Home Nyheter Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect

Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect

Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect

14 oktober, 2020

Enzymatica och STADA har sedan länge haft ett framgångsrikt samarbete avseende försäljning och distribution av förkylningssprayen ViruProtect på flera europeiska marknader. Igår kom ytterligare ett bevis på STADAs förtroende för Enzymatica och dess förkylningsspray då de utökade avtalet till att gälla även Ryssland, Polen, Ukraina och flera länder inom CIS och Centralasien. STADA har en stark marknadsposition i många av dessa länder, inte minst i Ryssland vars förkylningsmarknad är mycket omfattande.
Under 2017 ingick Enzymatica och det tyska läkemedelsbolaget STADA ett avtal för försäljning och distribution av Enzymaticas förkylningsspray som skulle säljas under varumärket ViruProtect i Tyskland, Belgien och Österrike. Avtalet utökades i maj 2020 med ytterligare 19 länder inom framförallt Östeuropa, men även några västeuropeiska marknader. Lanseringen av ViruProtect i dessa länder pågår för närvarande.
Nu har Enzymatica ingått ytterligare ett avtal med STADA gällande Ryssland, Polen, Ukraina och flera länder inom CIS och Centralasien. Dessa representerar en stor och växande hälsomarknad för konsumenter; enbart Rysslands hälsomarknad för konsumenter estimeras ha ett värde på 7,6 miljarder Euro.

ViruProtect skyddar mot förkylningar och kortar sjukdomsperioden

ViruProtect, som även marknadsförs som ColdZyme i vissa länder, är en munspray som behandlar och lindrar förkylningar. Förkylningssprayen har en lokal verkan och är klassad som medicinteknisk produkt klass III. Produkten innehåller glycerol och ett enzym från djuphavstorsk, ett köldanpassat trypsin, som blir aktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Tillsammans med glycerol bildar enzymet en tillfällig barriär som skyddar mot förkylningsvirus.
Enzymatica har kunnat visa att förkylningssprayen är effektiv mot över 90 procent av de huvudsakliga förkylningsvirusen. Kliniska studier har även visat att förkylningsperioden kan förkortas i jämförelse med placebo vid användning av Viruprotect/ColdZyme.

STADA har fått en ledande roll i Ryssland

I Ryssland har STADA nyligen blivit den ledande internationella aktören på hälsomarknaden för konsumenter efter att ha förvärvat en portfölj av varumärken från läkemedelsjätten Takeda. Därmed kompletterades STADAs portfölj i Ryssland med cirka 20 receptbelagda och receptfria läkemedel, så kallade Over The Counter-produkter (OTC). Förkylningsmarknaden utgör en fjärdedel av Rysslands OTC-marknad, vilket motsvarar omkring 2 miljarder Euro.
Nu satsar bolaget alltså ytterligare på denna marknad genom Enzymaticas förkylningsspray. Stephan Eder, STADAs Executive Vice President för Ryssland och CIS-länderna, tror att STADA är väl lämpade för introduktionen av ViruProtect på den ryska förkylningsmarknaden:

»Som den största utländska aktören på den ryska läkemedelsmarknaden är STADA väl positionerat att introducera denna innovativa och effektiva produkt för konsumenter och apotek i Ryssland, liksom i Polen, Ukraina och CIS-länder« – Stephan Eder, Executive Vice President STADA

Enzymatica har nyligen även erhållit patent i Ryssland som avser användningen av torskenzymet i kombinationsbehandling med antibiotika mot streptokockorsakad biofilm i de övre och nedre luftvägarna.

Stor förkylningsmarknad även i Polen

Liksom i Ryssland är förkylningsmarknaden stark och växande även i Polen – försäljningen av förkylningsprodukter uppgick till drygt 600 miljoner Euro under 12-månadersperioden per sista juni 2020.
STADA har under den senaste tiden ökat sin närvaro även på den polska hälsomarknaden, särskilt genom att förvärva GlaxoSmithKlines Orofar och Cholinex mot halsont. STADA har dessutom förvärvat det välkända förkylningsmedlet Coldrex från GlaxoSmithKline, vilket har stärkt STADAs närvaro i särskilt Ukraina och Ryssland.

Det nya avtalet gäller 14 länder

Den utökade delen av avtalet med STADA omfattar Ryssland, Polen, Ukraina och 11 länder inom CIS och Centralasien – Armenien, Azerbadjan, Belarus, Georgien, Kazakstan, Kyrgyzstan, Moldavien, Mongoliet, Tajikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Lanseringen av ViruProtect i dessa länder planeras att ske under 2021.

»Vi är mycket nöjda med att ha uppnått det utökade avtalet med STADA. Med sina starka marknadspositioner, inte minst i Ryssland, ser vi goda möjligheter för ViruProtect att bli ett väletablerat varumärke på förkylningsmarknaden« – Claus Egstrand, COO Enzymatica 

Utmaningar i Tyskland vändes till fördel

Redan i juni 2017 erhöll Enzymatica en genombrottsorder från STADA på 12 Mkr för de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna. Lanseringen och försäljningen blev en framgång fram till att STADAs marknadsföringskampanj stoppades i Tyskland. Detta på grund av en strängare lagstiftning när det gäller marknadsföringen av medicintekniska produkter än i övriga Europa.
För att ta nya tag i Tyskland har STADA och Enzymatica ingått ett nytt avtal för en ny kosmetisk munspray som säljs på den tyska marknaden. Den bygger på samma ingredienser och barriärteknologi som utgör grunden i samtliga av Enzymaticas framgångsrika produkter.
Att STADA nu återigen har visat sin tro på Enzymaticas produkter innebär att parternas distributionsavtal i nuläget omfattar över 30 marknader. Redan innan produktlansering på flertalet av dessa marknader har Enzymatica lyckats fördubbla sin försäljning under både det första och andra kvartalet 2020, jämfört med samma perioder förra året. Det återstår att se hur försäljningssiffrorna under 2021 påverkas av lanseringen av ViruProtect i det stora antalet länder som har adderats till avtalet med STADA under 2020.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev