Home Nyheter Uppsalas life science-sektor fortsätter växa

Uppsalas life science-sektor fortsätter växa

Uppsalas life science-sektor fortsätter växa

Uppsalas life science-sektor fortsätter växa

2 december, 2022

Med mer än 100 bolag som tillsammans omsätter över 33 miljarder kronor har life science blivit Uppsalaregionens största tillväxtbransch. Trots tuffa tider på marknaden ökar investeringarna i regionen och framtidsutsikterna ser ljusa ut. BioStock tittar närmare på Uppsalas life science-sektor som fortsätter att växa.

Life science har blivit en viktig näring för svensk ekonomi. Bara under första halvåret 2022 uppgick svensk läkemedelsexport till cirka 70 miljarder kronor, en ökning med nära 40 procent jämfört med första halvåret 2021. En stor del i att Sverige varit framgångsrikt inom life science är framväxten av branschkluster och innovationshubbar för nystartade bolag. Läs mer. BioStock djupdyker nedan i Uppsalas life science-sektor.

Samarbeten och satsningar

Life science har sedan länge haft en stark position i Uppsalaregionen. Framväxten är förstås nära kopplat till forskning som bedrivs vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska sjukhuset.

För att stödja utvecklingen har det skapats en rad olika satsningar inom life science. STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer – har bedrivit verksamhet i regionen sedan 1985. Här finns även organisationer som stöder nya företag som Almi, Uppsala Innovation Center (UIC), Connect Uppsala, Scilifelab och Bioprocess Innovation Hub.

Här finns också Testa Center, en nationell testbädd för bioproduktion, som finansierats av Vinnova och Cytiva för att säkra tillväxten av life science-industrin och dess tillverkningskapacitet.

Uppsala har idag tre företagsparker inom life science: Green Innovation Park, Uppsala Business Park och Uppsala Science park. Det största industriklustret är Uppsala Business Park, som befinner sig i ett område i Östra Uppsala som tidigare tillhörde Pharmacia. Uppsala Business Park har ambitiösa planer på att växa vidare och nu byggs området ut till att inom 15 år kunna ta hand om 15 000 anställda. Läs mer.

Mer än 100 life science-bolag i Uppsala

Med mer än 100 bolag som tillsammans omsätter över 33 miljarder kronor är Uppsalas life science-sektor regionens största tillväxtbransch.

Här finns såväl bolag i tidig fas likväl som internationellt framgångsrika företag som GE Healthcare, Cytiva, Recipharm, Fresenius Kabi, Phadia (ägt av Thermo Fisher Scientific), Galderma Nordic Q-Med, Biotage och Novavox.

BioStock rapporterade nyligen att biotechbolaget Cytivas försäljning ökade med 50 procent under pandemin. Bolaget har satsat på ökad produktion och invigde i somras en ny anläggning. Läs mer om det i BioStocks intervju med Cecilia Sjöstedt, site leader på Cytivas anläggning i Uppsala. Läs intervjun här.

Även dermatologibolaget Galderma har nyligen tagit första spadtaget för en fabrik i regionen som de har investerat 2 miljarder kronor i.

Det norska immunonkologibolaget Ultimovacs, vars patenterade teknik bygger på preklinisk och klinisk forskning, har också ett kontor i Uppsala som en följd av ett uppköp av Immuneeds cancervirusprojekt. Bolagets vd Carlos de Sousa kommenterade nyligen till BioStock att bolaget har goda förutsättningar att nå betydande kliniska utvecklingsmilstolpar nästa år. Läs intervjun.

Tillväxtbolag visar framfötterna

BioStock följer nyhetsflödet i life science-branschen i Norden och nedan beskriver vi status i några av de Uppsalabaserade bolagen som vi har rapporterat om under året.

Uppsalabaserade bolaget Klaria utvecklar läkemedel med sin patenterade alginatfilmsplattform, som på ett säkert och effektivt sätt genomför läkemedelsleverans via munhålan. Bolaget fortsätter att visa framfötterna och har tre pågående utvecklingsavtal med internationella partners. BioStock intervjuade nyligen Klarias vd Jesper Wiklund om samarbeten och affärsmodellen. Läs mer.

Även medicinteknikbolaget Pharmacolog ser en ökad global efterfrågan på sina produkter och tjänster för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården. BioStock pratade med vd Mats Högberg om tillväxt, fokus på marknadsutvidgning och kostnadskontroll. Läs intervjun.

Emplicure har haft en händelserik start på hösten med vd-byte och starten på en klinisk farmakokinetisk studie med kandidaten Empli03 som utvecklas för behandling av kronisk smärta. Håkan Engqvist, bolagets nytillträdda vd, berättade för BioStock om den senaste utvecklingen. Läs intervjun.

Uppsalabolaget Miris utvecklar och marknadsför instrumentet Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA), som är det enda marknadsgodkända analysinstrumentet i världen för analys av humanmjölk.Bolaget har under året visat försäljningstillväxt och ökade omsättningen med hela 133 procent under tredje kvartalet. Läs mer om bolagets utsikter i BioStocks intervju  med Miris vd Camilla Myhre Sandberg.

Medicinteknikbolaget OssDsign redovisade en försäljningsökning med 96 procent under tredje kvartalet i år jämfört med samma period 2021, vilket fick aktien att rusa. Bolaget, som är ett av investmentbolaget Karolinska Developments (KD) portföljbolag, utvecklar och tillverkar regenerativa implantat och patientspecifika lösningar för behandling av bendefekter, avsedda att främja bentillväxt i ryggraden och förbättra läkning av till exempel allvarliga kranie- och ansiktsdefekter.

Uppsalabaserade Dicot är på väg att utveckla kandidaten LIB-01 som efter en nyligen genomfört ex vivo studie antas vara nästa generations potensläkemedel. BioStock pratade i höstas med Dicots vd Elin Trampe för att få höra mer om bolagets utveckling. Se intervjun här.

Drug delivery-bolaget LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling som använder egenutvecklade och mångsidiga teknologi NanoZolid löser problem inom många indikationsområden. Bolaget medverkade på BioStock Life Science Fall Summit.

Med sin drug delivery-plattform Uni-Qleaver utvecklar Uppsalabolaget QuiaPEG förbättrade och patenterbara versioner av redan godkända läkemedel. Vd Marcus Bosson besökte i samband med den BioStocks studio och berättade mer om bolagets planer. Läs mer.

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt

BioStocks genomlysning av fdklustersamarbeten och några av life science-bolagen i Uppsala visar att det finns goda förutsättningar för fortsatt tillväxt av sektorn i regionen.

BioStock har också skrivit om liknande kluster i Medicon Valley, benämningen för life science i Öresundsregionen, samt i Region Stockholm och Umeå.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev