Miris vd om den nylanserade strategin

Tillräcklig näring är kritisk för att prematurt födda barn ska få rätt start i livet, något som svenska medicinteknikbolaget Miris vet alltför väl. BioStock har talat med vd Camilla Myhre Sandberg om bolagets k... LÄS MER!

Miris vd: 2020 blir vårt genombrottsår

Miris FDA-godkända analysinstrument kan fastställa näringsinnehållet i bröstmjölk, vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn. Efter en fulltecknad emission i slutet av 2019 har bolaget siktet in... LÄS MER!