Home Nyheter Enzymatica erhåller patent på två stora marknader

Enzymatica erhåller patent på två stora marknader

Enzymatica erhåller patent på två stora marknader

23 september, 2020

Enzymatica inledde onsdagen med goda nyheter då bolaget meddelade att man erhållit patent i både Japan och Ryssland. Patenten avser torskenzymet som bolagets förkylningsspray, ColdZyme, är baserat på. Enligt bolaget öppnar de nya patenten upp möjligheten för satsning på nya indikationer för ColdZyme framöver.
Medtechbolaget Enzymatica meddelar idag att både Japan Patent Office och Patent Office of the Russian Federation har godkänt bolagets patentansökningar. Patentet i Japan gäller till år 2035 och omfattar användning av bolagets torskenzym (trypsin och chymotrypsin) för behandling och förebyggande av mikrobiella infektioner vid immunbrist. Patenten i Ryssland gäller till år 2036 och avser istället användning av torskenzymet i kombinationsbehandling med antibiotika mot streptokockorsakad biofilm i de övre och nedre luftvägarna.

Torskenzymet bekämpar förkylningsvirus

Torskenzymet som patenten avser används idag i ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus. Torskenzymet är ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin, som bildas i bukspottkörteln hos djuphavstorsk. Enzymet lämnar inget negativt ekologiskt avtryck då det utvinns som en biprodukt vid fiskberedningen.
Det köldanpassade trypsinet blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Kroppstemperatur gör att enzymet utvecklar en förmåga att skydda mot sjukdomsrelaterade mikroorganismer såsom virus.
ColdZyme innehåller även glycerol som tillsammans med torskenzymet bildar en tillfällig barriär i svalget som skyddar mot förkylningsvirus. Enzymatica har visat att ColdZyme även lindrar förkylningssymptom och halsont, samt att sjukdomsförloppet förkortas om munsprayen används vid ett tidigt stadium av förkylningen.

Positiva patentbesked och god försäljning under 2020

Tidigare i år erhöll Enzymatica ett förlängt patent för torskenzymet avseende detta användningsområde. Den gången var det Europeiska patentverket (EPO) som beslutade att förlänga patentskyddet för enzymteknologin som används i ColdZyme. Patentet gäller fram till år 2035 vilket ger bolaget en god IP-situation och en stark position på marknaden med sin huvudprodukt i minst 15 år till.
ColdZyme förkylningsspray har sålts flitigt under året – försäljningen under det andra kvartalet 2020 uppgick till 13,9 Mkr jämfört med 6,4 Mkr under motsvarande period 2019. Detta beror till stor del på den pågående Covid-19-pandemin då många har blivit måna om att skydda sig från virus. Läs mer.

Patentet i Japan baseras på studie med ung pojke

Dagens patentbesked har en något annorlunda karaktär. Patentet i Japan baseras bland annat på en studie där en 12-årig pojke med primär immunbrist använde ColdZyme i hopp om att minska antalet förkylningsepisoder. Pojken använde ColdZyme två gånger dagligen, morgon och kväll, i 15 månader vilket ledde till en påtaglig minskning av antalet övre luftvägsinfektioner och förkylningssymtom. Före behandlingen med ColdZyme hade pojken återkommande infektioner i bland annat luftrören och lungorna, vilket ledde till frekvent frånvaro från skolan, sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet.
Det ryska patentverket har, å sin sida, godkänt ett patent där torskenzym omfattas i en kombinationsbehandling av bakteriell biofilm (Streptococcus mitis och/eller Streptococcus pneumoniae) med antibiotika i de övre och nedre luftvägarna. Antibiotikan i kombinationsbehandling kan utgöras av bredspektrumantibiotika såsom tetracykliner, cefotaximer, vancomycin, erythromycin eller oxacillin.

Nya satsningar med hjälp av patenten

Enzymaticas uttalade strategi är att fortsätta växa genom att expandera på befintliga marknader, lansera sin produkt på nya marknader samt använda enzymteknologin till att ta fram nya produkter för nya användningsområden. I förlängningen vill man expandera produktutbudet till att även gå utanför förkylningssegmentet. De nya patenten i Japan och Ryssland skapar, enligt bolaget, möjligheten att i framtiden satsa på nya indikationer för enzymteknologin.
I pressmeddelandet uttalar sig Claus Egstrand, COO för Enzymatica, om patentgodkännandena och vilka möjligheter de bär med sig:

»Vi är glada över patentgodkännandena i Japan och Ryssland. Patenten ger oss möjlighet för satsning på nya indikationer för ColdZyme framöver som för övre luftvägsinfektioner eller som kombinationsbehandling av biofilm men som först skulle kräva ytterligare kliniska studier« – Claus Egstrand, COO Enzymatica

Stärkt position i Japan

Värt att notera är även att dagens patent inte är Enzymaticas första bekantskap med den japanska marknaden. Redan 2018 slöt man ett distributionsavtal med ett av Japans största läkemedelsbolag rörande registrering, marknadsföring och distribution av ColdZyme på den japanska marknaden. Avtalet ger Enzymatica tillträde till en av världens enskilt största marknader och just nu pågår en regulatorisk process inför en kommande produktlansering. Avtalet öppnade dessutom dörren för framtida förhandlingar med andra potentiella partners i andra delar av Asien, som många gånger sneglar på Japan som föregångsland.
Läs även en tidigare intervju med Claus Egstrand om bolagets framgångar, studieresultat och framtidsplaner: Enzymaticas COO kommenterar årets framgångar (26 augusti 2020)
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev