Home Nyheter Enzymatica kommenterar avtalet med Sanofi

Enzymatica kommenterar avtalet med Sanofi

Enzymatica kommenterar avtalet med Sanofi

23 oktober, 2020

Förkylningssprayen ColdZyme har rönt stort intresse under 2020, dels genom flera intressanta distributionsavtal för Enzymatica som står bakom produkten, men också genom att man i in vitro-studier kunnat påvisa att förkylningssprayen deaktiverar SARS-CoV-2-viruset. Dessutom har bolaget erhållit flera nya patent och en re-certifiering av ColdZyme till klass III. Inte nog med det, nu har bolaget lyckats teckna ett av sina hittills mest förnäma distributionsavtal med jätteaktören Sanofi för Frankrike och Italien. BioStock har pratat med Enzymaticas COO Claus Egstrand som berättade om den rekordsnabba processen till avtalssignering med Sanofi. 
Tidigare i veckan stod det klart att Enzymatica ingått ett distributionsavtal avseende förkylningssprayen ColdZyme med Sanofi Health Care för marknadsföring, distribution och försäljning i Italien och Frankrike. De två länderna utgör några av de största OTC-marknaderna i Europa med en total befolkning på nära 130 miljoner och en sammanlagd förkylningsmarknad som uppgår till cirka 1,9 miljarder euro. Läs mer.

Claus Egstrand, COO Enzymatica.

Enzymaticas COO kommenterar

För att få en fördjupad bakgrund till hur avtalet kom till, och ta del av Enzymaticas tolkning av vad avtalet innebär på längre sikt, kontaktade BioStock bolagets COO Claus Egstrand för hans kommentar.
Först och främst, grattis till det nya distributionsavtalet! Att ingå avtal med en storspelare som Sanofi är en tydlig fjäder i hatten för Enzymatica, liksom för dig som ytterst ansvarig för era distributionsavtal. Hur kom ni i kontakt med dem från första början?
– Jag kontaktade Sanofi Consumer Healthcare i maj 2019 för att se om de skulle vara intresserade av ColdZyme. Sanofi var positiva till ColdZymes koncept, och var tydliga med att de skulle vara intresserade när ColdZyme blev re-certifierat av en Notified Body (ett så kallat anmält organ utsett av myndigheterna). Sedan kontaktade Sanofi mig i april i år efter att vi hade offentliggjort  att ColdZyme blivit re-certifierat till klass III – den högsta klassningen för medicintekniska produkter inom EU.

»Det var en stor bedrift att vi lyckades uppnå allt detta med gemensamma ansträngningar – både genom vårt eget och deras team – inom sex månader. Sanofi beskriver denna ”resa” på sex månader som ”encroyable” (otrolig).« – Claus Egstrand, COO Enzymatica 

Kan du beskriva hur diskussionerna har fortlöpt därefter och hur länge ni har arbetat med att få till stånd veckans avtal?
– Diskussionerna har varit hektiska för att uttrycka sig milt eftersom vi arbetade parallellt med olika frågor för att nå fram till ett avtal idag. Sanofis due dilligence process är mycket omfattande, där alla aspekter av Enzymaticas verksamhet granskas, speciellt kvalitet, kvalitetssystem, teknisk och klinisk dokumentationen för våra produktpåståenden. Eftersom det kommer att stå ”Sanofi” på förpackningarna så tar naturligtvis Sanofi kvalitetsfrågorna på stort allvar. Det var en stor bedrift att vi lyckades uppnå allt detta med gemensamma ansträngningar – både genom vårt eget och deras team – inom sex månader. Sanofi beskriver denna ”resa” på sex månader som ”encroyable” (otrolig).

Vad blev den avgörande faktorn till att ni nu nått ett avtal med denna jättespelare?
– Kvaliteten på vår produkt, som inkluderar en bevisligen hög kundnöjdhet hos svenska konsumenter, kvaliteten på Enzymatica’s team, och något som man sällan nämner men som är avgörande för alla affärsrelationer – förtroende för varandra och rätt kemi.
Vi utgår ifrån att Sanofi har genomfört gedigna marknadsanalyser av förkylningsmarknaden i Frankrike och Italien som motiverar avtalet från deras sida. Kan du säga något om vad dessa har visat i termer av potentiell marknadspenetration för ColdZyme?

– Några av de viktigaste faktorerna som påverkar den potentiella marknadspenetrationen för ColdZyme är Sanofis marknadsposition inom förkylningssegmentet på dessa marknader och vilken marknadsandel som ColdZyme har uppnått i Sverige.
– På den franska förkylningsmarknaden, som uppskattas vara värd 0,8 miljarder euro, är Sanofi marknadsledande med ca 15 procent marknadsandel. På den italienska förkylningsmarknaden, som uppskattas till  1,1 miljarder euro, är Sanofi den fjärde största aktören. Så i båda fallen har vår partner starka marknadspositioner, som bland annat uppnåtts genom omfattande  marknadsmuskler. I Sverige har ColdZyme uppnått en marknadsandel på ca 7 procent, vilket visar på potentialen för produkten på andra marknader. Frågan är sedan hur lång tid man tror det tar innan ColdZyme har slagit igenom i Frankrike respektive Italien.

Stipulerar avtalet något minsta ordervärde?
– Nej, avtalet är inte upplagt på det sättet.
Enligt ert pressmeddelande planerar Sanofi att lansera ColdZyme under sitt eget varumärke redan under förkylningssäsongen 2020/2021. Vad är bakgrunden till att det kan ske så snabbt?

– Sanofi är ett av världens största läkemedelsföretag inom consumer health care och har stora resurser för att marknadsföra och sälja produkten. De är imponerade av ColdZyme som produkt och dess starka dokumentation, och vill få ut den så snabbt som möjligt på marknaden.
När vi talades vid i augusti så pratade vi om den ökade efterfrågan på er förkylningsspray som uppstått under året och hur väl rustade ni var för att tillgodose den. Då sa du att er produktion hittills lyckats tillgodose efterfrågan men ni också var på gång att öka produktionskapaciteten. Denna aspekt måste bli än mer aktuell när ni nu ska tillgodose ytterligare två stora marknader. Så hur fortskrider era planer på att utöka produktionskapaciteten?
– Vi håller på att utöka kapaciteten med vår befintliga kontraktstillverkare, och den processen fortlöper väl. Vi håller dessutom på att utvärdera kompletterande kontraktstillverkare för att minska vår sårbarhet och kunna möta den framtida ökade efterfrågan på vår produkt.

»Det står helt klart att Enzymatica har blivit en alltmer attraktiv partner för stora internationella läkemedelsbolag«

Hur bedömer du att detta avtal med Sanofi kommer att påverka era förutsättningar att ingå ytterligare avtal med större aktörer framöver?
– Det står helt klart att Enzymatica har blivit en alltmer attraktiv partner för stora internationella läkemedelsbolag. Det beror på många saker, och speciellt i år har pusselbitarna fallit på plats med nya patent för ColdZyme och re-certifiering av produkten till klass III – den högsta klassningen för medicintekniska produkter inom EU. Att vi dessutom i år har slutit avtal med Keyuan Trade för Kina och som ingår i det näst största läkemedelsbolaget i landet, utökat avtalet med STADA i två omgångar med ytterligare cirka 30 länder och nu avtalet med Sanofi. Allt detta tillsammans med en bevisat effektiv produkt som angriper orsaken till förkylningen gör avtryck i omvärlden!
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev