Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 7 juni

Nyhetssvepet onsdag 7 juni

Nyhetssvepet torsdag 29 februari

Nyhetssvepet onsdag 7 juni

7 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

AstraZeneca inleder ett samarbete med Grünenthal om rätten till att frånta rättigheterna gällande Zomig, en behandling mot akut migrän. Detta är ett område som normalt sätt ligger utanför bolagets normala strategiska position. Läs mer.
Stockholm Science City har publicerat nyhetsbrevet för maj 2017. Läs mer.
Även Aptahem har publicerat ett nyhetsbrev, för juni 2017. Läs mer.
Episurf Medical meddelar idag att Dr Michael Manley har utsetts till speciell rådgivare i syfte att stötta bolaget i dess strategi för den amerikanska marknaden. Dr Manley har varit verksam inom den ortopediska industrin i ledande forsknings- och utvecklingscentrerade befattningar under mer än 30 års tid. Läs mer.
Emotra: Idag (den 7 juni) inleds teckningstiden i företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Läs mer.
Peptonic Medical meddelar att man i den pågående nyemissionen säkerställt 73 procent av det totala emissionsbeloppet som ligger på ca 12,5 MSEK. Läs mer.
Hansa Medical kommer att presentera vid Jefferies 2017 Global Healthcare Conference i New York. Läs mer.
Sobi offentliggjorde under morgonen att man har kommit överens med Alan Raffensperger, Chief Operating Officer (COO), att han lämnar bolaget. Läs mer.
Den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten meddelade idag att de har beslutat att inte ge ISR tillstånd att starta den sökta kliniska prövningen (Fas IIb) med GnRH agonist hos nyinfekterade HIV patienter i dess nuvarande utformning. ISR planerar nu att besvara myndighetens frågor och med hög prioritet skicka in en reviderad ansökan, samt även parallellt implementera planerna på att genomföra fas IIb prövningen i annat land än Sydafrika, diskussioner som redan är påbörjade med externa partners. Läs mer.
Vigmed meddelade den 2 juni, 2017, mot bakgrund av Vigmeds nya ägarstruktur, inte kommer att lämna några förslag inför årsstämman 2017 samt att Greiner Bio-One GmbH i egenskap av ny majoritetsaktieägare skulle återkomma med förslag, vilket man nu har gjort. Läs mer.
Camanio Care meddelade idag att de inleder ett samarbete med den amerikanska rehab-organisationen On With Life. Läs mer.
Roche: Internationell studie visar på halverad risk för sjukdomsförsämring och död vid svår form av lungcancer med det nya läkemedlet Alecensa. Läs mer.
Kontigo Care: Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Läs mer.
Eurocine Vaccines offentliggör valberedning. Läs mer.
Nyheter inkomna efter måndagens manusstopp
Ortoma genomför en företrädesemission med teckningstid som avslutas den 15 juni 2017. Läs mer.
Sobi meddelade i måndags (efter manusstopp) att affärsområdet Partner Products kommer i värdeskapande syfte att förbli en integrerad del av Sobis affärsmodell när företaget växlar upp till nästa nivå. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
BioStock analys: Idogen
BioStock har analyserat bioteknikbolaget Idogen, vars innovativa teknologiplattform för cellterapi har potential att omdefiniera behandling av autoimmuna sjukdomar, samt förhindra avstötning av organ vid exempelvis njurtransplantation. Läs och ladda hem analysen här.
 
 
 
A1M Pharma: prekliniska framsteg i utvecklingen av ROSGard
A1M Pharma har enligt tidsplan inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard. Resultaten kommer att ligga till grund för ansökan om att inleda kliniska studier nästa år. Samtidigt produceras nu den första storskaliga batchen under full GMP, även det i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan. A1M Pharma arbetar nu enligt vd Tomas Eriksson intensivt med att slutföra den prekliniska slutfasen för läkemedelskandidaten ROSGard med sikte på att inleda kliniska studier i början av 2018. Läs mer.
 
Redwood Pharma – fallande aktiekurs, lovande framtid
Redwood Pharma annonserade den kommande emissionen föll kursen. Men ett stundande partnerskap inom 18 månader, ett läkemedel nära marknadslansering och relativt låga investeringsrisker är faktorer som talar för bolaget. Läs mer.
 
Mångmiljonregn över Malmö högskolas forskningscenter
Forskningscentret Biofilms – Research Center for Biointerfaces (BRCB) vid  har beviljats närmare 80 miljoner i forskningsmedel det senaste året, av dessa har 55 miljoner gått till cancerforskning. Nyligen beviljade KK-stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär som uppmuntrar bildandet av nya vägar mellan näringsliv och akademi och förkortade ledtider mellan forskningsresultat och tillväxt, medel för ytterligare två forskningsprojekt. Ett av dessa handlar om att spåra cancerceller, och det andra om läkemedelsformuleringar. Läs mer.
 
 
VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen
A1M Pharma
meddelade under tisdagen att man kommer få ett patent godkänt i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. Patentet kommer efter formellt godkännande att vara giltigt till och med 2028, och A1M Pharma utvidgar därmed sitt immateriella skydd för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i regionen. BioStock ställde några frågor om patentsituationen och om hur utvecklingen fortlöper i bolaget. Läs mer.
 
Stockholm en av toppkandidaterna för EMA:s huvudkontor enligt ny rapport
Konsult- och revisionsfirman KPMG har släppt en ny rapport där man analyserat var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lämpligen bör placera sitt högkvarter, idag placerat i London, efter Brexit. Enligt rapporten ligger Sverige och Stockholm bra till i konkurrensen och hamnar på tredje plats, strax efter Köpenhamn och Paris, med den franska huvudstaden som förstahandsvalet. Läs mer.
 
Videointervju: NeuroVives vd Erik Kinnman från Bio-Europe
Det internationella nyhetsbolaget Informa Pharma Intelligence, som bland annat ger ut välrenommerade branschtidningen SCRIP, intervjuade NeuroVives vd Erik Kinnman när denne var på plats under branschkonferensen Bio-Europe Spring i Barcelona. I fokus för intervjun var NeuroVives utvecklings- och utlicensieringsstrategi, och Kinnman fick finna sig i att bli lätt “grillad” angående bolagets planer på att finna attraktiva samarbetspartners. Se videon här.
 
Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar
Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort. Inom vårdsystemet finns dock utmaningar som måste övervinnas för att maximera de fördelar som precisionsmedicin kan medföra för morgondagens patienter. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 22 här
Vinnare i lunchhandeln: Irlab therapeutics +15,79%, Vicore Pharma +5,91%, Xvivo Perfusion +4,16%, Biotage +5,93%, Phase Holographic +4%, Lidds +3,97%
Förlorare i lunchhandeln: ISR -18,18%, Ellen -16,05%, Ortoma -12,05%, Peptonic Medical -9,09%, Cereno Scientific -6,50%, Initiator Pharma -6,06%
Aktieindex: OMXS30 0,30%, Hälsovård -0,26%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev