Home Intervjuer Targintas vd: ”Starkt intresse för ADC:er under 2023”

Targintas vd: ”Starkt intresse för ADC:er under 2023”

ADC deals

Targintas vd: ”Starkt intresse för ADC:er under 2023”

22 januari, 2024

Under 2023 har vi sett flera betydande affärer för Antibody-Drug Conjugates, även i preklinisk fas, vilket indikerar ett fortsatt starkt intresse för området. AbbVie gjorde ett miljarduppköp av ImmunoGen, Merck ingick avtal med Daiichi för gemensam utveckling och Pfizer köpte upp Seagen för rekordbelopp. Evy Lundgren-Åkerlund, vd på Targinta som också är verksamt inom ADC-fältet, ger sin analys.

Onkologi är det största och snabbast växande terapiområdet inom läkemedelsindustrin. Ett särskilt hett utvecklingsområde är antikroppskonjugat (eng: Antibody-Drug Conjugates, ADC), där en celltoxisk molekyl binds till en antikropp som riktar sig mot specifika cancerceller.

Genom att kombinera målriktade antikroppar med cellgiftet kan man leverera läkemedlet direkt till cancercellerna och minimera skadorna på friska celler, vilket ökar behandlingens effekt och minskar biverkningarna.

Många licensavtal och förvärv under 2023

FDA har godkänt över 10 ADC:er sedan det första godkännandet år 2000, men idag finns många kandidater i preklinisk och klinisk utveckling som fångar intresset hos de stora läkemedelsbolagen. Under 2023 har vi sett en våg av affärsavtal inom ADC-området, inklusive samarbeten, licensavtal och förvärv.

Enligt DeciBio genomfördes hela 76 deals inom området under 2023, vilket återspeglar marknadens positiva syn på ADC:er. Majoriteten av affärerna (37) var licensavtal, där intervallet för avtalens totala värden sträcker sig från 120 MUSD till 2,5 miljarder USD.

Exempel på affärer

Särskilt anmärkningsvärt var Pfizers uppköp av Seagen för 43 miljarder USD som tillkännagavs i mars 2023 och slutfördes i december. Det är den största affären inom biopharma sedan 2019. Ett annat betydande exempel är Abbvies uppköp av Immunogen för 10,1 miljarder USD. Mångmiljardförvärvet ger Abbvie tillgång till bolagets FDA-godkända ADC Elahere, samt deras expertis och ADC-teknologi.

En annan stor affär var Mercks samarbetsavtal med Daiichi Sankyo som har ett potentiellt värde på 22 miljarder USD. Avtalet tillkännagavs i oktober, som överlag var en hektisk månad inom ADC-fältet med många partnerskap, till exempel GSK/Hansoh Pharmaceutical, BioNTech/MediLink, Lilly/Mablink, Merck/Hengrui och Endeavor/Hummingbird.

I början av 2024 har dessutom MediLink Therapeutics och Roche meddelat att de ingått samarbets-och licensavtal för utveckling av nästa generationens ADC, och likaså även Orion och Glykos Finland.

Prekliniska tillgångar skapar intresse

Strax innan årsskiftet meddelade även Nona Biosciences att de ingått ett globalt licensavtal med Pfizer för HBM9033, en preklinisk ADC-kandidat riktad mot mesotelin (MSLN).

Intresset för prekliniska ADC-kandidater ökar kraftigt. Bara under första halvåret 2023 var nio licensavtal i preklinisk fas, enligt GlobalData. Ett av dem var AstraZenecas 600 MUSD-avtal med kinesiska La Nova för bolagets prekliniska kandidat LM-305.

Ett annat exempel är Bristol Myers Squibbs licensavtal med Tubulis värt över 1 miljard USD, som ger BMS tillgång till Tubulis plattform för generering av ADC:er.

Targinta utvecklar målsökande antikroppar för aggressiv cancer

Ett svenskt bolag som också fokuserar på utveckling av antikroppsbaserade terapier är Targinta. Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TARG9: en toxinbeväpnad och målsökande antikropp som angriper cancerceller och riktar sig mot integrin α10β1. Det är en ny målmolekyl som finns på cellytan vid aggressiv cancer, såsom trippelnegativ bröstcancer och glioblastom,

TARG9 är skapad med den senaste ADC-teknologin som bygger på att ett kraftfullt toxin är väl förankrat på antikropparna så länge de befinner sig i blodbanan. Toxinet frigörs först när TARG9 tas upp i cancerceller som uttrycker integrin α10β1.

TARG9 är i preklinisk fas och förbereds för kliniska fas 0-studier för att visa att antikroppen söker sig till tumören i cancerpatienter. Targintas ambition att ingå avtal tidigt i utvecklingen, vilket blir allt vanligare inom onkologi och särskilt inom ADC-området.

Targintas vd berättar mer

Evy Lundgren-Åkerlund vd Xintela
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Targinta

BioStock kontaktade Targintas vd Evy Lundgren-Åkerlund för att få veta mer om bolagets ADC-teknologi och potentialen för framtida avtal:

Först och främst, vad är din reflektion kring den höga aktiviteten och det stora antalet deals inom ADC-området under 2023?

– Vi kan konstatera att det är ett enormt stort intresse för utveckling av ADC-baserade cancerbehandlingar just nu och att Targinta har satsat helt rätt. Det som är extra intressant för Targinta är att en stor del av avtalen görs redan i preklinisk fas, i liknande stadium där Targintas ADC:er befinner sig.

»Vi kan konstatera att det är ett enormt stort intresse för utveckling av ADC-baserade cancerbehandlingar just nu och att Targinta har satsat helt rätt.«

Vad tror du driver intresset för det här området?

– En anledning är att ADC-teknologin utvecklats mycket de senaste åren med kraftfullare payloads (cellgifter) och även förbättrad kemi i konjugeringsteknikerna. Detta har gjort att ADC:erna har blivit säkrare med mindre risk att cellgifterna lossnar innan ADC:erna når cancercellerna. En annan viktig anledning är att ett flertal ADC:er har blivit godkända och för flera bolag har det lett till försäljningsframgångar och blockbuster status.

Vilka egenskaper har er kandidat, TARG9, som gör att den skiljer sig från andra ADC:er?

– En viktig egenskap som gör vår ADC TARG9 unik är att den är riktad till en ny målmolekyl på cancerceller, integrin a10b1, vilket tillför ett nytt behandlingskoncept för flera mycket aggressiva och idag svårbehandlade cancerformer. Vi har bland annat upptäckt att integrin a10b1 är starkt uttryckt på cancerceller i trippelnegativ bröstcancer och i hjärntumören glioblastom och har i prekliniska cancermodeller visat att TARG9 effektivt avdödar cancerceller och minskar tumörtillväxten. En stor fördel är att integrin a10b1 saknas i de flesta normala vävnader vilket minskar risken för oönskade effekter av behandlingen.

–  Jag vill även nämna vår andra läkemedelskandidat TARG10, som binder till ett annat ställe på integrin a10b1 än TARG9 och som har funktionsblockerande egenskaper. Vi har i prekliniska studier visat effektivt hämning av tumörtillväxt både som en ren antikropp och som en ADC vilket ger oss spännande möjligheter i den fortsatta ADC-utvecklingen och i diskussioner med potentiella partners/licenstagare.

Hur bedömer ni er möjlighet att ingå framtida avtal?

– Med tanke på det stora intresset för nya målmolekyler och unika målsökande ADC:er så bedömer vi att Targinta har stora möjligheter att ingå kommersiella avtal och det även redan i preklinisk fas. Targinta har genom integrin a10b1 en ny cancertarget med starka prekliniska resultat och en patentportfölj som skyddar målmolekylen integrin a10b1 för antikroppsbaserad behandling och diagnostik.

»Med tanke på det stora intresset för nya målmolekyler och unika målsökande ADC:er så bedömer vi att Targinta har stora möjligheter att ingå kommersiella avtal och det även redan i preklinisk fas.«

– Vi har tidigare informerat om våra planer på att genomföra kliniska fas 0-studier (mikrodosering) med TARG9 och TARG10 för att visa att antikropparna söker sig till tumörerna i cancerpatienter för att ytterligare validera vår målmolekyl och behandlingskonceptet. Det minskar risken i fortsatt klinisk utveckling av läkemedelskandidaterna och förväntas öka värdet av projektet.

Vad är Targintas huvudsakliga mål och fokus under 2024?

– De resultat som Targinta har fått fram under de senaste åren pekar på unika möjligheter att utveckla en ny behandling för ett flertal aggressiva och dödliga cancerformer som idag saknar effektiva behandlingsmetoder. Det mycket stora intresset för ADC-området ger oss extra stimulans till att under det här året ta fram en bra finansieringslösning för fortsatt utveckling av Targintas ADC:er och samtidigt intensifiera arbetet med att hitta en licenstagare och/eller samarbetspartner.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev