Home Nyheter Förlängt patentskydd för Enzymatica

Förlängt patentskydd för Enzymatica

Förlängt patentskydd för Enzymatica

3 februari, 2020

EPO avser bevilja ett nytt patent för en nyckelkomponent i Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme. För BioStock framhåller bolagets vd vikten av ett förlängt patentskydd, inte minst då det tidigare löper ut redan i sommar.
Enzymatica utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar enzymet torsktrypsin från djuphavstorsk. Bolagets huvudprodukt är förkylningssprayen ColdZyme där en av nyckelkomponenterna är dessa torskenzym.

Patent för förbättrad torskenzymformulering

I morse kunde bolaget meddela att man fått ett positivt förhandsbesked kring ett nytt patent från det Europeiska patentverket (EPO). Bolagets ursprungliga patent täcker användningen av torsktrypsin i produkter mot förkylning och andra indikationer, såsom förkylningssprayen ColdZyme, men detta löper ut i juni i år.
Allteftersom Enzymatica har förfinat ColdZyme-produkten – som initialt lanserades på den svenska marknaden 2012 – har man utvecklat en förbättrad torskenzymformulering, för vilken man sedermera lämnade in nya patentansökningar 2015. Dagens besked gäller denna nya patentfamilj och kommer att vara giltigt fram till 2035, vilket innebär ett förlängt patentskydd med hela 15 år.
Det slutgiltiga godkännandet förväntas till sommaren 2020 efter att formalia kring patentgodkännandet har slutförts.

Vd kommenterar

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

I morgonens pressmeddelande kommenterade Enzymaticas vd Fredrik Lindberg EPOs besked:
– Det nya patentet förlänger skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkter baserade på samma teknologiplattform under ytterligare 15 år. Detta är en avsevärd förstärkning av Enzymaticas patentportfölj och utgör en betydande milstolpe för den fortsatta kommersialiseringen av företagets nyckelprodukter. Det nya patentet stärker inte bara vår nuvarande position inom det vanliga förkylningssegmentet, utan ökar också chanserna för att sluta nya distributionsavtal med life science-företag globalt och att utveckla spin-off-produkter för andra applikationer.
BioStock kontaktade honom för att få veta lite mer.
Först och främst, stort grattis till patent-beskedet! Vad betyder det utökade IP-skyddet för Enzymatica som bolag?
– Stort tack! Det är naturligtvis fantastiskt att våra produkter kommer att vara skyddade till 2035 istället för juni 2020.
– Även om vi har byggt upp andra marknadsbarriärer för konkurrenter när det gäller ColdZyme – t.ex. genom kliniska studier och regulatoriska godkännanden – så är nya distributörer ofta intresserade av hur IP-skyddet ser ut.
– Men den allra största betydelsen kommer detta att få för vår nya munspray i Tyskland, som är baserad på samma barriärteknologi som ColdZyme. Denna munspray kan användas för att skydda och vårda slemhinnan i munhålan, t.ex. vid torr luft/påfrestande miljö där slemhinnan kan påverkas, och utan det förlängda patentskyddet skulle denna produkt haft ett minimalt skydd efter juni månad, varför vi är mycket glada över beskedet.

»Det förlängda patentskyddet för ColdZyme gör (förhoppningsvis) våra existerande och blivande partners modigare eftersom de kommer att vara ensamma på marknaden i 15 år till – vilket är en signifikant tidsperiod när det handlar om färdiga produkter i detta segment, där det så gott som saknas andra nya produkter på marknaden.« – Fredrik Lindberg, vd Enzymatica 

Du är själv inne på det här med distributörerna – hur avgörande skulle du säga att IP-skyddet är i dessa diskussioner?
– Det förlängda patentskyddet för ColdZyme gör (förhoppningsvis) våra existerande och blivande partners modigare eftersom de kommer att vara ensamma på marknaden i 15 år till – vilket är en signifikant tidsperiod när det handlar om färdiga produkter i detta segment, där det så gott som saknas andra nya produkter på marknaden.
I dagens pressmeddelande framgår att ni har lämnat in globala ansökningar, alltså till fler myndigheter än europeiska EPO. Vilka andra ansökningar rör det sig om och har ni fått några signaler från andra geografiska regioner?
– Vi har lämnat in patentansökan i samtliga större länder i alla världsdelar. Europa var först ut med att rekommendera beviljande av patentet och vi hoppas och förväntar oss samma besked från övriga delar av världen.

»Om vi väljer att utveckla nya produktvarianter eller t.o.m. produkter för andra applikationer, så kommer även dessa att omfattas av patentskyddet.«

Du nämner även patentets implikationer för möjligheterna att utveckla spin-off-produkter för andra applikationer. Ni har ju redan ett par exempel inom kosmetikafältet. Är det ytterligare kosmetikaprodukter du tänker på eller gäller detta andra möjligheter?
– Den nya patentfamiljen omfattar dels skydd för den uppdaterade enzymformulering och dels skydd för användning vid en lång rad medicinska och kosmetiska applikationer. Det innebär att vi har patentskydd på både befintliga förkylningsprodukter, förädlade enzymblandningar till kosmetikaindustrin och den nya munsprayen som vår partner STADA just nu lanserar i Tyskland. Om vi väljer att utveckla nya produktvarianter eller t.o.m. produkter för andra applikationer, så kommer även dessa att omfattas av patentskyddet.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev