Home Intervjuer BioStock Studio: Xintela breddar till venösa bensår

BioStock Studio: Xintela breddar till venösa bensår

YouTube video

BioStock Studio: Xintela breddar till venösa bensår

12 oktober, 2021

Lundabolaget Xintela breddar det kliniska utvecklingsarbetet för stamcellsprodukten XSTEM till att utöver artros även inkludera venösa bensår, den vanligaste formen av svårläkta sår hos människa. Tillsammans med Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har bolaget visat att XSTEM ger god sårläkning i en preklinisk modell. Nästa steg blir att ansöka om en klinisk studie på patienter med venösa bensår, en studie som professor Folke Sjöberg från Brännskadecentrum berättar mer om nedan.  

Xintela använder sin patenterade markörteknologi XINMARK för att utveckla stamcellsterapier och riktade cancerterapier. För de stamcellsbaserade behandlingarna har bolaget utvecklat stamcellprodukt-plattformen XSTEM som består av integrin a10b1-selekterade allogena mesenkymala stamceller.

Det första XSTEM-projektet är riktat mot ledsjukdomen artros för vilket man nu förbereder en klinisk studie i Australien. Nyligen kom beskedet att det kliniska utvecklingsarbetet nu utökas till att även inkludera venösa bensår, den vanligaste formen av svårläkta (kroniska) sår.

XSTEM kan vara ett hjälpmedel i kampen mot svårläkta och besvärliga bensår

När venernas funktion försvagas så försämras kroppens förmåga att pumpa blodet från benen upp mot hjärtat, vilket gör att benen svullnar. Långvarig svullnad kan göra att huden skadas inifrån och att sår uppstår, så kallade venösa bensår, som trots ihärdig behandling kan ta väldigt lång tid att läka.

Svårläkta venösa bensår definieras som sår nedanför knäna som inte läker inom sex veckor. Siffror från USA, Japan och de fem största marknaderna i Europa (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien) visar att så många som 2 miljoner individer totalt lider av svårläkta bensår enbart i dessa länder.

Folke Sjöberg, professor Linköpings Universitet

Det har tidigare gjorts en del forskning på användning av stamceller för behandling av bensår, något som Xintela nu väljer att undersöka vidare. För att genomföra en klinisk studie på patienter med venösa bensår har bolaget tagit hjälp av ett team av experter inom sårläkning, nämligen professor Folke Sjöberg och hans medarbetare vid Brännskadecentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.

Positiva prekliniska resultat i ryggen

Tillsammans med professor Sjöbergs forskningsteam har Xintela presenterat prekliniska resultat som stödjer användningen av XSTEM för behandling av svårläkta sår.

Med de positiva resultaten i ryggen (fler detaljer i videon nedan) väljer Xintela nu att fortsätta på sårläkningsspåret. Ett första vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket har genomförts och man arbetar nu med att ta fram dokumentation till en klinisk prövningsansökan (CTA) för en första klinisk studie inom venösa bensår.

Växande global marknad

Genom det nya utvecklingsspåret vidgas också målmarknaden för XSTEM. 2018 beräknades den globala marknaden för behandling av venösa bensår vara värd 2,95 miljarder USD, en siffra som väntas öka till 4,84 miljarder USD år 2026 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6,4 procent. Tillväxten beror bland annat på att förekomsten av venösa bensår väntas öka i takt med den åldrande befolkningen, men även på den ökade förekomsten av exempelvis diabetes, åderbråck och övervikt.

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund bedömer dessutom att vägen till sårvårdsmarknaden är kortare jämfört med andra indikationer:

»Venösa bensår representerar en stor och attraktiv marknad där det medicinska behovet av bättre behandling är mycket stort. Dessutom uppskattas tiden till marknaden för denna indikation vara snabb jämfört med många andra indikationer.«

Intervju med professor Folke Sjöberg

BioStock fick möjlighet att prata med professor Folke Sjöberg om de prekliniska resultaten med XSTEM inom venösa bensår samt planerna för det fortsatta kliniska utvecklingsarbetet för indikationen. Se videointervjun nedan.

YouTube video

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev