Home Nyheter Enzymaticas avtal med STADA utökas till att inkludera Norden

Enzymaticas avtal med STADA utökas till att inkludera Norden

Enzymaticas avtal med STADA utökas till att inkludera Norden

10 december, 2020

Igår meddelade Enzymatica att även Norden har adderats till avtalet med STADA avseende försäljning av förkylningssprayen ViruProtect (ColdZyme). Det utökade avtalet innebär att alla nordiska länder förutom Sverige ingår i avtalet. Därmed täcker samarbetet mellan Enzymatica och STADA nu hela 40 marknader.

Enzymatica har haft ett framgångsrikt samarbete med det globala läkemedelsbolaget STADA sedan 2017 gällande försäljning av ViruProtect, en munspray mot förkylning. Under 2017 gällde avtalet endast försäljning i Tyskland, Belgien och Österrike, men därefter har avtalet utökats ett flertal gånger vilket bevisar STADAs förtroende för Enzymatica.
ViruProtect, också marknadsförd som ColdZyme på vissa marknader, är en lokalt verkande medicinteknisk produkt som behandlar och lindrar förkylningar. Både ViruProtect och ColdZyme är baserade på Enzymaticas barriärteknologi som både reducerar risken för att få en förkylning och förkortar sjukdomsperioden.

STADA-avtalet har utökats tre gånger under 2020

Enbart i år har avtalet med STADA utökats hela tre gånger, varav den första gången i maj då ytterligare 19 europeiska marknader adderades till avtalet. I höst meddelade Enzymatica att STADA även kommer lansera ViruProtect i Ryssland, Polen, Ukraina och flera länder inom CIS och Centralasien.
Igår kom beskedet att även Danmark, Norge, Finland och Island har adderats till avtalet med STADA. Lanseringen av ViruProtect på dessa marknader förväntas ske under 2021. Enzymaticas COO, Claus Egstrand, är mycket nöjd över att STADA visar fortsatt förtroende genom att utöka avtalet till att gälla även Norden:

»Vi är mycket nöjda över det fortsatta förtroendet från STADA. Intresset från konsumenterna för förkylningssprayer är stort och det finns utrymme för ytterligare produkter bredvid vårt eget varumärke ColdZyme. Det utökade avtalet visar också styrkan i vår barriärteknologi för skydd mot förkylningsvirus« – Claus Egstrand, COO Enzymatica 

Enzymaticas produkter säljs i Norden sedan tidigare

Det är värt att notera att Enzymaticas produkter, utöver Sverige, redan säljs i Danmark, Norge, Finland och Island. Enzymatica började nämligen marknadsföra och sälja ColdZyme (motsvarigheten till ViruProtect) på den danska och norska marknaden redan under 2014. På den finska marknaden har ColdZyme sålts genom Tamro sedan 2015, och på Island har PreCold (ColdZyme) sålts sedan 2015 via Enzymaticas isländska dotterbolag, Zymetech.
Både Enzymatica och STADA gör bedömningen att det finns utrymme för flera förkylningssprayer baserade på bolagets barriärteknologi i Norden. Därför kommer Enzymatica fortsätta sälja ColdZyme i Danmark, Norge och Island, parallellt som STADA kommer att sälja ViruProtect på dessa marknader. I Finland kommer Tamro fortsätta att sälja ColdZyme samtidigt som STADA säljer ViruProtect.
Det är också värt att notera att det utökade avtalet med STADA inte gäller Sverige, då det är Enzymatica som kommer fortsätta med marknadsföringen och försäljningen av ColdZyme på den svenska marknaden vilket de har gjort sedan 2013.

Stora OTC-och förkylningsmarknader i Norden

Enzymaticas förkylningsspray ViruProtect är en Over The Counter-produkt (OTC), alltså en receptfri produkt. Den totala OTC-marknaden i Danmark, Norge, Finland och Island beräknas uppgå till cirka 11,2 miljarder kr. Steffen Wagner, Executive Vice President European Markets för STADA, verkar nöjd över att kunna ta del av denna marknad:

»Efter att ha lanserat ViruProtect på åtskilliga marknader genom vårt omfattande europeiska marknads- och försäljningsnätverk, glädjer sig STADA över att ha utökat vårt framgångsrika samarbete med Enzymatica för att täcka Danmark, Finland, Island och Norge« – Steffen Wagner, Executive Vice President European Markets för STADA 

Den finska OTC-marknaden, för att ta ett exempel bland de nordiska länderna, värderas till cirka 7 miljarder kronor, vilket gör att Finland ligger i ledning när det gäller storleken på OTC-marknaden bland de nyligen adderade länderna till avtalet med STADA. Den finska förkylningsmarknaden uppskattas till 700 Mkr, vilket gör att Finland även ligger i ledningen när det gäller storleken på förkylningsmarknaden, följt av Danmark (400 Mkr), Norge (350 Mkr) och Island (28 Mkr).

Start tilltro till 2021 trots pandemins påverkan

På grund av Covid-19-pandemin har förkylningsmarknaden i Danmark, Norge och Finland minskat med cirka 10 procent under 2020. Detta beror bland annat på en stor plikttrogenhet när det gäller noggrann handhygien och social distansering vilket har lett till färre förkylningar överlag i samhället.
Trots detta har Enzymatica levererat goda försäljningssiffror under 2020, vilket man förmodligen – med tanke på att försäljningsavtalet med STADA har utökats till att gälla hela 40 marknader – även kommer göra under 2021. Dessutom har Enzymatica ingått två nya och stora avtal under året, ett med Sanofi för Italien och Frankrike och ett med MS-Pharma för lansering av ColdZyme på flera marknader i Mellanöstern och Nordafrika.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev