Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 18 augusti

Nyhetssvepet fredag 18 augusti

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet fredag 18 augusti

18 augusti, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Rapport: Biotech fortsätter locka kapital trots utmaningar
» Internationell studie visar stora skillnader mellan olika läkemedelsmyndigheter
» Sanionas spin-out Luc Therapeutics når viktig milstolpe
» Ökat antal biotech-noteringar gav lägre snittavkastning
» Intervju Saniona: ”Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners”
» Europeiska biotechbolag har tagit in 19,4 miljarder kronor hittills i år
» Biosimilarmarknadens nya förutsättningar gynnar Genovis

Det kliniska onkologibolaget Isofol Medical meddelar, i samband med att registreringstudien för Modufolin närmar sig studiestart, att bolaget har utsett Dr. Sven Erickson till Chief Commercial Officer. Dr. Erickson med mer än två decenniers erfarenhet av kommersialisering av nya läkemedel, framgångsrika internationella licensavtal och marknadsföring bakom sig, kommer att leda bolagets licensierings- och kommersialiseringsarbete för läkemedelskandidaten Modufolin. Läs mer.
Medivir meddelar idag att den första patienten har doserats i företagets fas I/II-studie med birinapant i kombination med MSD:s (Merck) anti-PD-1-behandling Keytruda. Syftet med studien är att utvärdera denna kombination med avseende på säkerhet, tolerabilitet och den preliminära effekten på solida tumörer i patienter som slutat svara på annan behandling. Läs mer. Bolaget kunde under morgonen även rapportera att ett licensavtal har ingåtts som ger Ascletis de exklusiva rättigheterna att utveckla, tillverka och kommersialisera Medivirs nukleotidbaserade polymerashämmare för behandling av hepatit C, MIV-802, i Kina (inkl. Taiwan, Hongkong och Macao). Läs mer
Biotech-IgG: Uppdatering kring bolaget pågående noteringsprocess. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical har förnyat sitt drygt två år gamla avtal med Unitechprom BSU, ett statligt bolag vid Vitryska Riksuniversitetet som bl.a är aktiva inom life science. Syftet med avtalet var att få tillgång till innovativa teknologier och konkurrenskraftig kunskap för utveckling av befintliga och nya produkter inom bolaget. Läs mer
Det stockholmsbaserade private equity-bolaget Standout Capital och finska Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) investerar i finska BCB Medical, vars affärsidé är att samla in och analysera kliniska data. Syftet med investeringen är öka BCB Medicals tillväxt på den finska marknaden samt erbjuda bättre möjligheter att konkurrera internationellt. Läs mer.
Alzinova har slutfört en framgångsrik farmakologisk studie av ALZ-101-vaccinet i en djurmodell. Studien utvärderade olika doseringsintervall och typen av immunrespons som genererades. Liksom i tidigare studier kunde inte någon toxisk effekt av vaccinet påvisas i försöksdjuren, samtidigt som effekten av behandlingen var övertygande. Bolaget kan nu påbörja arbetet med GLP-toxikologistudien. Därmed ligger planen fast för att påbörja den kliniska fas-1 studien under 2018. Läs mer.
Glycorex Transplantation som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget påbörjar ett samarbete med en större blodbank i USA för klinisk utvärdering av bolagets UBP-produkt. Läs mer.
NGM-listade LifeAssays som utvecklar diagnostiska system för analyser inom veterinärmedicin, meddelar idag att Universitetet i Wisconsins veterinärenhet använder bolagets test för CRP hos hund. Läs mer.
Funktionell neurokirurgi och translationell forskning – Bengt Linderoth blir årets Ingvarpristagare för sin forskning om ryggmärgsstimulering vid svår smärta. Priset instiftades 1994 till minne av professorn i klinisk neurovetenskap David H Ingvar vid Lunds universitet. Priset delas ut vid Svenska Läkaresällskapets årshögtid den 14 november. Läs mer.
Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 23 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag. Läs mer.
Invent Medic Sweden som har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens, erhåller bidrag från Vinnova på 170 KSEK. Läs mer.
Sahlgrenska Akademin: Den uppmärkammade teorin om att antidepressiva läkemedel är medicinskt verkningslösa avfärdas nu i en studie vid Sahlgrenska akademin. I en artikel publicerad i Molecular Psychiatry punkteras resonemanget om att det är psykologi som ligger bakom medicinernas antidepressiva effekt. “Det är en bisarr hypotes och jag är förvånad att den alls har fått en sådan spridning”, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Episurf Medical  Zenicor  SciBase  Hamlet Pharma  Immunicum  Arcoma  LifeAssays
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
AstraZeneca: Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har utökat marknadsgodkännandet för Lynparza för underhållsbehandling av patienter med återfall av äggstockscancer. I slutet av 2014 godkände FDA, Lynparza, för första gången för behandling av en form av äggstockscancer. Läs mer
Alligator Bioscience, ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade produktkandidater för tumörriktad immunterapi, och Aptevo Therapeutics, ett bioteknikbolag som utvecklar nyskapande terapier inom immunonkologi och hematologi, meddelade under gårdagen att bolagen inlett CMC-aktiviteter för tillverkning av kliniskt material som förberedelse inför en framtida CTA-ansökan (Clinical Trial Application) för den bispecifika immunonkologiska antikroppen ALG.APV-527. Läs mer.
Biotech-igG fortsätter att konsolidera sin verksamhet. Kontoret och lagerlokalen i Lund är nu uppsagda och merparten av administrationen för moderbolaget har under juli/augusti månad flyttats från Lund till Göteborg. Läs mer.
MedicPen: Styrgruppen för NOPII har utvärderat och godkänt två inkomna anbud. Konsortiet MedicCare där MedicPen ingår har vunnit upphandlingen. Om beslutet inte överklagas har parterna för avsikt att ingå ett avtal efter den 28 augusti då överklagandeperioden är över. Läs mer
Glycorex Transplantation, som är noterat på NGM Equity, meddelade att den första blodgruppsinkompatibla leverpatienten i Singapore har transplanterats efter behandling med Glycosorb-ABO. Transplantationen var framgångsrik. Läs mer
Vinnare i lunchhandeln: ADDvise +5,62%, AroCell +4,76%, Brighter +4,55%, Glycorex Transplantation +4,36%, Medivir +3,93%, Alzinova +3,69%
Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -7,83%, LIDDS -6,36%, Xintela -5,51%, IRLAB -5,41%, RLS Global -4,94%, Respiratorius -4,26%
Index: OMXS30 -0,73%, Hälsovård -0,67%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev