Home Nyheter Enzymatica stärker organisationen

Enzymatica stärker organisationen

Enzymatica stärker organisationen

19 januari, 2021

Enzymatica befinner sig i en tillväxtfas där man expanderar internationellt och når allt fler marknader med ColdZyme, bolagets munspray mot förkylning. Tillväxten förväntas öka och därför har Enzymatica genomfört två strategiska rekryteringar till ledningsgruppen – Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial. Dessutom har bolaget verkställt flera organisationsförändringar för att kunna hantera nästa fas i tillväxtresan.

Lundabaserade Enzymatica utvecklar och säljer hälsoprodukter mot sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Bolagets första produkt är munsprayen ColdZyme, det tredje största förkylningsvarumärket i Sverige.

Enzymatica har inte bara en stark närvaro på hemmamarknaden, man har även lanserat ColdZyme på ett 30-tal marknader på tre kontinenter. Målet är att expandera till ännu fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolagets strategi är även baserad på att utveckla fler produkter och stärka positionen på befintliga marknader.

Strategiska nyrekryteringar

I slutet av förra veckan meddelade Enzymatica att man rekryterat Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial. Båda kommer att ingå i Enzymaticas ledningsgrupp och förväntas tillföra stor kunskap och erfarenhet till bolaget enligt Claus Egstrand, COO och Senior Director Growth:

»Vi har så mycket mer tillväxt framför oss som kommer att kräva att vi kontinuerligt stärker vår förmåga och resurser i vår organisation. Vi är därför mycket nöjda med rekryteringarna av Malin Richter och Kristoffer Ahlerup, båda med lång och framgångsrik erfarenhet från den internationella life science-branschen« – Claus Egstrand, Chief Operating Officer och Senior Director Growth vid Enzymatica. 

Malin Richter ansvarar för produktionen

Malin Richter, Enzymaticas Director Operations

Malin Richter tillträdde som Director Operations den 11 januari i år. Hennes ansvarsområden är produktion, supply och supply planering inklusive kontakter med kontraktstillverkare, Contract Manufacturing Organizations (CMOs), samt Design & Development (D&D).

Richter kommer närmast från en position som Head of Plan för McNeil, en roll som inkluderade planering, inköp av material samt lansering av nya produkter  och artwork.

Hon har även haft flera chefspositioner vid Pharmacia där hon bland annat var ansvarig för Nicorette-sortimentet, Treo och Microlax. Vidare hade hon den primära operationella kontakten med Glaxo Smith Kline för distributionen av Nicorette tuggummi i USA. Malin har också omfattande erfarenhet av att arbeta med aktörer i Japan, Kina och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Kristoffer Ahlerup – ny kommersiell nyckelperson

Kristoffer Ahlerup, Enzymaticas Director Commercial

Kristoffer Ahlerup börjar som Director Commercial för Enzymatica den 1 februari. Positionen innebär att han kommer vara ansvarig för försäljning och marknadsföring, internationell expansion och affärsutveckling.

Ahlerup har 17 års erfarenhet av life science och konsumenthälsovård från stora bolag så som L’Oreal, Ferrosan och Reckitt Benckiser. Senast kommer han från en roll som Brand Director för L’Oreal där han hade ansvar för två ledande hudvårdsmärken i Norden.

Han kommer framförallt bidra med erfarenhet kring varumärkes- och produktmarknadsföring, försäljning och key account management med fokus på varummärkesutveckling samt affärsutveckling tillsammans med detaljhandel och distributörer runt om i världen.

Organisationsförändringar till följd av den internationella expansionen

Förutom de senaste rekryteringarna har Enzymatica gjort flera organisationsförändringar mot bakgrund av den internationella expansionen och den senaste tidens framgångar.

Johan Lindvall, tidigare Chief Technical Officer, övergår till rollen som Director Global Project Management. Han kommer att ha en övergripande översyn, inklusive resurstilldelning och tidsplanering, av Enzymaticas nyckelprojekt, särskilt de som gäller geografisk expansion och nya produkter.

På tal om nya produkter – Ulf Blom, en av Enzymaticas grundare, kommer ta sig an den nya rollen som Director Innovation för utveckling av nya produkter och indikationer. Blom var tidigare försäljnings- och marknadsdirektör för bolaget.

Regulatoriska frågor och kvalitetssäkring

Ann-Christine Provoost, Director of Regulatory Affairs, kommer att utöka sitt ansvarsområde med preklinisk och klinisk utveckling, vilket visar på vikten av regulatoriska frågor och de uppdaterade MDR-kraven. MDR är den nya förordningen för medicintekniska produkter som i år ersätter direktivet för medicintekniska produkter (MDD), vilket leder till stora förändringar och skärpta krav för många bolag, inklusive Enzymatica.

Ytterligare en förändring i organisationen är att Åsa Anderlind kommer ha ansvaret för kvalitetssäkringen vid Enzymaticas anläggning i Reykjavik på Island. Detta kommer hon att göra utöver sin roll som Director of Quality Assurance.

Spännande tid framöver

Samtliga ovanstående kommer att ingå i Enzymaticas bolagsledning, inklusive de två nyrekryteringarna.

Med den nya rollfördelningen och nytillskotten på plats har Enzymatica byggt en organisation inriktad på fortsatt internationell tillväxt. En avstämning på utvecklingen kommer den 18 februari, då bolaget publicerar sin bokslutskommuniké för 2020, en händelse som BioStock får anledning att återkomma till.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev