Home Intervjuer Per Norlén ny vd för WntResearch

Per Norlén ny vd för WntResearch

Per Norlén och Pernilla Sandwall, WntResearch

Per Norlén ny vd för WntResearch

24 januari, 2024

Utvecklingsbolaget WntResearch är aktuellt med en företrädesemission om cirka 56 Mkr för att driva läkemedelskandidaten Foxy-5 genom fas II. Nyligen annonserades dessutom Per Norlén som ny vd för bolaget. BioStock har pratat med Per för att få veta mer om honom och få hans syn på uppdraget.

Se intervjun med WntResearchs tillträdande vd Per Norlén här nedan.

YouTube video

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna units i företrädesemissionen i WntResearch sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna och teckningsoptionerna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i units.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev