Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 20 juli

Nyhetssvepet torsdag 20 juli

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet torsdag 20 juli

20 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock

» Genterapi mot leukemi närmar sig marknadsgodkännande 
» Kaffedrickare tycks leva längre enligt nya studier
» Europeiska biotechbolag har tagit in 19,4 miljarder kronor hittills i år
» Biosimilarmarknadens nya förutsättningar gynnar Genovis
» Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch
» Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juli v 28 här

Isofol Medicals vd Anders Rabbe har intervjuats av Scrip Intelligence, en ledande källa för strategisk analys i läkemedelsindustrin. I artikeln berättar Rabbe bl.a. om bolagets finansieringsstrategi och den pågående utvecklingen av läkemedelskandidaten Modufolin mot tjocktarmscancer. Läs mer.
Recipharm och LIDDS har etablerat en tillverkningslinje för LIDDS’ nya prostatacancerläkemedel Liproca Depot hos Recipharm i Solna. Tillverkningslinjen är avsedd för den första produkten baserat på LIDDS innovativa NanoZolid-teknologi. Läs mer.
Episurf Medical har utsetts till godkänd leverantör till Spire Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper med 39 sjukhus, 10 kliniker och två specialistcenter för cancervård i England, Wales och Skottland. Läs mer.
Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar idag att registreringsansökan, New Drug Application (NDA), inlämnats till den amerikanska läkemedels-myndigheten (FDA) för godkännande av vecko- och månadsdepåer av buprenorfin för behandling av opiatberoende. Läs mer.
AstraZeneca och deras utvecklingsbolag, Medimmune, meddelar idag att Leo Pharma har fått full marknadsföringsrätt i alla EU-länder samt Island, Lichtenstein och Norge för det biomedicinska medicinen Kyntheum, som är en medicin mot psoriasis. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Cellink  Sobi  Apoteket  Hansa Medical  Enzymatica
Nyheter inkomna efter tisdagens manusstopp 
Enorama Pharma har under perioden maj-juni lämnat in en patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige gällande formuleringen av bolagets nikotinprodukt, samt två ansökningar om varumärkesregistrering. Det första varumärket är Chewmed, namnet på Enoramas plattform för medicinska tuggummin som kan användas till flera olika läkemedelssubstanser. Det andra varumärket är Nicobright, som avser namnet på bolagets nikotintuggummi. Läs mer.
Bringwell har genom pressmeddelande den 18 juli 2017 kommunicerat att styrelsen i Bringwell har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North. Läs mer.
Oncology Venture och Novartis har ingått ett avtal som ger Oncology Venture rätt att utveckla och kommersialisera en icke namngiven molekyl, som främst ska användas mot cancer. Molekylen har testats i flera skeden, även på tumörer. Läs mer.
Immune Pharmaceuticals meddelade under gårdagen att man avser knoppa av dotterbolaget Cytovia. Tanken är att bolaget ska få handlas fritt på börsen utan koppling till Immune. Läs mer.
NextCell Pharma meddelar idag, att styrelseordförande Anders Essen-Möller har ökat sitt direkta och indirekta aktieinnehav i bolaget med 263 020 aktier. Tidigare innehav var 737 033 aktier, motsvarande cirka 8,74 procent av röster och kapital. Nytt innehav är 1 000 053 aktier, motsvarande cirka 11,76 procent av röster och kapital i NextCell. Läs mer.
Episurf Medical: en vetenskaplig artikel har publicerats, vilken validerar Episurf Medicals patenterade teknologi för reparation av broskskador i syfte att behandla smärta i knäleden. Studien  Cartilage Health in Knees Treated with Metal Resurfacing Implants or Untreated Focal Cartilage Lesions: A Preclinical Study in Sheep”  av N. Martinez-Carranza et al. har publicerats i den medicinska tidskriften ”Cartilage” och är nu tillgänglig online. Läs mer.
Årsstämman i Sobi beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet – om riktad nyemission av högst 496 760 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Styrelsen har nu valt att utnyttja återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden. Läs mer.
Midsona offentliggjorde den 4 juli 2017 att budet på Bringwell förklarades ovillkorat och därmed fullföljs samt att budet hade accepterats i sådan utsträckning att Midsona vid tidpunkten innehade 243 626 209 aktier, motsvarande 94,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bringwell. Aktieägarna i Bringwell kallas också till en extra bolagsstämma måndagen den 7 augusti 2017 klockan 13.00 i Bolagets lokaler, Rosenlundsgatan 13 i Stockholm. Läs mer.
Idogen meddelar att bolagets största aktieägare, HCN Group, i samband med den genomförda företrädesemissionen har tecknat nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK, och därmed ökar sitt aktieinnehav i Idogen till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet. Sista dag för handel med Idogens BTU (betald tecknad unit) är den 24 juli 2017 och stoppdagen är den 26 juli 2017. Läs mer.
ADDvise har tecknat en avsiktsförklaring med Ferno Norden och Ferno avseende förvärv av 100 procent av aktierna i  Germa. Germa producerar och säljer sjukvårdsprodukter såsom vakuummadrasser, barnsäkerhetslösningar, positioneringskuddar, rehabprodukter samt säkerhetsprodukter till försvaret. Läs mer.
NeuroVive Pharmaceutical har tecknat ett private placement-avtal med Esousa Holdings LLC, ett privatägt New York-baserat förvaltningsbolag specialiserat på tillväxtbolag. Placeringen kommer att tillföra bolaget totalt 9 miljoner SEK, uppdelat på två lika stora transaktioner. Läs mer.
Ortivus offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier. Läs prospektet här.
Micropos Medical har den 18 juli 2017 erhållit amerikanskt patent för algoritmen bakom positioneringen i RayPilot-systemet som kontinuerligt under strålbehandling kan ge en cancertumörs exakta position. RayPilot används som ett verktyg för att höja precisionen vid behandling av prostatacancer i syfte att möjliggöra behandling med minskad risk för skada på omkringliggande frisk vävnad samt som ett hjälpmedel för att minska antalet behandlingstillfällen. Läs mer.
Essitys halvårsrapport 2017 publicerades under gårdagen. Läs mer.
Biotages halvårsrapport 2017 publicerades under gårdagen. Läs mer.
Genmab publicerade under gårdagen nettoomsättningen för Darzalex för andra kvartalet 2017. Läs mer.
Första dag för handel med teckningsoptioner Idogen TO2 och TO3 är den 31 juli. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Episurf Medical 13,82%, AcouSort 11,74%, Cellink 7,29%, Hamlet Pharma 6,5%, Ellen 6,45%, Aptahem 6%
Förlorare i lunchhandeln: Prebona -6,96%, Enzymatica -6,6%, Peptonic Medical -6,33%, Probi -6,3%, AcouCort -5,98%, AlphaHelix Molecular Diagnostics -5,59%
Index: OMXS 30 -0,22%, Hälsovård -0,72%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev