Home Nyheter Enzymatica tecknar distributionsavtal för MENA

Enzymatica tecknar distributionsavtal för MENA

Enzymatica tecknar distributionsavtal för MENA

18 november, 2020

Enzymatica, vars huvudprodukt är förkylningssprayen ColdZyme som har rönt stort intresse internationellt, fortsätter att bygga på den allt längre listan av distributörer och marknader. I förra veckan skrev Enzymatica nämligen avtal med läkemedelsbolaget MS Pharma angående lansering på flera marknader i Mellanöstern och Nordafrika. Avtalet öppnar upp dörrarna till en marknad med en befolkningsmängd på cirka 160 miljoner människor. BioStock har talat med Enzymaticas COO Claus Egstrand för att få veta mer om avtalet och bolagets strategi framöver. 

ColdZyme Strawberry. Bildkälla: Enzymatica

Enzymatica utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Bolagets mest framstående produkt är förkylningssprayen ColdZyme som med hjälp av ett marint enzym, köldanpassat trypsin, bildar en tillfällig barriär mot förkylningsvirus. I ryggen har ColdZyme påvisad minskning av mängden förkylningsvirus, effekt på förkortad sjukdomsperiod samt lindring av förkylningssymptom och halsont.
Den 12 november meddelade Enzymatica att de har ingått avtal med MS Pharma avseende lansering av ColdZyme i MENA-regionen – Mellanöstern och Nordafrika. Lansering av ColdZyme på de nya marknaderna väntas ske under första halvan av 2021.

Attraktiv partner för stora läkemedelsbolag

Under året har Enzymatica gått från klarhet till klarhet och allt fler pusselbitar har fallit på plats i form av nya patent och re-certifiering av ColdZyme till klass III – den högsta klassningen för medicintekniska produkter inom EU. Och marknadens respons har inte låtit vänta på sig.
Bolaget har under året lyckats öka marknadsnärvaron i flera omgångar. I januari lanserades förkylningssprayen i Hong Kong & Macao och senare samma månad tecknades ett distributionsavtal med Keyuan Trade, ett dotterbolag till Shanghai Pharma, som är ett av de största läkemedelsbolagen i Kina.
I Europa har man utökat distributionsavtalet med partnern STADA Arzneimittel AG till att innefatta stora delar av Östeuropa och ytterligare några länder i Västeuropa, samt Ryssland, Polen, Ukraina och även flera länder inom CIS och Centralasien. Dessutom tecknade Enzymatica nyligen avtal med Sanofi Health Care för marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme i Italien och Frankrike, som är två av de största OTC-marknaderna i Europa, med en total befolkning på nära 130 miljoner.

Avtalet med MS Pharma öppnar ny jättemarknad

MS Pharma

Det senaste avtalet mellan Enzymatica och MS Pharma, avser marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme i Saudiarabien, Jordanien, Irak, Libanon, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait and Algeriet, som tillsammans beräknas ha en befolkningsmängd på cirka 160 miljoner människor.
Totalt bedöms MENA-regionen ha en befolkning på 347 miljoner och enligt IQVIA värderades förkylnings- och allergimarknaden i området 2019 till mer än 430 MUSD om man räknar i producentpriser. Mellan åren 2015 och 2019 hade den en genomsnittlig årlig tillväxt på 2 procent.

Läkemedelsbolag med stark närvaro i regionen

MS Pharma, med sitt huvudsäte i den jordanska huvudstaden Amman, har en portfölj av generika och bioteknikprodukter inom flera olika terapiområden så som hjärt-och kärlsjukdomar, sjukdomar i centrala nervsystemet, andningsvägar och onkologi. Bolaget har egna forsknings- och tillverkningsenheter i flera länder och har över 2 700 anställda. Den årliga omsättningen ligger på runt 240 miljoner USD (2019). MS Pharmas vd Kalle Känd ser fram emot partnerskapet med Enzymatica:

»Vi ser mycket framemot partnerskapet med Enzymatica för MENA-regionen. ColdZymes unika koncept för att skydda mot förkylningsvirus adresserar ett akut och pågående behov hos våra konsumenter. Vi ser därför en god möjlighet för ColdZyme i MENA-regionen där vi har en stark marknadsposition.« – Kalle Känd, vd för MS Pharma.

MS Pharma räknar med att kunna lansera Coldzyme under sina registrerade varumärken under det första halvåret 2021.

Starka uppgångar under året

Sedan introduktionen på den svenska marknaden för över sju år sedan har ColdZyme växt till att numera vara en av de mest sålda produkterna mot förkylningar, med en marknadsandel på cirka 7 procent.
Vad resultatet av alla nya avtal blir återstår att se men det är tydligt att bolagets aktiviteter under året har uppskattats av aktiemarknaden. Från att vid årsskiftet ha legat på runt 4 kronor handlas nu aktien runt 20 kronor. Beskedet kring MS Pharma gav en viss skjuts till aktiekursen som stängde torsdagen på 20,80 kronor, vilket motsvarade en uppgång på cirka 4 procent för dagen.

Styrelseledamot ökade sitt innehav

Efter tillkännagivandet av MS Pharma-avtalet valde Enzymaticas största ägare, tillika styrelseledamot, Mats K Andersson att öka sitt innehav i bolaget. Under fredagen rapporterades ett köp av 750 000 aktier till ett värde av 13 Mkr i en affär som utfördes utanför handelsplats. Enligt bolagets hemsida ägde Mats per den 30 september drygt 28,5 miljoner aktier i Enzymatica, vilket motsvarar 20 procent av kapital och röster i bolaget.
BioStock tog kontakt med Enzymaticas operationella chef Claus Egstrand för att höra hans synpunkter på det senaste avtalet.

Claus Egstrand, COO Enzymatica.

Claus, först och främst, hur ser du på avtalet med MS Pharma och vad betyder detta för Enzymatica?
– Det här är ytterligare en viktig milstolpe och ett bevis på hur marknaden börjar ta till sig ColdZyme. MS Pharma är det näst största läkemedelsbolaget i MENA-regionen och att de accepterar den vetenskapliga bas som Coldzyme står på säger en hel del, eftersom de regulatoriska kraven inom MENA är väldigt höga.
Varför valde ni just MS Pharma som partner?
– Se svaret ovanför. MS Pharma är det näst största läkemedelsbolaget i regionen och har visat ett starkt engagemang för ColdZyme.
Under året har ni slutit flertalet distributionsavtal runt om i världen. Kan ni säga något om vilka marknader som är aktuella härnäst och hur ni tänker kring att eventuellt sluta fler avtal?
– Internationell expansion är en av våra tre tillväxtpelare, där de två andra är att ta marknadsandelar i existerande marknader samt att utveckla nya produkter. Så vi fortsätter vår resa för att hitta de bästa långsiktiga partnerna för nya marknader. Men varje marknad är unik, speciellt när man tittar på de regulatoriska förutsättningarna, så vi tar vår tid för att säkerställa långsiktig framgång.
Hur ser er strategi ut för den amerikanska marknaden?
– USA är precis som alla andra marknader, det som skiljer är att den är större. Men resan är densamma; byggstenarna för framgång är att hitta rätt regulatorisk väg och att välja rätt kommersiella exekvering (vilket inkluderar potentiell partner). Det är inte så enkelt som att bara välja vilken partner som helst.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev