Home Nyheter Enzymatica äntrar den israeliska marknaden

Enzymatica äntrar den israeliska marknaden

Enzymatica äntrar den israeliska marknaden

24 mars, 2020

Enzymatica har levererat årets tredje nyhet avseende introduktion på nya marknader. Vid årsskiftet sjösattes lanseringen av förkylningssprayen ColdZyme i Hongkong & Macau och i januari ingick man ett distributionsavtal för den kinesiska miljardmarknaden. Nu har bolaget även tecknat ett avtal med Chemipal för försäljning i Israel. BioStock har pratat med Enzymaticas vd Fredrik Lindberg.
Lundabaserade Enzymatica utvecklar och säljer hälsoprodukter mot sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Bolagets produkter är baserade på en barriärteknologi som inkluderar enzymet torsktrypsin från djuphavstorsk. Den första, och största, produkten är förkylningssprayen ColdZyme som lanserades i Sverige 2013.
Enzymatica marknadsför och säljer ColdZyme i egen regi i Skandinavien och genom avtalspartners på ett tiotal andra marknader. I Europa inkluderar dessa Island, Finland, Storbritannien, Spanien, Österrike, Belgien, Grekland och Cypern, men förkylningssprayen saluförs även i både Sydafrika och Hongkong & Macau. I Tyskland säljs en munspray som kosmetisk produkt, STADAProtect, baserat på Enzymatica’s barriärteknologi.
Därutöver har bolaget befintliga distributionsavtal i Australien & Nya Zealand, Japan och Kina, där marknadslansering väntas ske inom de närmaste åren, efter att nödvändiga regulatoriska processer har avklarats.

Nytt avtal för Israel

I fredags stod det klart att Enzymatica har ingått ännu ett distributionsavtal, den här gången med Chemipal, en ledande läkemedelsdistributör i Israel. Avtalet avser marknadsföring och försäljning av ColdZyme i landet. Detta blir Enzymaticas inträdesbiljett till en förkylningsmarknad vars årliga omsättning estimeras till drygt 190 Mkr.

»Vi ser en stor potential för att ColdZyme ska kunna få en ledande position på förkylningsmarknaden med sin starka dokumentation och framgångar på andra marknader« – Jonathan Gal, vd för Chemipals marknadsdivision

Motparten en ledande aktör

Chemipal hade en försäljning på 1,1 miljarder USD 2019 och cirka 650 anställda. Bolaget representerar för närvarande 30 ledande importörer och tillverkare på den israeliska och internationella läkemedelsmarknaden. De distribuerar, säljer och marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel, naturprodukter samt hälso- och skönhetsprodukter för apotek, drug stores, hälsokostbutiker och sjukvårdsinrättningar.
Chemipal ska få in ColdZyme på de israeliska apotekskedjornas hyllor genom försäljning till de två största aktörerna, Super-Pharm och BE, samt till privata apotek och sjukförsäkringsfonder. En omfattande marknadsföringskampanj som omfattar annonsering, radioreklam, digital kommunikation, sociala medier och PR planeras. Därutöver kommer Chemipal att erbjuda information och utbildning till både apotekare och läkare.
Efter sina tidigare marknadslanseringar har Enzymatica god insikt i vilka marknadsföringsinsatser som brukar ge resultat, vilket bolaget sannolikt har skolat sina avtalspartner i då ovan nämnda aktiviteter är bekanta sedan tidigare. Chemipal har, å sin sida, en spetskompetens i kunskapen om den lokala marknaden, varför ett samarbete är en bra väg mot optimal marknadspenetration.

»Vi är mycket nöjda med avtalet med Chemipal, som är en väletablerad aktör och den största läkemedelsdistributören i Israel« – Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Stort marknadsvärde i förkylningar

Förkylningar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen, så även i Israel. Vuxna blir förkylda mellan 2 och 4 gånger om året, och barn mellan 6 och 8 gånger per år.
Egenvårdsmarknaden i Israel har en årlig omsättning på 200 miljoner USD, motsvarande cirka 1,9 miljarder kronor. Den israeliska förkylningsmarknaden uppskattas till 20 miljoner USD, motsvarande drygt 190 Mkr. Detaljhandeln är fördelad mellan Super-Pharm med 250 butiker och BE med 60 butiker, 500 privata apotek och 4 sjukförsäkringsfonder.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Enzymaticas vd Fredrik Lindberg för att få veta mer om det nya distributionsavtalet samt få en generell statusuppdatering från bolaget i denna turbulenta tid.
Fredrik Lindberg, innebär distributionsavtalet att ni kommer kunna inleda försäljningen per omgående eller förutsätter det ett regulatoriskt godkännande?
– Produkten kommer förhoppningsvis att kunna lanseras i höst, inför förkylningssäsongen.
Vilka skillnader och likheter finns mellan de regulatoriska processerna som pågår i t.ex. Kina och Japan?
– Varje land har sina unika krav, men samtidigt finns en stor likhet globalt i den övergripande bedömningen av produkter. Största skillnaden mellan Japan och Kina skulle jag i dagsläget säga är när vi påbörjade godkännandeprocessen, d.v.s. vi ligger ett år före i Japan. Men även detta kan komma att ändra sig efter hand som processen fortskrider.
Har ert arbete med att knyta nya distributionsavtal påverkats av den pågående Covid-19-pandemin?
– Nej.
Har den rådande situationen fått någon inverkan på er tillverkningskapacitet?
– Nej, våra kontraktstillverkare i Europa följer uppgjorda produktionsplaner.
Hur ser det ut med orderingången?
– Det är förkylningssäsong och då är som vanligt orderingången god. Men vi lämnar inga prognoser.
Ni har tidigare kommunicerat att ni ämnar ingå avtal med nyckelspelare på respektive marknad.  I ert pressmeddelande nämner du att Chemipal är både en väletablerad aktör och den största läkemedelsdistributören i Israel. Hur har turerna gått för att nå fram till det nu ingångna avtalet?
– När det gäller Israel så blev vi initialt kontaktade av Chemipal. Efter att ha utvärderat dem i jämförelse med andra potentiella partners och efter flera besök, beslutade vi oss för att Chemipal var den bästa partnern för oss i Israel.
I Sverige – det land där ColdZyme funnits på marknaden under längst tid – har ni numera en marknadsandel om 6,5 procent. Räknar ni med motsvarande utveckling i Israel?
– Alldeles för tidigt att kunna ge en prognos. Varje land har olika förutsättningar.
Er tillväxtstrategi går ju ut på att öka marknadsandelen på befintliga marknader, expandera på ytterligare marknader samt bredda ert produktutbud. Ni har nu redan ingått ett nytt distributionsavtal under årets första kvartal och strax innan årsskiftet breddade ni ert produktutbud med både en ny munspray och inom kosmetikasegmentet, via ert dotterbolag. Vad blir ert huvudsakliga tillväxtfokus för återstoden av 2020?
– Förkylning och ColdZyme är vårt primära fokus, även om vi inte utesluter avtal för våra andra produkter som munspray som kosmetisk produkt och enzymformuleringar för kunders hudvårdsprodukter.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev