Home Nyheter Newbury Pharmaceuticals mot börsnotering med bred produktportfölj

Newbury Pharmaceuticals mot börsnotering med bred produktportfölj

Newbury

Newbury Pharmaceuticals mot börsnotering med bred produktportfölj

19 januari, 2022

Newbury Pharmaceuticals grundades så sent som 2020 men har redan lyckats inlicensiera hela 27 läkemedel och står nu inför sin hittills viktigaste milstolpe. Med en bred produktportfölj och en affärsmodell som fokuserar på registrering och kommersialisering av läkemedel ska bolaget noteras på First North. I samband med detta genomför Newbury Pharmaceuticals dessutom en nyemission om 50 Mkr. 

När Newbury Pharmaceuticals grundades i september 2020 var det med ett tydligt syfte – att se till att receptbelagda läkemedel når patienterna snabbare än vad de gör idag. För att uppnå sitt mål använder sig bolaget av en affärsmodell som tillåter varje aktör inom läkemedelsutvecklingen att nyttja sin spetskompetens.

Newbury Pharmaceuticals styrkor finns inom registrering och kommersialisering av nya läkemedel. Så istället för att arbeta med egen forskning och läkemedelsutveckling inlicensierar bolaget väl valda produkter från externa partners för att sedan ta dem genom registrerings- och kommersialiseringsfasen. Bolaget inlicensierar både innovativa produkter och läkemedel där exklusiviteten hos originalläkemedlet är på väg att upphöra. Baserat på sin produktmix beskriver sig Newbury Pharmaceuticals som ett läkemedelsbolag med en hybridmodell – med fokus på egna varumärken och specialläkemedel, alltså läkemedel som används inom specialistvården.

Flexibel organisation med flera konkurrensfördelar

Med sin originella affärsmodell och organisation menar Newbury Pharmaceuticals att man har flera fördelar gentemot konkurrenterna. Bolaget strävar efter att vara en liten, smidig och kostnadseffektiv organisation, vilket gör att beslutsvägarna är korta och att man snabbt kan svara på marknadens behov. För att stärka upp med specialistkompetens använder man sig av konsulter vid behov. På så sätt kan bolaget bibehålla en flexibel kostnadskostym samtidigt som man får tillgång till den kompetens som produkterna kräver i respektive stadie.

Man har också valt att inledningsvis fokusera på ett specifikt geografiskt område – Skandinavien (Sverige, Norge och Danmark). Teamet har betydande och lång erfarenhet av den skandinaviska läkemedelsmarknaden vilket gör det möjligt att arbeta målinriktat mot denna marknad.

Därtill framhåller bolaget att valet att satsa på portföljuppbyggnad genom partnerskap minskar Newbury Pharmaceuticals egen riskexponering och de investeringar som annars förknippas med läkemedelsutveckling såsom FoU och produktion.

Specialläkemedel – ett växande segment

Newbury Pharmaceuticals har ytterligare en potentiell fördel, nämligen sitt fokus på s.k. specialläkemedel. Begreppet avser läkemedel med hög prissättning som riktar sig mot kroniska, komplexa och sällsynta sjukdomar i mycket specifika patientgrupper. Enligt bolaget finns det få andra aktörer med denna specifika nisch, varför man tror sig ha goda möjligheter att göra ett avtryck på området.

Segmentet specialläkemedel befinner sig dessutom i tydlig tillväxt då allt fler använder denna typ av läkemedel i en alltmer patientspecifik vård. Enligt siffror från Newbury Pharmaceuticals prospekt kan man se en tydlig positiv trend på såväl globalt stora marknader – t.ex. i de fem största EU-länderna, USA, Japan, Sydkorea, Kanada och Australien – som i Skandinavien.

Står inför sin första lansering

Det faktum att Newbury Pharmaceuticals redan har inlicensierat hela 27 produkter tyder på att bolagets affärsmodell tilltalar läkemedelsindustrin. Bolagets höga tempo har hittills resulterat i nära partnerskap med fyra externa parter och att pipelinen kunnat utökats från 11 läkemedel 2020 till dagens 27. Av dessa riktas hela 11 mot det ständigt heta, och växande, onkologisegmentet. Men Newbury Pharmaceuticals verksamhet vilar inte på ett enskilt terapiområde utan man har även läkemedel inom t.ex. neurologi och sällsynta sjukdomar.

Inom kort kommer bolagets expertis sättas på prov då Newbury Pharmaceuticals nu står inför sin första marknadslansering. Lanseringen avser Icatibant, en behandling av den sällsynta sjukdomen akuta attacker av ärftligt angioödem hos vuxna, och beräknas ske under första kvartalet 2022.

Övergång till kommersiell fas

Efter att hittills ha fokuserat på att bygga en bred och stabil pipeline, är Newbury Pharmaceuticals nu alltså redo för att ta steget in i kommersiell fas. Som ett led i detta genomför man nu en börsnotering på First North Growth Market och i samband med det en nyemission som kan tillföra bolaget cirka 45,4 Mkr efter kostnader. Likviden ska användas enligt följande prioritetsordning:

– 25 procent för kommersialisering av befintlig portfölj

–  40 procent för inlicensiering av nya produkter

–  35 procent för övrigt rörelsekapital, t.ex. lageruppbyggnad och kapitalreserver

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

 

EMISSIONSVOLYM 50 Mkr
TECKNINGSPERIOD 12 – 25 januari
TECKNINGSKURS 13 kr
PRE MONEY-VÄRDERING 204 Mkr

 

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev