Home Nyheter Intervju Saniona: "Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners"

Intervju Saniona: "Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners"

Intervju Saniona: "Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners"

31 juli, 2017

Den 24 juli publicerade det amerikanska analyshuset Alpha Deal Group den första oberoende analysrapporten om Saniona sedan listbytet till Nasdaq Small Cap. Analytikerna pekar i rapporten på Tesomet som bolagets i dagsläget viktigaste värdedrivande tillgång, med en målmarknad enbart inom diabetes typ 2 som beräknas växa från från 23,3 miljarder dollar under 2014 till 43 miljarder dollar under 2023. Man konstaterar även att den sammanlagda marknadspotentialen för de indikationer Sanionas projektpipeline riktar sig mot överstiger 62 miljarder dollar. BioStock kontaktade Sanionas vice vd och CFO Thomas Feldthus för att få en kommentar.

Thomas Feldthus, VVD & CFO Saniona
Thomas Feldthus, vvd & cfo Saniona.

Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona – den första oberoende analysen av Saniona kommer från ett analyshus i USA, är det förvånande för dig?
– Vi har varit i USA en hel del på sistone och fört samtal med potentiella investerare, analytiker och läkemedelsbolag så det kommer inte som någon direkt överraskning för oss att en del analytiker som känner till bolaget väl vid det här laget är intresserade av att bevaka Saniona.
Innebär ”oberoende” i detta fall att Saniona inte betalar Alpha Deal Group för att utföra analysen – det är alltså per definition ingen uppdragsanalys?
– Nej, det är ingen uppdragsanalys. Alpha Deal Group är ett s.k. “buy-side advisory” analyshus vars affärsmodell går ut på att förse institutionella investerare och familjeägda investmentbolag med intressanta investeringscase, som förmedlas genom att man prenumerera på deras analyser via olika plattformar. Analytikerna fokuserar primärt på bolag där de ser en tydlig diskrepans mellan deras beräknade marknadsvärde och nuvarande bolagsvärdering. De screenar ett stort antal bolag varje år och väljer att inleda bevakning av några utvalda bolag efter att ha genomfört ett antal due diligence-samtal med bolagen.
– Analyshuset får sin huvudsakliga ersättning för analyserna via de prenumerationer de säljer direkt till investerarna. De analyserade bolagen förväntas dock också betala en mindre avgift för att täcka distributionskostnader när analyserna sedan släpps via publika kanaler som Reuters, mfl.
Vem har tagit initiativet till att utföra analysen av Saniona?
– Vi blev kontaktade av Alpha Deal Group efter listningen på Nasdaq Small Cap. De hade identifierat Saniona som ett intressant bolag och såg ett potentiellt köptillfälle som de ville bevaka.
Hur ser ni generellt på de slutsatser ADG kommit fram till i sin analys?
– Inom Saniona har vi som policy att aldrig kommentera externa analyser av bolaget. Det jag kan säga är att vi är nöjda med analysens breda anslag.
ADG anger att man ser Tesomet inom diabetes typ 2 som en ”key value driver” för bolaget, trots ett på senare tid alltmer hårdnande konkurrenslandskap inom indikationen. Dina tankar kring det?
– Det är ju ingen direkt hemlighet att vi ser viktminskning inom typ 2-diabetes som en viktig faktor för en framtida behandling för den här indikationen.
I analysen görs också en sammanställning av marknadspotentialen för olika indikationer som er pipeline omfattar, som landar i drygt 60 miljarder dollar. Där ingår dock inte potentialen för Tesomet inom Prader Willis syndrom, ett område där ni dessutom kan räkna med särläkemedelsstatus, vilket brukar borga för en högre prissättning. Hur ser ni själva på marknadspotentialen inom PWS?
– Många bolag fokuserar helt på nischade s.k. “orphan indications” och baserar hela sin affärsmodell på de höga prisnivåerna inom dessa indikationer, där det vanligen inte heller finns några befintliga behandlingar att tillgå. Vi tror också att Prader Willis syndrom kan bli en väldigt intressant affärsmöjlighet för Saniona, inte minst eftersom det är en indikation där vi potentiellt kan ta Tesomet till marknad mycket snabbare än inom andra sjukdomar.
Tesofensine är den substans ni idag har kommit längst med i den kliniska utvecklingen – er partner Medix har fått godkännande för att inleda fas III-studier. ADG har angett den totala marknadspotentialen inom fetma till över 15 miljarder dollar, men den mexikanska marknaden utgör endast ca 250 miljoner dollar av totalen. Vilka marknader ser ni som de viktigaste att bearbeta först vid ett eventuellt marknadsgodkännande i Mexiko?
– Tesofensine som stand-alone-produkt kommer att utvecklas och marknadsföras på begränsade marknader och bara utanför EU och USA, där vi istället fokuserar helt och hållet på kombinationsprodukten Tesomet. Medix har som bekant rättigheterna i Mexiko och Argentina. Vi överväger dock även att söka partners för marknadsföring av tesofensine i andra sydamerikanska länder samt i Asien och arabländerna.
Har ni blivit kontaktade av några fler oberoende analytiker som visat intresse för bolaget sedan listbytet till Nasdaq Small Cap?
– Vi har pågående dialog med flera oberoende analytiker både på köpsidan, likt Alpha Deal Group, och på säljsidan – d.v.s. analytiker som arbetar för olika banker.
Slutligen, hur fortlöper verksamheten i Saniona under slutet av sommarperioden, och vad förväntar du dig som nästa kommande viktiga händelse/trigger när höstens arbete drar igång på allvar?
– Även sommarperioden är och har varit hektisk för Saniona. Vi väntar fortfarande med spänning på att Medix ska meddela första patient in i fas III-studien med tesofensine inom fetma. Tesomet är nu en ännu större värdedrivare för oss efter att vi köpte ut de sista förpliktelserna gentemot NeuroSearch, och vi planerar att starta nya kliniska aktiviteter under året som förberedelse för mer långsiktiga studier nästa år. Vi förväntar oss också att kunna välja en utvecklingskandidat från våra forskningsprogram senare under året. När det gäller affärsutvecklingen så har vi pågående diskussioner med ett flertal potentiella samarbetspartners rörande våra forsknings- och utvecklingsprojekt. Så vi har mycket på gång under andra halvan av året – precis som det ska vara, avslutar Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev