Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 21 augusti

Nyhetssvepet måndag 21 augusti

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet måndag 21 augusti

21 augusti, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Rapport: Biotech fortsätter locka kapital trots utmaningar
» Internationell studie visar stora skillnader mellan olika läkemedelsmyndigheter
» Sanionas spin-out Luc Therapeutics når viktig milstolpe
» Ökat antal biotech-noteringar gav lägre snittavkastning
» Intervju Saniona: ”Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners”
» Europeiska biotechbolag har tagit in 19,4 miljarder kronor hittills i år
» Biosimilarmarknadens nya förutsättningar gynnar Genovis
Sanionas samarbetspartner Medix har rekryterat de första patienterna till en klinisk Fas 3-studie med tesofensine i Mexiko. Studien, som genomförs på överviktiga mexikanska patienter, sker under ledning av Medix och kommer att omfatta totalt 372 patienter på två olika platser i Mexiko. “Tidigare studier med tesofensine har visat på en kliniskt signifikant och övertygande viktminskning hos överviktiga patienter. Denna studie kan därför leda till ett marknadsgodkännande av en ny och effektiv behandling i Mexiko där övervikt och fetma är ett allvarligt hälsoproblem” säger Jørgen Drejer, VD på Saniona. Medix kommer att betala regulatoriska milstolpesbetalningar och tvåsiffriga royalties på produktförsäljning till Saniona för Mexiko och Argentina. Saniona behåller alla rättigheter till tesofensine och Tesomet i resten av världen inklusive de exklusiva rättigheterna att använda kliniska data utvecklad av Medix. Läs mer.
Redsense Medical har erhållit besked om patentgodkännande i Australien av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage. I Australien utförs omkring 12 procent av alla dialysbehandlingar i hemmet jämfört med cirka 3 procent på global nivå. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033. Läs mer.
Moberg Pharma har ingått ett avtal med Caret Pharma LLC. för att avyttra varumärket Fiber Choice. Köpeskillingen uppgår till 6,7 MUSD plus lagervärdet vid tillträdesdagen och medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD. Affären bidrar till att renodla produktportföljen, frigöra resurser och möjliggör ökat fokus på bolagets större varumärken. Läs mer.
Det norska medtech- och läkemedelsföretaget Navamedic ASA tillkännagav idag att ett långsiktigt avtal har ingåtts med tyska bene-Arznemittel GmbH inför den nordiska lanseringen och kommersialiseringen av Elmiron, den enda EU-godkända orala medicinen som används för att behandla vuxna med kronisk interstitiell cystit, ett kroniskt smärtsyndrom vid urinblåsan. Läs mer.
RhoVac har skrivit kontrakt med Lunds universitet om ett forskningssamarbete kring cancerstamceller och uttrycket av proteinet RhoC i dessa celler. I samarbetet kommer RhoVac att undersöka om proteinet är överuttryckt i prostatacancerstamceller. Läs mer

Helsingfors Universitetssjukhus har beslutat sig för att köpa Micropos Medicals RayPilot-system som man har använt och utvärderat under de senaste tre åren. RayPilot är ett system som består av hård-, mjuk- och förbrukningsvaror som möjliggör ökad precision vid strålbehandling av cancer. Listpriset för ett RayPilot-system är €185 000. Läs mer.
Hemcheck Sweden – som utvecklar Helge för patientnära detektion av hemolys, trasiga röda blodkroppar, den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras – har anställt Eva-Lotta Palm som produktchef från och med den 21 augusti. Läs mer.
QuickCool har rekryterat Joakim Nilsson som CTO, tidigare utvecklingsingenjör på det medicintekniska bolaget Xvivo Perfusion. Läs mer.
Det amerikanska patentverket har utfärdat ett förhandsbesked om att de avser bevilja Intervaccs patentansökan i USA avseende metodpatent för Strangvac inom de närmaste månaderna. Bolaget har redan en patentportfölj som skyddar dess vaccinkomponenter och specifikt den första vaccinkandidaten Strangvac mot kvarka på häst. Sammantaget äger bolaget fyra patentfamiljer, i vilka sedan tidigare ingår ett 20-tal beviljade patent och ytterligare sex pågående patentansökningar i olika länder. Läs mer.
Dignitana tilldelar teckningsoptioner till de anställda i moderbolaget som tecknat optioner i en riktad nyemission. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en kurs av 17,60 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 100 000 kronor, motsvarande en ökning av antalet utestående aktier och röster i bolaget med mindre än 1 procent. Läs mer.
Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet, som har analyserat uppgifter från det nationella kvalitetsregistret för barn- och ungdomsdiabetes, Swediabkids, har funnit att incidensen av typ 1-diabetes hos barn upp till 15 år fortsatt att öka till år 2015. Fynden, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care, tyder också på att diagnosen ofta ställs alltför sent. Sverige kommer på en andraplats i världen efter Finland när det gäller hur vanligt typ 1-diabetes är bland barn. Läs mer.
Forskare vid Umeå universitet beskriver en ny metod för att studera biokemiska förändringar i bukspottkörteln vid utvecklingen av diabetes. Metoden, som har publicerats i tidskriften Scientific Reports, bygger på så kallad molekylär spektroskopi och kan användas för att identifiera biokemiska profiler, ”fingeravtryck”, som informerar om olika sjukdomsstadier. Forskarna tror att metoden kan ge bättre förståelse för de mekanismer på molekylär och cellulär nivå som ligger till grund för utvecklingen av diabetes. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Isofol Medical  EQL Pharma  Panion Animal Health  SensoDetect
Vinnare i morgonhandeln: WntResearch +22,62%, QuickCool +6,67%, Cereno Scientific +6,18%, RhoVac +5,22%, Peptonic Medical +4,58%, Moberg Pharma +4,24%
Förlorare i morgonhandeln: NorInvent -12,50%, MedicPen -9,68%, Alzinova -8,74%, Episurf -4,44%, Prebona -4,35%, Phase Holographic -4,76%
Index: OMXS30 -0,41%, Hälsovård -0,17%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev