Home Nyheter Enzymaticas starka tillväxt under 2020

Enzymaticas starka tillväxt under 2020

Enzymaticas starka tillväxt under 2020

21 januari, 2021

Under 2020 har Enzymatica uppnått flera viktiga milstolpar och expanderat globalt i ett rasande tempo. Bolaget har rott i hamn flera stora avtal med ledande läkemedelsbolag på viktiga marknader, exempelvis med Sanofi för försäljning av ColdZyme i Frankrike och Italien. Dessutom har man utökat patentportföljen vid ett flertal tillfällen och erhållit en CE-märkning klass III för ColdZyme. BioStock kontaktade Enzymaticas COO Claus Egstrand för att få veta mer om året som gått och nästa steg i den globala tillväxtresan.
Lundabolaget Enzymatica utvecklar och säljer medicintekniska produkter baserade på en barriärteknologi som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är munsprayen ColdZyme som skyddar mot förkylningsvirus och som även kan förkorta förkylningen och lindra förkylningssymptomen.

Pandemins påverkan

Covid-19-pandemin medförde en kraftigt ökad efterfrågan på ColdZyme under 2020, inte minst efter att Enzymatica presenterade resultaten från en in vitro-studie som visade att ColdZyme deaktiverar SARS-CoV-2, alltså viruset som orsakar sjukdomen Covid-19.
Samtidigt har social distansering och ökat fokus på handhygien till följd av coronapandemin lett till mildare och färre förkylningar, vilket har lett till en minskad efterfrågan på förkylningsprodukter inklusive ColdZyme på etablerade marknader som Sverige och Danmark.

Avtal med Keyuan Trade värt 92 Mkr

Förra året inleddes med att Enzymatica ingick ett 7-årigt exklusivt distributionsavtal med Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade, ett dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag, Shanghai Pharma, för marknadsföring och försäljning av ColdZyme i Kina.
Keyuan Trade har genom avtalet garanterat order om 92 Mkr för de första fem åren från lansering. Avtalet ger därtill Enzymatica tillgång till en av världens största health care-marknader med en befolkning på 1,3 miljarder människor och en förkylningsmarknad som omsätter cirka 37 miljarder kronor.

Förstärkning av patentportföljen

Kort därefter kunde Enzymatica meddela att det Europeiska patentverket (EPO) avsåg bevilja ett nytt patent för torskenzymet i ColdZyme. I maj fick Enzymatica det slutgiltiga godkännandet av patentet från EPO.
Det nya europeiska patentet förlänger skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkter i 15 år, alltså fram till år 2035. Enzymatica har även lämnat in motsvarande patentansökning för ett flertal stora marknader runt om i världen där granskning av patenten pågår.
I september erhöll Enzymatica godkända patent i Japan och Ryssland, vilket öppnade upp för nya möjligheter och nya produkter. Patentet i Japan gäller användning av Enzymaticas torskenzym för behandling och förebyggande av mikrobiella infektioner vid immunbrist. Patentet i Ryssland avsåg istället en kombinationsbehandling med torskenzymet och antibiotika mot streptokockorsakad biofilm i de övre och nedre luftvägarna.

Distributionsavtal med Chemipal för Israel

I mars ingick Enzymatica ett distributionsavtal med Chemipal – en väletablerad aktör och ledande läkemedelsdistributör i Israel. Avtalet gäller marknadsföring och försäljning av ColdZyme i Israel.
Lanseringen i Israel genomfördes i oktober och nu säljs ColdZyme till de två största apotekskedjorna i landet – Super-Pharm med 250 butiker och BE med 60 butiker, samt till 500 privata apotek och fyra sjukförsäkringsfonder. För att boosta försäljningen ytterligare har man genomfört en omfattande marknadsföringskampanj i landet.

»Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Chemipal, som är den största läkemedelsdistributören i landet och som har tillräckliga resurser för att uppnå en stark marknadspenetration för ColdZyme « – Claus Egstrand, Enzymaticas COO  

CE-märkning klass III – en tydlig kvalitetsstämpel

I april fick Enzymatica en re-certifiering för ColdZyme enligt direktivet för medicintekniska produkter (MDD). Certifieringsprocessen innebar att ColdZyme omklassificerades från klass I till klass III.
Eurofins Product Testing, som är ett godkänt kontrollorgan för medicintekniska produkter inom EU, gjorde en omfattande granskning av ColdZyme och Enzymaticas prekliniska data, kliniska data, tillverkningsprocesser och kvalitetssystem. Eurofins kom fram till att produkten uppfyller kraven för en CE-märkning klass III.
CE-märkningen innebär att ColdZyme får säljas som medicinteknisk produkt inom EU fram till maj 2024. Dessutom är klass III CE-märkningen en tydlig kvalitetsstämpel som stärker förtroendet för ColdZyme internationellt.

Stöd för bolagets produktpåståenden

I början av sommaren publicerades resultaten från en brittisk studie med ColdZyme i European Journal of Sport Science. Resultaten visade att elitidrottare som använde Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme hade en signifikant kortare sjukdomsperiod samt mildare förkylningssymptom vid övre luftvägsinfektioner jämfört med elitidrottare som inte behandlades med ColdZyme.

Avtal med Sanofi och MS-Pharma

Under hösten rapporterade Enzymatica ytterligare marknadserövringar med förkylningssprayen. I oktober ingick bolaget avtal med Sanofi Health Care för marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme i Frankrike och Italien. De två länderna utgör några av de största Over-the- Counter-marknaderna i Europa med en total befolkning på nära 130 miljoner.
Läs även BioStocks intervju med Enzymaticas COO Claus Egstrand angående avtalet med Sanofi här.
Knappt en månad senare kunde Enzymatica meddela att de hade ingått avtal med MS Pharma för försäljning av ColdZyme i MENA – Mellanöstern och Nordafrika.

Utökat avtal med STADA

Enzymatica och STADA har sedan 2017 haft ett framgångsrikt samarbete avseende försäljning och distribution av förkylningssprayen under varunamnet ViruProtect på flera europeiska marknader. Enbart under 2020 utökades avtalet med STADA hela tre gånger, varav den första gången i maj då ytterligare 19 europeiska marknader adderades till avtalet.
Under hösten kom ytterligare tecken på STADAs förtroende för Enzymatica då man utökade avtalet till att gälla även Ryssland, Polen, Ukraina och flera länder inom CIS och Centralasien. I december adderades även alla nordiska länder förutom Sverige till avtalet med STADA. Därmed täcker samarbetet mellan Enzymatica och STADA nu ett 40-tal marknader.

Organisationsförändringar och nya strategiska rekryteringar

Under 2020 genomfördes omfattande förändringar i Enzymaticas organisation. Fredrik Lindberg lämnade vd-rollen efter att ha accepterat ett anställningserbjudande från ett annat bolag. Dock är han fortsatt aktiv i Enzymatica genom sin plats i styrelsen. Therese Filmersson, bolagets CFO, har antagit rollen som tillförordnad vd till dess att en ny vd har rekryterats. Dessutom är styrelseordförande Bengt Baron numera operativt aktiv i bolaget samtidigt som Claus Egstrand fortsätter som COO.
I slutet av förra veckan offentliggjorde Enzymatica ytterligare organisationsförändringar för att kunna hantera nästa fas i tillväxtresan. Två nyckelpersoner har rekryterats till ledningsgruppen – Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial, båda med lång och framgångsrik erfarenhet från den internationella life science-branschen.
Malin kommer senast från en roll som Head of Plan inom McNeil, vilket inkluderade planering, inköp av direkt material samt lansering av nya produkter (roll-outs) och artwork, medan Kristoffer senast hade en position som Brand Director inom L’Oreal med ansvar för två av de ledande hudvårdsmärkena, La Roche-Posay och CeraVe, i Norden.

Claus Egstrand, Enzymatica COO

Enzymaticas COO berättar mer

BioStock kontaktade Enzymaticas COO Claus Egstrand för att få veta mer om organisationsförändringarna, året som gått samt nästa steg i tillväxtresan.
Claus Egstrand, ni har sannerligen åstadkommit en hel del under 2020. Vilken är Enzymaticas största prestation under 2020 enligt dig?
– Kort sagt, att vi som ett litet team lyckades med övergången från ett “start-up, high expectations company” till ett “high growth company” som drivs av en stark internationell expansion. Detta var en övergång som uppriktigt sagt innebar en hög belastning för alla våra medarbetare och jag är stolt över hur vi som organisation hanterade det.
Ni befinner er just nu i en stark tillväxtfas och har därför valt att göra vissa organisationsförändringar. Hur kommer dessa omställningar inverka på Enzymaticas fortsatta tillväxt?
 – Vi är övertygade om att organisationsförändringarna kommer att accelerera vår tillväxt då de stödjer de tre faktorerna som driver vår tillväxt:

  1. Erhålla marknadsandelar på befintliga marknader (som inkluderar nya marknader när de lanseras)
  2. Internationell expansion (inklusive lanseringar där avtal redan finns)
  3. Nya produkter (vår barriärteknologi har fler användningsområden än ColdZyme)

– Vi har en tydlig plan för vilka våra “Must Win Battles” är, och omställningarna kommer att påskynda processen att uppnå dessa.
 Ni undertecknade nyligen ett utökat avtal med Recipharm för tillverkning av ColdZyme i Pianezza i Italien och Parets i Spanien. Är detta en följd av den ökade efterfrågan på ColdZyme under 2020?
– Det är en kombination av olika faktorer men främst för att säkerställa tillgången på våra produkter. Pandemin understryker värdet av att ha tillverkning på mer än en anläggning. Dessutom innebär den framtida marknadsexpansionen att vi måste se till att vi har kapacitet att möta efterfrågan.
Under 2020 CE-märktes ColdZyme enligt direktivet för medicintekniska produkter (MDD). Hur förbereder ni er inför den nya EU-förordningen för medicintekniska produkter (MDR)?
– Vi har tydliga planer på plats. Vi känner väl till kraven för MDR så vi vet vad vi måste göra.
Enzymatica har slutit flera avtal under 2020 avseende försäljning av ColdZyme på ett antal nya marknader. När räknar ni med att kunna lansera ColdZyme på dessa och på hur många marknader säljs ColdZyme idag?
– Vi säljer nu Coldzyme på cirka 30 marknader som till största delen förses av våra partners. De nyligen genomförda omställningarna i vår organisation betyder att vi nu har tillräckligt med personal för att försäkra oss om att kommande marknadslanseringar blir framgångsrika. Vi har också förstärkt vår supply chain genom rekryteringen av en Director Operations och genom att utöka vårt avtal med Recipharm.

»2021 kommer att handla om att bygga momentum med ytterligare internationell expansion och att lägga grunden för nästa generation av nya produkter.«

Om vi istället blickar framåt, vad kommer Enzymatica fokusera på under 2021 och vilka mål hoppas ni att kunna uppnå?
– 2020 handlade om att säkra tillväxtmomentum (internationell expansion) och att lägga en solid grund, t.ex. genom MDD klass III-certifiering och förlängt patentskydd. 2021 kommer att handla om att bygga momentum med ytterligare internationell expansion och att lägga grunden för nästa generation av nya produkter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev