Home Nyheter Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch

Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch

Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch

7 juli, 2017

Saniona släppte på tisdagen nyheten att man förvärvar samtliga kvarvarande intressen relaterat till de prekliniska och kliniska tillgångar som bolaget tidigare köpt från NeuroSearch under perioden 2012-2016. Prislappen på 5,5 miljoner danska kronor kan inte betraktas som annat än fördelaktig eftersom samtliga skyldigheter gentemot NeuroSearch härmed upphör, samtidigt som den ekonomiska uppsidan stärks i flera av Sanionas nyckelprojekt. BioStock kontaktade bolaget för en kommentar.

De kliniska och prekliniska projekt som den aktuella affären med NeuroSearch omfattar har hittills varit förknippade med betalningsförpliktelser som t.ex. royalties på framtida försäljning och milstensutbetalningar. Vid ett eventuellt marknadsgodkännande för någon av läkemedelskandidaterna är det rimligt att anta att Sanionas åtagande gentemot NeuroSearch skulle betingat ett betydligt större intäktsbortfall än den prislapp om 5,5 miljoner danska kronor man nu betalar.
I augusti 2012 förvärvade Saniona NeuroSearchs teknologiplattform, inklusive patent och data avseende 15 prekliniska och kliniska program. I oktober 2014 förvärvades även rättigheterna till de kliniska utvecklingssubstanserna, tesofensine och NS2359. I maj 2016 slutligen, förvärvade Saniona rättigheterna till NeuroSearchs återstående produktportfölj, inklusive de kliniska utvecklingssubstanserna ACR325 och ACR343. Läs mer om de två sistnämnda förvärven i en tidigare BioStock-intervju med Sanionas vd Jørgen Drejer från 1 juni 2016 här.
Enligt avtalen skulle Saniona betala NeuroSearch en milstolpebetalning om 400 000 euro när det första prekliniska programmet testades i människa. Dessutom skulle Saniona betala royalties på sin produktförsäljning eller en procentandel av sin licensintäkt i förhållande till de förvärvade kliniska tillgångarna, inklusive substanserna tesofensine och NS2359. Royaltysatserna varierade mellan de olika kliniska läkemedelskandidaterna, men enligt uppgift uppgick åtagandet till 3-4 procent på Sanionas egen nettoförsäljning och upp till 20 procent av Sanionas licensintäkter.

Thomas Feldthus, vvd & CFO Saniona.
Thomas Feldthus, vvd & CFO Saniona.

Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona – ert utköp av NeuroSearch för i sammanhanget blygsamma 5,5 miljoner DKK framstår för en utomstående bedömare som något av ett klipp, hur ser ni själva på affären och dess betydelse för framtida potentiell intjäning?
– Detta är en med alla mått mätt mycket bra affär. Jag förväntar mig att affären kommer att leda till en avsevärd ökning av våra intäkter och kassaflöde på kort till medellång sikt. Jag har märkt att analytiker som följer bolaget håller med om detta.
Kan du säga något mer specifikt om affären: erhåller ni några konkreta data eller dylikt, eller är det ett rent utköp för att undvika framtida utbetalningar till motparten?
– Detta är ett rent utköp för att undvika framtida utbetalningar till NeuroSearch.
Enligt ert pressmeddelande har inget förändrats avseende Sanionas ansvar för att täcka royalties till tredje part på potentiell nettoförsäljning av Sanionas produkter inklusive royalties till Boehringer Ingelheim för tesofensine och GlaxoSmithKline för NS2359, kan du mer konkret utveckla vad det innebär?
– Vi har flera kliniska program som har utvecklats av stora läkemedelsföretag som Boehringer Ingelheim och GlaxoSmithKline. De har gjort betydande investeringar i dessa program. Några av kandidaterna har testats på tusentals patienter i många fas I och fas II kliniska prövningar innan samarbetena avslutades och programmen återbördades till NeuroSearch. Det är ganska vanligt att läkemedelsbolagen får en låg ensiffrig royalty på nettoomsättningen i dessa situationer för att täcka sina kostnader om programmen blir framgångsrika. Royalty-satsen varierar mellan de olika programmen men ligger vanligen mellan 2-4 procent, med tesofensin och Tesomet på den lägre nivån i skalan.
Det senaste halvåret har NeuroSearch aktie handlats upp som mest över 60 procent, till stora delar sannolikt beroende på den inbyggda ekonomiska hävstången relaterad till intressena i Saniona. Vad säger det om den ekonomiska potentialen i de tillgångar ni nu har hundra procent äganderätt till?
– Tesofensine utvecklas för närvarande enbart för marknaderna i Mexiko och Argentina. Enligt den information vi har är den mexikanska marknaden värd cirka 250 miljoner USD. Tesofensine skulle kunna bli den ledande produkten på denna marknad. Vår målsättning är att utveckla Tesomet globalt, och vi undersöker för närvarande ett antal indikationer. Marknadsstorleken varierar mellan dessa indikationer, men det är en potentiell blockbuster.
– NS2359 kan bli den första produkten för behandling av kokainberoende. Idag finns det ingen marknad, eftersom det inte existerar några produkter på marknaden. Det medicinska behovet är emellertid signifikant med mer än 1 miljon missbrukare, enbart i USA. Med utgångspunkt från prisnivån för andra missbruksprodukter, likt de som används för behandling av opioidberoende, verkar det också som att även denna produkt kan nå blockbusterstatus.
– Utöver detta har vi ett antal kliniska kandidater vilka är förberedda för partnerskap, och även dessa adresserar mycket stora marknader.
Under Småbolagsdagen i juni nämnde ni att ni står inför start av fas III-studier med Tesofensine tillsammans med er partner Medix i Mexiko inom behandling av fetma. Vad är senaste nytt avseende utvecklingen där?
– Alla är angelägna om att starta denna studie så snart som möjligt. Det tar alltid lite tid att starta en ny studie, och det kommer att ta lite längre tid denna gång. Anledningen är att Medix inte fick lov att erhålla en importlicens för produkten innan de hade ett regulatoriskt godkännande på plats. Samarbetet löper på smidigt och vi har kompetenta personer som arbetar med de slutliga administrativa förfarandena för att initiera fas III-studien.
Avslutningsvis – i och med den aktuella affären med NeuroSearch upphör även eventuella framtida betalningsskyldigheter för NS2359 för behandling av kokainberoende, en studie som utförs tillsammans med University of Pennsylvania Treatment Research Center (TRC). Vilka reaktioner har ni hittills fått rörande läkemedelskandidaten från huvudprövaren och studiesponsorerna?
– De kliniska forskarna vid University of Penn är alltjämt mycket entusiastiska och tror starkt på detta program. Vi hoppas på det bästa, men det går inte att kommentera det möjliga utfallet då studien är blindad och resultatet okänt.
Not: Danska analyshuset Capital Partners är positiva till Sanionas affär med NeuroSearch. Dess analytiker menar att affären är värd minst 100 MSEK eller motsvarande 5 kr per aktie. I sin analys höjde man i samband med detta riktkursen med 30 procent på kort sikt (0-6 mån) och 30-50 procent på lång sikt (6-12 mån). Läs mer.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev