Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 24 juli

Nyhetssvepet måndag 24 juli

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet måndag 24 juli

24 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock

» Genterapi mot leukemi närmar sig marknadsgodkännande 
» Kaffedrickare tycks leva längre enligt nya studier
» Europeiska biotechbolag har tagit in 19,4 miljarder kronor hittills i år
» Biosimilarmarknadens nya förutsättningar gynnar Genovis
» Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch
» Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juli v 28 här

Isofol Medical meddelar att ett abstract om bolagets läkemedelskandidat Modufolin vid osteosarkombehandling har godkänts för presentation på årets möte för European Society for Medical Oncology (ESMO) i Madrid 8-12 september. Det godkända abstractet beskriver de första kliniska studieresultaten för Modufolin som räddningsbehandling (s.k. rescue therapy) efter högdosbehandling med metotrexat vid behandling av osteosarkompatienter. Läs mer.
NextCell Pharma meddelar idag att ansökan om klinisk prövning med ProTrans, en stamcellsprodukt framtagen med NextCells Proprietary Selection Algorithm, har skickats in till Läkemedelsverket. Studien är planerad att utvärdera säkerhet och effekt i vuxna patienter som har haft typ 1 diabetes i upp till två år. Läs mer.
VibroSense Dynamics: hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har fått etiskt tillstånd att genomföra en pilotstudie med VibroSense Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer. VibroSense Meter kommer att användas i studien för att mäta känseln på patienter med benmärgscancer, så kallad myelom. Studien omfattar cirka 25 patienter och kommer att starta i höst och avslutas hösten 2018. Läs mer.
SenzaGen har publicerat sin delårsrapport för januari-juni 2017. Läs mer.
Xbranes partner Pooyesh Darou har beviljats marknadsgodkännande för försäljning och marknadsföring av Spherotide 1 månadsformulering i Iran under det lokala varumärket Microrelin. Spherotide är en generika på långtidsverkande triptorelin och används vid behandling av prostatacancer, endometrios, myom, bröstcancer och för tidig pubertet. Läkemedlet är baserat på inkapsling av den aktiva substansen i biologiskt nedbrytbara mikrosfärer som bryts ned i kroppen efter injektion och skapar en långtidsverkande effekt. Läs mer.
Peptonic Medical genomförde nyligen en företrädesemission av 20 602 984 aktier som tillförde bolaget ca 13,5 MSEK före emissionskostnader. 26 juli 2017 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 28 juli 2017. Leverans av nya aktier kommer att ske den 1 augusti 2017. Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Peptonic Medical till 41 205 968 aktier. Läs mer.
Brighter: antalet konvertibler som konverterades den 21 juli 2017 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 180 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 54 618 750. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 230 414. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 54 849 164. Läs mer.
CombiGene erhåller ”Seal of Excellence” av Horizon 2020 och 500 000 kronor av Vinnova. Pengarna kommer att användas för att ta fram en fullödig affärsplan med fokus på bolagets epilepsiprojekt, men kommer också adressera ett utvecklingsprogram. Affärsplanen kommer sedan att ligga till grund för att inom ramen för Horizon 2020 söka ytterligare medel för fortsatt forskning och utveckling av epilepsiprojektet. Läs mer.
Nyheter inkomna efter torsdagens manusstopp 
Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 2 043 966 aktier i Bonesupport och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Läs mer.
Cantargias årsstämma beslutades att införa ett optionsprogram med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till bolagets styrelseordförande Magnus Persson alternativt av Persson helägt bolag. Den riktade emissionen av teckningsoptioner omfattar högst 85 000 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av 85 000 nya aktier i bolaget. Cantargia kan nu meddela att Persson tecknat samtliga av sina teckningsoptioner. Bolaget meddelar samtidigt att VD Göran Forsberg den 21 juli 2017 ökat sitt aktieinnehav i bolaget med 14 000 aktier. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,85 SEK per teckningsoption. Läs mer.
Medicovers delårsrapport för andra kvartalet 2017 kommer att offentliggöras den 28 juli kl. 08:00. I samband med offentliggörandet kommer bolaget att hålla en telefonkonferens (på engelska) för media, finansanalytiker och investerare den 28 juli kl. 09:30. Läs mer.
Lidds har ingått ett utvecklingsavtal med ett icke namngivet europeiskt läkemedelsbolag, vilket ger bolaget rätt att utveckla NanoZolid, en teknologiplattform för framställning av läkemedel med kontrollerad och lokal läkemedelsfrisättning för behandling av cancertumörer. Läs mer.
Bayer: data från fas IIIb-studien Pioneer AF-PCI visar minskad blödningsrisk med Xarelto jämfört med Vitamin k-antagonist hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som också får trombocythämmande behandling efter genomgången PCI med stent. Läs mer.
Roche: Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att det läkemedlet Gazyvaro godkänns för behandling av tidigare obehandlad follikulärt lymfom. Studieresultat visar att patienter levde längre utan att sjukdomen försämrades när de fick en kombinationsbehandling med Gazyvaro jämfört med MabThera. Läs mer.
Cantargia meddelade idag att ansökan om start av klinisk prövning av antikroppen CAN04 i patienter med cancer godkänts av regulatoriska myndigheter och etikkommittéer i Danmark och Norge. Granskning pågår i ytterligare länder. Läs mer.
Aktieägarna i Capio kallas härmed till extra bolagsstämma som syftar till nyval av Hans Ramel som ordinarie styrelseledamot. Läs mer.

C-RAD och Department of Radiation Oncology vid University Medical Center Freiburg meddelar att universitetet kommer att utrustas med C-RADs senaste SIGRT-lösning (Surface Image Guided Radiation Therapy). Partnerna har också för avsikt att upprätta ett forskningspartnerskap. C-RADs SIGRT-system förväntas förbättra deras arbetsflöde avseende den initiala patient-set-upen, effektivt övervaka patientrörelserna under strålningen och noggrannt kontrollera stråldosen. Läs mer.

Västra Götalandsregionen har valt att förlänga kontraktet med Ortivus gällande IT-stöd för regionens hjärtsjukvård. Systemet ”Mequal” är ett beslutstödssystem för diagnos och behandling av hjärtpatienter och licensen omfattar användning på regionens samtliga hjärtkliniker. Läs mer.
Episurf Medicals första 15 patienter har nu haft sina Episealer-implantat i mer än tre år. Episurf Medical fortsätter att stödja insamling av klinisk data vilken visar på de effekter som Episealerpatienter upplever från bolagets unika och personspecifika lösning för behandling av knäsmärta. Läs mer.
Novartis och danska Oncology Venture offentliggjorde på onsdagen ett nytt avtal, som kan säkra exklusiva rättigheter för det danska bolaget till ett cancerläkemedel som är redo för godkännande. Avtalet omfattar ett potentiellt läkemedel som i fas III-studier inte har visat avgörande fördelar i jämförelse med existerande läkemedel, varför Novartis inte ämnar ansöka om godkännande av produkten. Läs mer.
Aptevo Therapeutics, ett bioteknologibolag som utvecklar nyskapande terapier inom immunonkologi och hematologi, och Alligator Bioscience, ett bioteknologibolag som utvecklar antikroppsbaserade produktkandidater för tumörriktad immunterapi, har ingått ett avtal om samutveckling av en ny bispecifik immunonkologisk antikropp. Den nya bispecifika kandidaten har utvecklats med Aptevos bispecifika teknologiplattform och inkluderar bindningsdomäner som genererats med Alligators antikroppsbibliotek Alligator-gold. Cellinjeutveckling för tillverkning av kliniskt material kommer att inledas inom kort. Läs mer.
Dignitana, världsledande inom medicinsk hårbottenkylteknik och tillverkare av DigniCap-Scalp Cooling System, meddelade under torsdagen att styrelseledamot Magnus Nilsson lämnar sin plats i styrelsen på grund av förändringar i hans nuvarande yrkesroll. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset: Snabbare mammografiscreening med hjälp av artificiell intelligens (AI). Läs mer.
Recipharm publicerar delårsrapporten för januari-juni 2017 den 25 juli. Läs mer.
Capio publicerade i förra veckan sin delårsrapport. Läs mer.
Midsona publicerade i förra veckan sin delårsrapport. Läs mer.
Enzymatica publicerade i förra veckan sin delårsrapport. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: AcouSort 6,9%, Acarix 6,12%, Alzinova 5,43%, Enzymatica 4,1%, Vibrosense Dynamics 4,07%, Combigene 3,62%,
Förlorare i lunchhandeln: Ellen -20%, Iniator Pharma -10,63%, Cereno Scientific -7,26%, Cline Scientific -5,92%, Xintela -4,53%, Dignitana -4,5%
Index: OMXS 30 -0,63%, Hälsovård -0,99%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev