Home Nyheter Enzymaticas ColdZyme lanseras i Kina via affär värd 92 Mkr

Enzymaticas ColdZyme lanseras i Kina via affär värd 92 Mkr

Enzymaticas ColdZyme lanseras i Kina via affär värd 92 Mkr

23 januari, 2020

Enzymatica har säkrat ett distributionsavtal i Kina värt 92 Mkr de första fem åren avseende sin förkylningsspray ColdZyme. Partnern, ett dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag med kapacitet att leverera till 40 000 apotek, förväntas lansera produkten år 2022 på en marknad som omsätter 37 miljarder kronor årligen. BioStock kontaktade vd Fredrik Lindberg för en kommentar.
Det nu ingångna 7-åriga exklusiva distributionsavtalet innebär att Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade Co., Ltd., ett dotterbolag till Kinas näst största och delvis statligt ägda läkemedelsbolag, Shanghai Pharma, skall marknadsföra och sälja Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme i Kina. Keyuan är distributör åt över 35 multinationella läkemedels- och medicintekniska bolag.

»Enligt vår uppgörelse med Keyuan är detta en minimiorder som de känner sig bekväma med. Vi ser ju på sikt möjligheter till betydligt större volymer vid ett positivt mottagande på marknaden« — Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica, det nya avtalet för Kina-marknaden är det andra på väldigt kort tid. I november 2018 säkrade ni ett liknande avtal för Hong-Kong och som lanserades  i slutet av 2019 av er partner Evergreen. Hur skiljer sig dessa avtal åt, utöver att det senaste är betydligt större?
– Båda avtalen gäller marknadsföring och försäljning av ColdZyme på respektive marknad. Lanseringen i Hong Kong & Macau, som skedde genom vår partner Evergreen Health i slutet av december, är den första marknaden i Asien som ColdZyme lanseras på. Det blir intressant att följa utvecklingen där. Annars är, som du påpekar, den stora skillnaden att Kina är en oändligt stor marknad och där förkylningsmarknaden växer betydligt snabbare, ca 8 procent mot ca 1 procent för Hong Kong & Macau.
Enligt avtalet har Keyuan Trade garanterat order om 92 MSEK för de första fem åren från lansering. Givet att förkylningsmarknaden i denna region är värd 37 miljarder årligen, hur ser du på möjligheterna att ni på sikt kan göra större förtjänster än garantibeloppet?
– Enligt vår uppgörelse med Keyuan är detta en minimiorder som de känner sig bekväma med. Vi ser ju på sikt möjligheter till betydligt större volymer vid ett positivt mottagande på marknaden.

»Vi har nu avtal för Japan, Hong Kong & Macau och nu Kina för ColdZyme. Det sänder naturligtvis positiva signaler till distributörer som vill sälja produkten på andra marknader i Asien«

Produkten förväntas lanseras på den kinesiska marknaden 2022. Kan du berätta vad som kommer ske fram till dess? Kommer det krävas eventuella tillstånd som nu skall säkras, eller vad är orsaken till  lanseringen om två-tre år?
– Keyuan påbörjar inom kort arbetet med registrering av ColdZyme som medicinteknisk produkt. Vi ska också planera försäljningen de första åren. Bedömningen är att produkten kan lanseras 2022.
Er nya distributör Keyuan Trade är specialiserade på importerade medicinska produkter som täcker in hela Kina. Genom avtalet blir ColdZyme potentiellt tillgängligt hos 70 av de 100 största apotekskedjorna, på fler än 40 000 apotek, över 300 patientapotek, oberoende drugstores samt fler än 700 kliniker. Vad är bakgrunden till att de valde att ta in ColdZyme i sortimentet?

Avtalet med Keyuan Trade är i hamn

– ColdZyme är en av få produkter som angriper orsaken till förkylning, dvs virus, till skillnad från de flesta förkylningsprodukter som är symptomlindrande. Dessutom så har ColdZyme lanserats framgångsrikt på andra marknader, vilket är betydelsefullt. Förkylningsmarknaden i Kina är dessutom omfattande, ca 37 miljarder SEK i värde, och växer med ca 8 procent om året. Så visst vill Keyuan ha en konkurrenskraftig produkt inom detta segment.
Med tanke på coronavirus-utbrottet i Kina. Har ColdZyme potentialen att stoppa/lindra spridningen av viruset?
– Vi har offentliggjort experimentella provrörsdata som visar att ColdZyme inaktiverar en mild variant av coronavirus som orsakar förkylning. Det är mycket viktigt att påpeka att vi inte har några data på andra former av coronavirus. Det finns olika coronavirus och Wuhan-viruset är en ny variant. Vi har inte heller några  data från kliniska försök på människa med allvarliga luftvägssjukdomar.
Avslutningsvis, innebär avtalet med Kina några fördelar att nå ytterligare länder i Asien?
– Vi har nu avtal för Japan, Hong Kong & Macau och nu Kina för ColdZyme. Det sänder naturligtvis positiva signaler till distributörer som vill sälja produkten på andra marknader i Asien.
Läs även: Enzymaticas ColdZyme lanseras på en första marknad i Asien (16 jan 2020)
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev