Home Nyheter Kaffedrickare tycks leva längre enligt nya studier

Kaffedrickare tycks leva längre enligt nya studier

Kaffedrickare tycks leva längre enligt nya studier

12 juli, 2017

Kaffebönans uppiggande effekter kunde konstateras för åtskilliga sekler sedan, och idag är koffein – den huvudsakliga farmakologiskt aktiva föreningen i kaffe – ett av världens mest konsumerade stimulantia. Nu visar två nya studier att kaffe, när det kokar ned till de mest hälsofrämjande aspekterna av drycken, tycks öka livslängden med upp till 18 procent. Det är fortfarande inte helt klarlagt varför denna förmodade effekt uppstår, men det mest troliga svaret är antioxidanter och andra bioaktiva substanser i kaffebönan, samt effekten som uppstår vid rostningen och bryggningen.
Ungefär 2,25 miljarder koppar av den centralstimulerande drycken kaffe dricks globalt varje dag, och i synnerhet i Skandinavien har drycken en särställning med samtliga länder på topp 10 i världen. I Finland konsumeras t.ex över 10 kilo kaffe per capita och år. Idag är Brasilien den största producenten av kaffe, följt av Vietnam, Indonesien, Colombia och Etiopien.
En lång rad hälsobefrämjande effekter
Tidigare vetenskapliga studier har visat att vissa föreningar har nervskyddande och antiinflammatoriska egenskaper som kan bidra till att minska risken för sjukdomar som Parkinsons sjukdom, och tidigare i veckan kunde två separata studier visa på fler och mer omfattande hälsofrämjande effekter av kaffedrickande.
Den första studienCoffee Drinking and Mortality in 10 European Countries: A Multinational Cohort Study, med data från 521 330 människor i 10 europeiska länder, visar att kaffedrickande avsevärt sänker risken för dödlighet. Studieresultatet pekar på ett omvänt samband mellan kaffe och leversjukdom, självmord hos män, cancer hos kvinnor, matsmältningssjukdomar och cirkulationssjukdomar. De som drack tre eller fler koppar per dag löpte en lägre risk, oavsett dödsorsak, än de som inte dricker kaffe. Kaffedrickare hade även bättre glukoskontroll jämfört med icke kaffedrickare. Studien utfördes bland annat av forskare vid Imperial College i London och International Agency for Research on Cancer (IARC).

Den andra studien, Association of Coffee Consumption With Total and Cause-Specific Mortality Among Nonwhite Populations, fokuserade på den icke-vita befolkningen, med över 185 000 afroamerikaner, indianer, Hawaiianer, japanska-amerikaner, latinamerikaner och vita, och fann att kaffedrickande ökar livslängden även i olika populationer med olika kostvanor, vilket är en viktig observation då risken att drabbas av olika sjukdomar kan variera mellan folkslag. Studien leddes av forskare bl.a. från National Cancer Institute och University of Southern California.
Dödligheten minskade med som mest 18 procent

Jämfört med patienter som aldrig eller sällan drack kaffe, löpte de som drack en kopp kaffe per dag en 12 procent minskad risk att dö av cancer, hjärtsjukdomar, stroke, diabetes, luftvägssjukdomar och njursjukdomar. Men hos de som drack tre koppar kaffe varje dag minskade risken att dö i något av dessa tillstånd med hela 18 procent.
Huruvida kaffet var koffeinfritt verkade inte göra någon skillnad på resultaten, och även rensat för möjliga felkällor som ålder, kön, etnicitet, rökning och alkoholintag, kvarstod den positiva effekten. Bägge studierna separerade rökare från icke-rökare, eftersom rökning är känt för att reducera livslängden och kopplat till olika sjukdomar. Dock fann de att kaffet hade effekter på dödligheten för rökare också.

Det är sedan tidigare känt att kaffe minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke, men också en minskad risk för nedsatt kognitiv förmåga. Därtill har en undersökning utförd vid University of Southampton, vars resultat publicerats i BMJ Open, dragit slutsatsen att ett dagligt bruk av kaffe kan halvera risken för levercancer, medan ytterligare en studie i Journals of Gerontology kopplade drycken till minskad risk att drabbas av demens.

Annons för världens första snabbkaffe i New York Tribune år 1919.

Antioxidanter i drycken, snarare än koffeinet, kan vara orsaken till den potentiellt livsförlängande effekten

Även om inga av de nu två senaste studierna entydigt bevisar ett orsakssamband mellan ett dagligt kaffeintag och längre livslängd, eller ens exakt kan utpeka vilka substanser i kaffet som har den avgörande effekten, tror forskarna att deras resultat tyder på att fördelarna med kaffekonsumtion överväger riskerna. En delförklaring kan ligga i att kaffet innehåller antioxidanter och fenolföreningar som spelar en viktig roll när det gäller förebyggande av cancer. Fenoler eller karbolsyra finns t.ex normalt i växter, men när kaffebönorna jäses och rostas bildas många ämnen, t.ex andra fenoler som normalt inte återfinns i växter. Dessutom innehåller kaffe flera andra bioaktiva substanser som förekommer naturligt i kaffebönans olja och kan bidra till hälsoeffekterna. Andra effekter kan uppstå naturligt vid kokpunkten, och beroende på kaffeblandning samt rostnings- och bryggmetoder.
Forskarna manar dock till försiktighet när man dricker kaffe och andra varma drycker, med referens till en WHO-rapport från 2016 som publicerades i The Lancet , vilken visar att mycket varma drycker kan kopplas till en ökad risk att drabbas av matstrupscancer.
En kort summering av studieresultaten kan läsas här.
American College of Physicians har intervjuat de två huvudförfattarna. Se videon nedan.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev