Home Intervjuer Targintas vd om TARG10 och avknoppningen

Targintas vd om TARG10 och avknoppningen

Targinta

Targintas vd om TARG10 och avknoppningen

22 oktober, 2021

Targinta har valt sin första läkemedelskandidat TARG10 som uppvisar en hämmande effekt på tumörtillväxt och minskad metastasering i trippelnegativ bröstcancer. Dessutom befinner sig bolaget i en intensiv fas där man förbereder för avknoppning från moderbolaget Xintela. BioStock kontaktade Targintas vd Per Norlén för att få veta mer om TARG10 och avknoppningen.

Onkologibolaget Targinta utvecklar målsökande antikroppar för behandling av aggressiva och livshotande cancerformer. Antikropparna är specifikt riktade mot målproteinet integrin α10β1, vilket är en cellytereceptor med viktiga funktioner för tumörcellernas delning och förmåga att förflytta sig. Proteinet uttrycks på vissa aggressiva och livshotande tumörer, såsom trippelnegativ bröstcancer och glioblastom, medan uttrycket i normal vävnad är mycket begränsat, vilket Targinta drar nytta av i utvecklingen av sina cancerterapier.

TARG10 är ett av två läkemedelsprojekt

Targinta bedriver två parallella läkemedelsprojekt där det ena projektet syftar till att ta fram funktionsblockerande integrin α10b1-antikroppar med potential att hindra cancercellers migration (spridning), proliferation (celltillväxt) och överlevnad. Det andra projektet gäller cellgiftskonjugerande antikroppar (antibody-drug conjugate, ADC) där ett cellgift kopplas till antikroppen för att ta död på tumören.

De funktionsblockerande antikropparna har tidigare visat positiva resultat i prekliniska studier i trippelnegativ bröstcancer, och nu har Targinta valt ut läkemedelskandidaten TARG10 för indikationen.

Trippelnegativ bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är en aggressiv cancerform med hög risk för metastasering och återfall efter behandling. Årligen diagnostiseras globalt cirka 300 000 patienter med TNBC, vilket motsvarar cirka 10-15 procent av alla som diagnosticeras med bröstcancer.

Behandlingsalternativen är mer begränsade jämfört med andra typer då det inte är aktuellt att använda de vanligaste behandlingarna för bröstcancer som riktar sig mot östrogen, progesteron och HER2. Detta betyder också att överlevnaden generellt är lägre för TNBC än för andra former av bröstcancer.

Intervju med vd Per Norlén

Per Norlén, vd för Targinta

Enligt bolaget har TARG10 en hämmande effekt på cancercellers förmåga att växa, dela och sprida sig, och bromsande effekt på tumörtillväxt och metastasering i prekliniska modeller för trippelnegativ bröstcancer. Valet av TARG10 som första läkemedelskandidat är en betydande milstolpe för Targinta enligt bolagets vd Per Norlén som tillträdde för drygt en månad sedan:

Valet av TARG10 som bolagets första läkemedelskandidat är en avgörande milstolpe för Targinta. Det är den första cancerantikropp som binder till och blockerar den unika cancermarkören integrin a10b1. Effekten av TARG10 på metastasering är avgörande och öppnar för möjligheten att etablera en ny och bättre behandling för trippelnegativ bröstcancer.

BioStock kontaktade Per Norlén för att få veta mer om TARG10 och avknoppningen från Xintela som väntar under fjärde kvartalet 2021.

Ni har nu valt ut den funktionsblockerande antikroppen TARG10 som första läkemedelskandidat i Targinta. Vill du berätta lite om varför valet föll på just TARG10?

— TARG10 blev tidigt vår favorit eftersom den kombinerar kraftfulla effekter med goda farmaceutiska egenskaper. Nu när utvärderingen och valet av läkemedelskandidat är klart kommer vi att lägga all kraft på att färdigställa ett starkt prekliniskt paket för TARG10. Syftet är både att förbereda för kommande kliniska studier och att skapa ett bra underlag för partnerdiskussioner.

Kan du utveckla kring kandidatens verkningsmekanism?

— TARG10 binder till vår patentskyddade cancermarkör integrin α10β1. Denna cellytereceptor är avgörande för cancercellernas förmåga att binda till omgivande vävnad, och därför sannolikt avgörande för deras förmåga att sprida sig i kroppen. Dessa funktioner hämmas av TARG10. Effekten har bekräftats i flera olika prekliniska modeller, bland annat i bröstcancer där både tumörtillväxt och metastasering motverkas.

Hur ser du på behovet av nya behandlingar mot trippelnegativ bröstcancer?

— Själva definitionen av trippelnegativ bröstcancer är just att den inte svarar på riktad behandling, varken hormonbehandling eller antikroppar riktade mot HER2. Det som återstår är behandling med kemoterapi i kombination med strålning och kirurgi, vilket ofta ger god effekt. Men, tyvärr har trippelnegativ bröstcancer en stor tendens att återfalla och sprida sig efter sådan behandling, och för dessa patienter saknas idag effektiv behandling.

— Vårt mål är att etablera en ny sorts riktad behandling vid trippelnegativ bröstcancer. Det bygger på upptäckten att dessa cancerceller ofta uttrycker stora mängder integrin α10β1 på sin yta. Och ju mer aggressiv cancern är desto mer integrin α10β1 uttrycks. Det verkar alltså som att cancercellerna bildar integrin α10β1 för att öka sin förmåga att växa och metastasera, något som vi hoppas kunna stoppa med vår integrin α10β1-antikropp.

»Vårt mål är att etablera en ny sorts riktad behandling vid trippelnegativ bröstcancer. Det bygger på upptäckten att dessa cancerceller ofta uttrycker stora mängder integrin α10β1 på sin yta.«

Hur ligger ni till utvecklingen i ert andra läkemedelsprojekt för utveckling av ADC?

— Våra konjugerade antikroppar, som idag lyder under arbetsnamnet TARGxx, är långt framme i utvecklingen och vi kommer troligen att kunna välja läkemedelskandidat redan under första kvartalet 2022. Jämfört med TARG10 är TARGxx en lite mer komplicerad produkt. Den är uppbyggd av både en antikropp och av ett cellgift, en så kallad ADC, eller ett antikroppskonjugat. I korthet används antikroppen för att med målsökande precision leverera cellgiftet till cancercellerna. Antikroppskonjugatet binder till integrin α10β1 varpå hela komplexet tas upp i cellen. Väl inne i cancercellen lösgörs cellgiftet vilket dödar cellen.

— Våra integrin α10-antikroppar är mycket selektiva för cancerceller som uttrycker integrin α10β1, och lämpar sig troligen väl för denna typ av ADC-teknologi. Utvecklingen av ADC-teknologi har gått starkt framåt under senare år och TARGxx är utrustad med nästa generationens toxiner. Dessa är väsentligen mer kraftfulla än de som funnits tidigare och kräver därför stor selektivitet, något som TARGxx kan bidra med.

Varför är detta rätt tillfälle att göra Targinta till ett självständigt bolag genom att knoppas av från Xintela?

— Targinta bygger på en upptäckt som gjordes på Xintela inom ramen för deras studier av integrin α10β1 som markör för högkvalitativa stamceller. Fynden ledde snart till insikten att integrin α10b1-antikroppar skulle kunna användas för behandling av aggressiva cancerformer. Xintela är ett stamcellsbolag med fokus på osteoartrit och svårläkta sår, och går nu in i klinisk fas inom bägge indikationer.

— Samtidigt har Targintas verksamhet nått en avgörande milstolpe där läkemedelskandidater har identifierats och där vi nu är redo att ta steget in i preklinisk utvecklingsfas. Så trots att verksamheterna bygger på närliggande vetenskap så är utvecklingsprocesserna helt olika. Det handlar kort och gott om att fokusera respektive verksamhet, att säkerställa långsiktig finansiering för vår framväxande onkologiverksamhet, och, att lyfta fram värdet av onkologiportföljen.

»Samtidigt har Targintas verksamhet nått en avgörande milstolpe där läkemedelskandidater har identifierats och där vi nu är redo att ta steget in i preklinisk utvecklingsfas«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev