global exponering.
Genovis har haft en fortsatt stark försäljningsutveckling under innevarande år där det andra kvartalet landade i en ökad försäljning på 26 procent eller 5,8 miljoner kronor, och med en omsättning på 10,6 miljoner kronor för halvåret. Försäljningen har därmed vuxit starkt i inte mindre än elva kvartal i rad och marginalerna ligger enligt bolagets vd Fredrik Olsson på en fortsatt hög och tillfredställande nivå. Produktlanseringarna under det andra kvartalet har dock påverkat resultatet främst i form av ökade kostnader för nya patent, marknadsföring och produktion, vilket är en naturlig följd av ett högt lanseringstempo. Olsson uttrycker dock sin övertygelse om att dessa lanseringar, som härrör ur nära kundrelationer där behovet av nya produkter har hörsammats, är kloka investeringar inför framtiden.
Parallellt med att man håller ett högt lanseringstempo och fortsätter att öka försäljningen, pågår Genovis arbete med att identifiera samarbetspartners och distributörer på de viktiga marknaderna i Asien, med målet att ha en partner på plats innan årets slut.
Målet att lansera tre nya produkter varje år har överträffats 
Genovis har ett uttalat mål att lansera tre nya produkter årligen, en kalkyl som dock redan har överträffats med fem unika produkter redan i år. Det senaste kvartalet präglas därmed framförallt av en intensiv produktutveckling och hög lanseringstakt. Under april lanserades ett nytt tillskott i bolagets utbud av enzymer med fokus på antikroppsanalys, FabALACTICA, efter uttalade kundönskemål. BioStock fick i samband med lanseringen en intervju med vd Fredrik Olsson, där han berättade att enzymet är avsett för en bred marknad inom antikroppsutveckling. Speciellt intressant är det för de bolag som arbetar med t.ex. bispecifika antikroppar inom immunoterapi samt utveckling och analys av ADC eller antikropp-läkemedelskonjugat, en av de snabbast växande sektorerna inom cancerbehandling.
Grovt förenklat innebär ADC en sorts målinriktad cancerbehandling där antikroppar som söker upp och binder till specifika antigener eller receptorer på tumörceller, ”beväpnas” med och transporterar cytostatika direkt till cancercellen. När antikroppen hittat och fäst sig vid cellen frigörs cellgiftet och dödar tumörcellen, utan att skada omkringliggande celler.
Varje kundinteraktion är en potentiell affärsmöjlighet
Genovis lanserade även GlyCLICK som är en ny teknologi för märkning av antikroppar, där utvecklingen har skett i samarbete med Life Technologies. Dessutom har man utvecklat en ny enzymfamilj med tre produkter inriktad på analys av glykaner, speciellt för läkemedelsbolag och forskare som utvecklar biologiska läkemedel inom det växande området glycomics.
I praktiken betyder dessa nya produktlanseringar att Genovis behandlar varje kundinteraktion som en potentiell affärsmöjlighet, där man antingen löser ett problem med befintliga produkter, eller utvecklar en ny produkt när möjligheten och behovet uppenbaras.
Försäljningen av de nya produkterna har enligt bolaget på kort sikt utvecklats mycket positivt, vilket bekräftar att det finns ett behov på marknaden och att Genovis har förmågan att adressera detta. Den goda starten efter lansering indikerar att de nya produkterna blir ytterligare viktiga pusselbitar i bolagets fortsatta tillväxt.

»De nya produkterna bidrar definitivt till att stärka vårt varumärke och position på marknaden. Den positiva feedback som vi fått från våra kunder säger mycket om vår kapacitet, kunskap och förmåga att ta fram rätt produkter«
– Fredrik Olsson, vd Genovis, ur halvårsrapporten januari–juni 2017

Ett förväntat resultat som kunde ha varit ännu bättre
Resultatet kunde mycket väl ha varit bättre om bolaget hade valt att hålla en mer konservativ utvecklingstakt. Detta är dock endast en relevant invändning på kort sikt, och pekar snarare på Genovis ambitioner att vid ett uttalat behov snabbt utveckla spjutspetsprodukter som tydligt matchar marknadens önskemål. Därigenom bygger man sig också sakta men säkert starkare för att kunna utmana de väsentligt större konkurrenterna på marknaden, som New England Biolabs, Promega, Thermo Scientific och Sigma-Aldrich.
Genovis nya produktlanseringar hittills under 2017
FabALACTICA
, ett unikt enzym för antikroppsanalys, framförallt intressant för läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel inom det växande segmentet immunoterapi. Tre unika enzym för analys av glykaner: OpeRATOR, ett helt unikt proteas som delar proteiner exakt vid stället för en viss typ av glykan. OglyZOR och SialEXO, två produkter med förbättrad prestanda jämfört med liknande enzym på marknaden, och vilka, tillsammans med OpeRATOR, utgör ett konkurrenskraftigt verktyg inom glykananlys. GlyCLICK slutligen, är en produkt för specifik märkning av antikroppar för bl.a. utveckling av biologiska läkemedel.
GlyCLICK – finalist till priset Innovation of the Year 2017
Under hösten kommer en av Genovis industriella kunder enligt uppgift att publicera en vetenskaplig artikel baserad på FabALACTICA. Dessutom är GlyCLICK finalist till priset ”Innovation of the Year 2017” på världens största konferens inom imaging, WMIC (World Molecular Imaging Congress). Det är enligt vd Fredrik Olsson speciellt stärkande när en världsledande vetenskaplig organisation som WMIS (World Molecular Imaging Society) bekräftar att GlyCLICK är ett viktigt tillskott på marknaden. I halvårsrapporten slår bolaget även fast att de nya enzymen för glycomicsområdet har genererat mycket positiv feedback från kunder som redan köpt och testat produkterna i ett första utvärderingssteg.
BioStock ser fram emot World Molecular Imaging Congress som äger rum 13-16 sept i Philadelphia. Om Genovis lyckas kamma hem utmärkelsen Innovation of the Year 2017 för GlyCLICK vore det onekligen en mäktig referens att använda i bolagets marknadsföringen – inte bara för den specifika produkten utan även för Genovis som bolag, dels för att attrahera fler kunder men det vore också värdefullt i det pågående valet av samarbetspartner i Asien. 

Läs även: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev