Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndagen den 5 juni

Nyhetssvepet måndagen den 5 juni

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet måndagen den 5 juni

5 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

ADDvise Groups dotterbolag Hettich Labinstrument har fått ett tilldelningsbeslut från Stockholms Läns Landsting för leverans av blodprovtagningsprodukter. värd ca 7 MSEK. Läs mer.
Måndagen den 12 juni 2017 är sista dag för teckning av units i Idogens företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Läs mer.
Oncology Venture Sweden meddelar idag att det tidigare accepterade abstractet med DRP-data för epirubicin för bröstcancer har presenterats som en poster på postersessionen ”Breast Cancer – Metastatic” Board 63; Abstract 1071. Epirubicin är en nyckelbehandling vid primär och avancerad bröstcancer. Vanligtvis drar cirka 50 % nytta av behandlingen med en minskning av tumören. Läs mer.
Episurf Medical kommer att delta vid den irländska ortopediska föreningens årsmöte, en ortopedisk konferens som hålls i juni i Kilkenny, Irland. Läs mer.
Diamyd Medical meddelar idag att de kommer att teckna ytterligare 1 MSEK i den pågående nyemissionen i intressebolaget NextCell Pharma inför deras planerade inträde på Aktietorget. NextCell Pharma utvecklar avancerade cellterapier med egna och donerade stamceller. Bolaget genomför nu en nyemission om 25 MSEK för att bland annat finansiera en klinisk fas I/II­-studie i diabetespatienter. Läs mer.
Astra Zeneca meddelar idag att Lynparza minskar risken för sjukdomsförsämring och dödsfall hos patienter med BRCA-muterad metastaserande bröstcancer. Läs mer.
DBPs varumärke BeloGal som är en plattform för målstyrda läkemedelsprodukter var registrerat avpatent- och registreringsverket i januari 2016, och nu är varumärket även registrerat i USA och Europa. BeloGal är DBPs drug-delivery-plattform som styr läkemedel till det organ där läkemedlet behöver verka. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems har mottagit sin första order på den egenutvecklade TRANBERG|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp för MR-bildstyrd laserablation. Ordern kommer från ett sjukhus i USA som tidigare har handlat produkter av CLS. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Prebona  Nanologica  Oasmia
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
BrainCool meddelar att företrädesemissionen är tecknad till cirka 49 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 9 761 760 aktier. Läs mer.
Nanologica meddelade att Eva Byröd har tillsatts som ny styrelseledamot. Hon efterträder Mårten Steen som avböjt omval. Läs mer.
Episurf Medicals styrelse utser Pål Ryfors till vd och koncernchef samt att Veronica Wallin utses till ny finanschef. Läs mer.
Sereno Scientific meddelar att bolaget har blivit beviljat ett bidrag på 700 000 kronor av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Läs mer.
Sjukvårdskoncernen GHP har skrivit ett samarbetsavtal med Integra Healthcare. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
BioStock analys: Idogen
BioStock har analyserat bioteknikbolaget Idogen, vars innovativa teknologiplattform för cellterapi har potential att omdefiniera behandling av autoimmuna sjukdomar, samt förhindra avstötning av organ vid exempelvis njurtransplantation. Läs och ladda hem analysen här.
 
 
 
A1M Pharma: prekliniska framsteg i utvecklingen av ROSGard
A1M Pharma har enligt tidsplan inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard. Resultaten kommer att ligga till grund för ansökan om att inleda kliniska studier nästa år. Samtidigt produceras nu den första storskaliga batchen under full GMP, även det i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan. A1M Pharma arbetar nu enligt vd Tomas Eriksson intensivt med att slutföra den prekliniska slutfasen för läkemedelskandidaten ROSGard med sikte på att inleda kliniska studier i början av 2018. Läs mer.
Redwood Pharma – fallande aktiekurs, lovande framtid
Redwood Pharma annonserade den kommande emissionen föll kursen. Men ett stundande partnerskap inom 18 månader, ett läkemedel nära marknadslansering och relativt låga investeringsrisker är faktorer som talar för bolaget. Läs mer.
 
Mångmiljonregn över Malmö högskolas forskningscenter
Forskningscentret Biofilms – Research Center for Biointerfaces (BRCB) vid  har beviljats närmare 80 miljoner i forskningsmedel det senaste året, av dessa har 55 miljoner gått till cancerforskning. Nyligen beviljade KK-stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär som uppmuntrar bildandet av nya vägar mellan näringsliv och akademi och förkortade ledtider mellan forskningsresultat och tillväxt, medel för ytterligare två forskningsprojekt. Ett av dessa handlar om att spåra cancerceller, och det andra om läkemedelsformuleringar. Läs mer.
 
VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen
A1M Pharma
meddelade under tisdagen att man kommer få ett patent godkänt i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. Patentet kommer efter formellt godkännande att vara giltigt till och med 2028, och A1M Pharma utvidgar därmed sitt immateriella skydd för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i regionen. BioStock ställde några frågor om patentsituationen och om hur utvecklingen fortlöper i bolaget. Läs mer.
Stockholm en av toppkandidaterna för EMA:s huvudkontor enligt ny rapport
Konsult- och revisionsfirman KPMG har släppt en ny rapport där man analyserat var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lämpligen bör placera sitt högkvarter, idag placerat i London, efter Brexit. Enligt rapporten ligger Sverige och Stockholm bra till i konkurrensen och hamnar på tredje plats, strax efter Köpenhamn och Paris, med den franska huvudstaden som förstahandsvalet. Läs mer.
 
Videointervju: NeuroVives vd Erik Kinnman från Bio-Europe
Det internationella nyhetsbolaget Informa Pharma Intelligence, som bland annat ger ut välrenommerade branschtidningen SCRIP, intervjuade NeuroVives vd Erik Kinnman när denne var på plats under branschkonferensen Bio-Europe Spring i Barcelona. I fokus för intervjun var NeuroVives utvecklings- och utlicensieringsstrategi, och Kinnman fick finna sig i att bli lätt “grillad” angående bolagets planer på att finna attraktiva samarbetspartners. Se videon här.
 
Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar
Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort. Inom vårdsystemet finns dock utmaningar som måste övervinnas för att maximera de fördelar som precisionsmedicin kan medföra för morgondagens patienter. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för maj v 22 här
Vinnare i lunchhandeln: Oasmia +10,77%, Hemcheck Sweden +8,19%, Cereno Scientific +7,63%, QuickCool +7,49%, Senzime +6,15%, Annexin Pharmaceuticals +6,12%
Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -11,72%, Peptonic Medical -9,95%, Aptahem -9,54%, Doxa -5,71%. Ellen -4,76%, AcouSort -3,72%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev