Home Nyheter VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen

VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen

VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen

1 juni, 2017

A1M Pharma meddelade under tisdagen att man kommer få ett patent godkänt i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. Patentet kommer efter formellt godkännande att vara giltigt till och med 2028, och A1M Pharma utvidgar därmed sitt immateriella skydd för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i regionen. BioStock ställde några frågor om patentsituationen och om hur utvecklingen fortlöper i bolaget.

Tomas Eriksson vd A1M Pharma
Tomas Eriksson, vd A1M Pharma

Tomas Eriksson, vd A1M Pharma, vad innebär ett ännu starkare immateriellt skydd konkret för era möjligheter att finna en utvecklingspartner, och vilken betydelse har det vid en framtida marknadsintroduktion?
– I förhandlingar med potentiella samarbets- eller licenspartners är ett starkt immateriellt skydd som täcker in flertalet marknader en viktig faktor av flera skäl. Dels är det viktigt att kunna visa på ett starkt skydd som minimerar risken att konkurrenter kan ta sig runt det, och utgör en avgörande parameter för värderingen av ett eventuellt avtal. Vid en marknadsintroduktion är det givetvis en fördel att kunna agera på samtliga marknader som bedöms vara av intresse. Det här beskedet är ytterligare ett kvitto på att A1M Pharma har en väl fungerande strategi inom detta område.
I tisdagens pressrelease nämndes att ett väl utvecklat socialt skyddsnät i ett land ökar marknadspotentialen i regionen. Kan du utveckla detta resonemang, och även hur ni ser på möjligheterna att ta marknadsandelar i länder med liknande stark offentlig sektor som Kanada?
– Länder som har en välutvecklad hälsovård för gravida kvinnor, både när det gäller själva vården och dess finansiering, bör ha goda förutsättningar att ta till sig den behandling vi utvecklar. Om hälsovården har ett mer övergripande perspektiv i ett land är det dessutom enklare att räkna på förväntad samhällsvinst både i ett kortare och längre perspektiv.
Ni har lämnat in patentansökningar på de flesta större marknaderna i världen för skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner, samt för er läkemedelskandidat ROSGard för skydd mot njurskador, bl.a. vid s.k. PRRT-cancerbehandling. Ni har även beviljats särläkemedelsstatus i Europa, vilket ger marknadsexklusivitet i 10 år från ett eventuellt godkännande. Vad krävs för att ni ska kunna stärka er IP-portfölj ytterligare?
– Vi jobbar kontinuerligt med att stärka A1M Pharmas immateriella skydd, både när det gäller befintliga patentfamiljer och eventuella framtida patent. Det gör att jag är helt övertygad om att bolaget kommer att stärka sitt immateriella skydd även framgent. Vi har exempelvis inlämnade ansökningar om substanspatent som du nämner i frågan, godkännanden för detta patent skulle givetvis vara mycket värdefullt för oss.
Avslutningsvis, vad händer i övrigt i bolaget just nu och vilka är dina viktigaste målsättningar för andra halvåret 2017?
– Vi arbetar på i ett högt tempo med återstående prekliniska aktiviteter inför vårt kommande kliniska program inom njurskydd vid strålbehandling (PRRT) som vi planerar att inleda i början av 2018. De två viktigaste milstolparna under resten av 2017 är att genomföra GLP-toxicitetsstudier med vår läkemedelskandidat ROSGard samt att tillverka den i enlighet med myndighetskrav, sk GMP, i tillräcklig mängd för kommande kliniska studier, avslutar Tomas Eriksson, vd A1M Pharma.
Läs mer om A1M Pharmas patentportfölj här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev