Home Intervjuer Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

Xintela

Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

19 januari, 2022

Det har inte rått någon brist på nyheter under 2021 för lundabolaget Xintela. Med positiva studieresultat inom flera indikationer, samt en nyrekryterad vd till dotterbolaget Targinta, blickar Xintela framåt mot 2022 då de bland annat väntas ta steget in till klinik med två av sina utvecklingsprojekt. BioStock kontaktade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund för att få veta mer om framstegen under 2021 och planerna för 2022.

Xintela utvecklar stamcellsbehandlingen XSTEM med fokus på artros och svårläkta bensår, samt EQSTEM för behandling av ledsjukdomar hos hästar. Stamcellerna väljs ut och kvalitetssäkras med hjälp av cellmarkören integrin α10β1, som finns på ytan av mesenkymala stamceller. Med samma markörteknologi utvecklar dotterbolaget Targinta riktade terapeutiska antikroppar för behandling av aggressiva cancerformer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom.

I maj 2021 fick Xintela tillstånd att producera cellterapiprodukter i den egna GMP-anläggningen, vilket initierade produktionen av XSTEM inför kommande kliniska studier på patienter med artros och svårläkta sår. Eftersom bolaget har full kontroll och flexibilitet i produktionen minskar kostnaderna och risken för studieförsening.

Startskottet för klinisk studie på artrospatienter under 2022

Under 2021 har Xintela kunnat presentera prekliniska resultat från en artrosmodell som visar att XSTEM direkt medverkar till att reparera skadat ledbrosk. Kandidaten verkar således lovande som behandling för att bromsa brosk-och lednedbrytning hos artrospatienter och återbilda skadat ledbrosk, en s.k. DMOAD (disease-modifying osteoarthritis drug). Det finns ännu ingen godkänd DMOAD på marknaden, vilket betyder att XSTEM har potential att bli ett genombrott i behandling av artros.

Förhoppningen är att XSTEM ska uppvisa DMOAD-egenskaper i en kommande klinisk fas I/IIa studie som kommer att genomföras i samarbete med den australiensiska CRO:n GreenLight Clinical, som Xintela tecknade avtal med i våras. Studien kommer att administreras av det nystartade dotterbolaget Xindu och väntas starta i början av 2022.

Breddade kliniska utvecklingen till svårläkta bensår under 2021

Xintela valde under våren att även addera svårläkta sår till det kliniska utvecklingsprogrammet, efter att ha sett lovande resultat i en preklinisk sårmodell som visar att XSTEM har utmärkt sårläkningsförmåga. Bolaget planerar nu tillsammans med professor Folke Sjöberg och hans kollegor på Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping för att starta en klinisk fas I/IIa studie på patienter med svårläkta venösa bensår i mitten av 2022.

BioStock har intervjuat professor Folke Sjöberg angående de prekliniska resultaten och den kommande kliniska studien på patienter med svårläkta bensår. Se intervjun här.

Nyligen beviljades Xintela ett bidrag på 4,8 Mkr från Vinnova för utvecklingen av XSTEM inom svårläkta bensår.

Xintela tar EQSTEM vidare mot marknaden

Under 2021 har Xintela även gjort framsteg i utvecklingen av stamcellsprodukten EQSTEM för behandling av hästar med artros. I oktober slutfördes en studie som visar att en behandling med EQSTEM leder till signifikant minskad hälta hos hästar med artros, vilket indikerar att EQSTEM minskar smärtan i leden och förbättrar dess funktion.

Bolaget ska i dialog med European Medicines Agency (EMA) fastställa vilka kompletterande studier som behövs för ett marknadsgodkännande av EQSTEM. Utöver det har man även tecknat en avsiktsförklaring med det danska veterinärmedicinska bolaget  ScanVet Animal Health för att ingå avtal för utveckling, marknadsföring och försäljning av EQSTEM på vissa europeiska marknader. 

Avknoppningen av Targinta närmar sig 

Under året har man även kommit långt i förberedelserna inför avknoppningen av dotterbolaget Targinta, som nyligen utsåg sin första läkemedelskandidat TARG10, en funktionsblockerande antikropp för behandling av trippelnegativ bröstcancer.

Ett viktigt steg mot avknoppningen var när Per Norlén, f.d. vd för Alligator Bioscience, tillträdde som vd för Targinta i september. Dessutom har bolaget fått en styrelse på plats med Gregory Batcheller som styrelseordförande och Jeffrey Abbey, Karin Wingstrand, Maarten de Château och Evy Lundgren-Åkerlund som styrelsemedlemmar.

Vid Xintelas extra bolagsstämma den 17 januari 2022 fattades beslut om att samtliga aktier i Targinta ska delas ut till Xintelas aktieägare, varvid varje aktie i Xintela ska medföra rätt till en aktie i Targinta. Aktierna i Targinta avses noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Evy Lundgren-Åkerlund
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Xintelas vd summerar 2021 och blickar fram mot 2022

BioStock kontaktade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund för att höra hennes tankar om det gångna året och förhoppningarna inför 2022.

2021 har verkligen varit ett händelserikt år för Xintela med framsteg på flera plan. Om du var tvungen att peka ut den enskilt mest betydelsefulla händelsen under 2021, vilken skulle det då vara och varför?  

– Det är svårt att peka på en enskild händelse när det är så mycket som har utvecklats positivt för Xintela det senaste året, men om jag ändå skulle välja ut någon så är det att vi erhöll tillstånd från Läkemedelsverket att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), i vår egna GMP-anläggning. Detta är en stor milstolpe för Xintela som utöver att det byggt ett stort värde i bolaget gör oss mycket attraktiva som utvecklingspartner genom att vi kan producera vår egen cellterapiprodukt XSTEM. Endast en liten del av de bolag globalt som utvecklar egna cellterapiprodukter har denna möjlighet, vilket gör oss mycket konkurrenskraftiga.

»Det är svårt att peka på en enskild händelse när det är så mycket som har utvecklats positivt för Xintela det senaste året«

Vilka milstolpar ser du fram emot att uppnå under 2022?

– Att Xintela tar steget in i kliniska studier med XSTEM för artros samt svårläkta bensår, två attraktiva områden med stort medicinskt behov och signifikanta marknader, är naturligtvis mycket viktiga milstolpar för bolaget. En annan viktig milstolpe är avknoppningen av vårt dotterbolag Targinta för att bli ett självständigt bolag i den fortsatta utvecklingen av våra nya riktade cancerterapier för behandling av aggressiv cancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev