Home Nyheter Nytt distributionsavtal mellan Enzymatica och STADA

Nytt distributionsavtal mellan Enzymatica och STADA

Enzymatica

Nytt distributionsavtal mellan Enzymatica och STADA

25 maj, 2020

Medicinteknikbolaget Enzymatica har sedan tidigare två avtal med den tyska storspelaren STADA. Idag utökade parterna sitt samarbete då man ingick ytterligare ett avtal avseende försäljning av Enzymaticas förkylningsspray på 19 nya europeiska marknader. Planen är att lansering ska ske redan i höst och med avtalet kommer en förväntad order i storleksordningen 20 Mkr bara under 2020.

Enzymatica fortsätter sin serie av positiva nyheter när man idag offentliggjorde ett utökat samarbetsavtal med distributionspartnern STADA Arzneimittel AG. Sedan 2017 marknadsför STADA Enzymaticas förkylningsspray i Belgien och Österrike, där den går under produktnamnet ViruProtect (ColdZyme i Sverige).

Initialt gällde STADA-avtalet även för Tyskland, men på den tyska marknad stoppades marknadsföringskampanjen av en dom från en regional marknadsdomstol i september 2018. Trots detta fick Enzymatica vidare förtroende från den tyska storspelaren då man i november 2019 ingick ett nytt avtal rörande marknadsföring och försäljning av en ny kosmetisk munspray i just Tyskland. Den nya produkten bygger på samma ingredienser och barriärteknologi som tidigare produkter från Enzymatica och försäljningen tog fart i början av 2020.

Nytt avtal för 19 europeiska marknader

Idag kom alltså ytterligare ett bevis på STADAs förtroende för Enzymatica och dess produkter då de två bolagen ingick ytterligare ett distributionsavtal. Den här gången gäller det lansering av Enzymaticas förkylningsspray på ytterligare 19 europeiska marknader. För detta är STADA – som är marknadsledande inom förkylningssegmentet i Europa och hade en omsättning om 2,6 miljarder euro 2019 – en ypperlig partner.
STADA har ett etablerat logistiknät och befintliga marknadsförings- och säljkanaler som kan facilitera en skyndsam och effektiv lansering av förkylningssprayen på de nya marknaderna – en lansering som planeras redan till hösten på samtliga aktuella marknader.

Stor och växande marknad

Av de 19 länderna som dagens avtal omfattar tillhör de flesta Östeuropa medan några är västeuropeiska marknader. I sitt pressmeddelande refererar Enzymatica till en rapport av Nicholas Hall från 2018 som estimerar den sammanlagda marknaden för receptfria förkylnings- och influensapreparat i de 19 länderna till ett värde om 23,6 miljarder SEK, med en uppskattad årlig tillväxttakt på 2,4 procent under de kommande fem åren.

Förväntad order om 20 Mkr 2020

Det nya avtalet innebär att förkylningssprayen kommer att säljas som medicintekniska produkter enligt rådande EU-lagstiftning. Tidigare i vår erhöll Enzymatica den högsta certifieringen för CE-märkta medicinteknisk produkter som är tillgänglig inom EU. Läs mer.

Den första leveransen av produkter inom det nya avtalet väntas ske redan i sommar och partnern har uppskattat att man kommer att lägga ordrar till ett värde om 20 Mkr för dessa nya marknader bara under 2020. Ordervärdet kan relateras till att Enzymaticas totala omsättning om 61,3 Mkr 2019 och skulle alltså motsvara nära en tredjedel av denna.

Beskedet ger ytterligare vind i seglen för bolagets mycket starka start på 2020 där man nyligen rapporterade att försäljningen i Q1 var mer än dubbelt så stor jämfört med samma period förra året – 26,8 Mkr (13,3). Tillväxten kopplas bl.a. till den pågående Covid-19-pandemin, vars effekt verkar hålla i sig även under innevarande kvartal. Läs mer.

Vd kommenterar

»Vi är mycket nöjda med att STADA har stort förtroende för vår förkylningsspray och nu har utökat vårt avtal till en stor grupp marknader i Europa. Med den dokumenterade framgång som ColdZyme har haft på ett antal existerande marknader finns det en stark potential för fortsatt tillväxt av vår affär i Europa.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev