Home Nyheter Teckningsoption ger Miris kapitalinjektion

Teckningsoption ger Miris kapitalinjektion

Teckningsoption ger Miris kapitalinjektion

Teckningsoption ger Miris kapitalinjektion

2 maj, 2022

Medicinteknikbolaget Miris utvecklar och marknadsför globalt en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Syftet är att säkerställa näringsbehovet hos för tidigt födda barn genom att erbjuda individanpassad näringsberikning. Miris teckningsoption TO2 är nu aktuell för inlösen vilket kan tillföra bolaget 7,7 Mkr i kapitalinjektion för vidare expansion. Sista handelsdag av teckningsoptionerna är 9 maj 2022.

Spotlight-noterade bolaget Miris instrument för bröstmjölksanalys, Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA), används idag globalt i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och mjölkbanker. Miris HMA används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier. Syftet med Miris HMA är att skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov. Läs mer.

Godkänd produkt håller konkurrensen borta

Miris är globalt ensamma om att kunna erbjuda ett godkänt medicintekniskt instrument (Miris HMA) för analys av näringsinnehållet i bröstmjölk. Bolaget saknar därmed direkta konkurrenter. Det finns exempel på bolag med applikationer inom komjölksanalys som har försökt sälja sina instrument för analys av bröstmjölk, men efter att Miris fick sitt FDA-godkännande i USA 2018 har de försvunnit från marknaden. Läs mer.

ISO-certifiering – strategiskt viktig milstolpe

Som tillverkare av medicintekniska produkter är Miris ålagda att följa strikta och omfattande regulatoriska krav. Nyligen uppnåddes en strategiskt viktig milstolpe då det anmälda organet BSI Group The Netherlands rekommenderade att Miris skulle godkännas för ISO-standarden 13485:2016, vilket betyder att Miris uppfyller de regulatoriska kvalitetskrav som finns för medicintekniska produkter. Kraven på certifiering enligt standarden ökar globalt och flera marknader kräver certifikat redan idag.

Växer på en global marknad

Miris har idag cirka 450 instrument installerade i 53 länder och bolaget säljer även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Försäljningen sker både direkt via bolaget och genom distributörer. Bolaget presenterade nyligen sin årsrapport som visar en positiv försäljningstillväxt. Under 2021 gjorde Miris sin bästa årsförsäljning genom tiderna med en nettoomsättning om 15,2 mkr (10,8 mkr), en ökning med 41 procent jämfört med 2020.

Potential för vidare expansion

I Sverige, som är ett föregångsland för bröstmjölksanalys, har Miris redan 98 procent av marknaden. På den viktiga USA-marknaden täcker bolaget 25 procent av alla mjölkbanker och 5,6 procent av “high level”-neonatalavdelningar. Enligt Miris finns det cirka 700 neonatalavdelningar och 32 mjölkbanker i USA som bedöms vara potentiella kunder. Genom att Miris HMA är den enda godkända produkten för bröstmjölksanalys har bolaget dessutom en särställning vid prissättning och vidare expansion på denna betydande marknad. Även i Europa och Asien växer intresset för Miris HMA – delvis som följd av det ökade intresset i USA.

Teckningsperioden för TO2 har inletts

I samband med Miris övertecknade företrädesemission under 2021 emitterades teckningsoptioner av serie TO 2. Dessa teckningsoptioner inkluderades vederlagsfritt vid företrädesemissionen som tillförde bolaget 33,4 mkr. Bolagets vd Camilla Myhre Sandberg kommenterar möjligheten att utnyttja teckningsoptionerna i rapporten för första kvartalet:

Camilla Sandberg, vd, Miris»Teckningsoptionerna ger nu möjligheten att fortsatt investera i ett medicintekniskt bolag som har etablerat sin plats på marknaden och där potentialen framåt är stor«

Varje teckningsoption av serie TO 2 medför rätt att teckna en aktie i Miris Holding till kursen 1,18 kr. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 kan Miris tillföras maximalt ca 7,7 Mkr baserat på maximal teckningskurs före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 inleddes den 27 april 2022 och pågår till och med den 11 maj 2022.

Dokument och information

Mer information om teckningsoptionerna och möjlighet att teckna finns att tillgå här:

 

Se intervju med Miris vd Camilla Sandberg, på engelska, nedan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev