Home Nyheter Redwood Pharma – fallande aktiekurs, lovande framtid

Redwood Pharma – fallande aktiekurs, lovande framtid

Redwood Pharma – fallande aktiekurs, lovande framtid

2 juni, 2017

När Redwood Pharma annonserade den kommande emissionen föll kursen. Men ett stundande partnerskap inom 18 månader, ett läkemedel nära marknadslansering och relativt låga investeringsrisker är faktorer som talar för bolaget.

Big Pharma har inlett uppköpsrunda
Att det finns fog för Vidaeus åsikt råder det ingen tvekan om. För det första har bolagets läkemedelskandidat mot torra ögon en bra position, för det andra har Big Pharma – världens stora läkemedelsbolag – fått upp ögonen för just ögonläkemedel.

»Vårt mål är att skriva under ett licensavtal och det kommer vi troligen att göra inom 18 månader«
– Martin Vidaeus, vd Redwood Pharma

Enbart de senaste två månaderna har två stora affärer skett inom området ögonläkemedel. Novartis inlicenserade lubricin, en recombinant protein, från Lubris LLC och en annan gigant, Shire, inlicenserade läkemedelskandidaten P-321 från Parion Sciences för upp till 535 miljoner dollar.
– Båda verksamheterna som förvärvades befann sig, precis som vi, i fas 1/2a. Vi för diskussioner med stora läkemedelsbolag, berättar Vidaeus.
Tar fram effektivt ögonläkemedel för kvinnor efter klimakteriet
Det som framför allt lockar de globala läkemedelsbolagen är Redwood Pharmas läkemedelskandidat RP101. Läkemedlet riktar sig till kvinnor som efter klimakteriet lider av kroniskt torra ögon. Den enda hjälp som finns i dag är enkla tårersättningsmedel som bara hjälper för stunden. Globalt lider omkring 100 miljoner av kroniskt torra ögon.
– Framför allt är det kvinnor efter klimakteriet som saknar tillräckligt bra behandling. Dessa kvinnor är vår primära målgrupp, slår Vidaeus fast.
Vägen till marknad går via partnerskap
Den globala marknaden för ögonläkemedel inom torra ögon värderas till 22 miljarder dollar. Om Redwood Pharmas läkemedel enbart tar 10 procent av marknaden inom sitt segment i USA, Europa och Japan betyder det en försäljning på 590 miljoner dollar. Men bolaget ska inte självt ta RP101 till marknaden.
– Vägen till marknad går via partnerskap som licensavtal. Målet är att vi ska skriva avtal med ett bolag som redan har en portfölj inom ögonområdet, säger Vidaeus.
Lägre investeringsrisker
Redwood Pharma genomför en emission på upp till 24,2 miljoner kronor (se fakta nedan). Kapitalet ska finansiera kommande fas 2-studier där läkemedlets säkerhet och effekt på kvinnor som har torra ögon analyseras.
En klar fördel för bolaget – och som även innebär lägre risker ut ett investeringsperspektiv – är att den aktiva substansen i läkemedlet redan har testats vid två tidigare fas 2-studier i USA. Vid dessa studier har till exempel dosmängd och doseringsfrekevens redan analyserats.
– Studierna visade att substansen är väl fungerade och hur substansen ska doseras. Eftersom vi har förvärvat all data från studierna är det mycket sannolikt att vår studie också blir positiv, fortsätter han. 
Förvärvades av Nascent Pharmaceuticals
Rättigheterna till forskningsdatan köptes av Nascent Pharmaceutical Inc., ett bolag som påverkades negativt av finanskrisen. År 2010 lades företaget ned och det var efter det som Martin Vidaeus startade Redwood Pharma och förvärvade uppgifterna.
– Vi visste redan då att substansen fungerade väl. Men för att kunna medicinera ögon effektivt måsta man även ha en plattform för att administrera läkemedlet i ögat, berättar han. 
Den plattform (drug delivery) som valdes heter Intelligel och Redwood Pharma har exklusiv licens att använda den för alla ögonapplikationer. Med kombinationen Intelligel och den aktiva substansen skapade bolaget läkemedelskandidaten RP101.
– Att vi har ensamrätt innebär stora möjligheter. Med plattformen som bas kan vi utveckla, licensiera ut eller sälja andra nya läkemedel inom ögonområdet, berättar Vidaeus. 
Fast 2-studierna för RP101 beräknas vara klara under andra halvåret 2018. Det är med resultaten från dessa studier i ryggen Redwood Pharma siktar på att skriva under ett avtal med något av de större läkemedelsbolagen. Inom tre år bedömer Vidaeus att RP101 är ute på marknaden.
Under morgonen 2 juni kunde bolaget meddela att man inleder produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna. Läs mer här.

Redwood Pharmas investerarträffar

Stockholm, Småbolagsdagen 2017
12 Juni, kl 10:40) – Redeye & Aktiespararnas Småbolagsdagen
Sheraton (Sal 3). Tegelbacken 6, Stockholm
Anmäl dig här.
Stockholm, Investerarafton
13 juni, Kl 17:15
Volvo Studio. Jussi Björlings Alle 5, Kungsträdgården, 103 91 Stockholm
Anmäl dig här.

Fakta: Redwood Pharmas emission

Volym: Företrädesemission om 13,2 miljoner kronor initialt och ytterligare upp till 11 miljoner vid en senare fullteckning av teckningsoptionerna.
• Den som på avstämningsdagen den 30 maj 2017 är registrerad som aktieägare i Redwood Pharma erhåller fyra (4) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
• Teckningskurs: 3,30 per unit
• Teckningsperiod: 1 – 20 juni 2017
• Avstämningsdag: 30 maj 2017
• Memorandum och teckningssedel, klicka här.
 


 
Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet.se. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev