Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 28 juni

Nyhetssvepet onsdag 28 juni

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet onsdag 28 juni

28 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Tuffare tider för Life Science-bolagen bland börsens nykomlingar
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK
» Idag inleddes handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North
» Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
» Dubbelverkande nanopartiklar kan effektivisera cancerimmunterapier
» VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis
» EU:s nya tobaksregler goda nyheter för Enorama Pharma
» BrainCools business case stärks av nya amerikanska riktlinjer
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 25 här
ExpreS2ion Biotech meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies, genom sitt joint venture-företag AdaptVac och den patenterade Plug-and-Play Virus-Like-Particle (VLP)-teknologin, ökar sin utvecklingstakt av effektiva terapibehandlingar och profylaktiska vacciner inom de högt värderade segmenten onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar. Värdet för ExpreS2ions andel i AdaptVacs initiala pipeline, beräknat genom rNPV (risk-adjusted net present value), uppskattas vara mellan 50 och 100 MSEK. Läs mer.
Salipro Biotech har tilldelats Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor. Priset delas ut till unga företag inom kemibranschen som bedöms ha en stor möjlighet att utvecklas i KTH-baserade Greenhouse Labs. Läs mer.
Veckans Affärer arrangerar ett lunchseminarium i Almedalen tillsammans med SmiLe Incubator och GU Ventures på tisdag 4 juli. Där ska frågor som hur vi får ett starkare innovationsklimat för life science diskuteras. På scen kommer även beslutsfattare från Regeringskansliet, kapitalmarknaden, akademi, sjukvård och industri att medverka. Läs mer.
Toleranzias tidsplan för läkemedelskandidaten TOL1 förskjuts något – efter att ha genomfört ett flertal förändringar i tillverkningsprocessen för bolagets läkemedelskandidat TOL1 har bolaget nu uppnått en betydligt renare produkt som bedöms uppfylla de kvalitetskrav som ställs på biologiska läkemedel. Arbetet med att förbättra produktiviteten och utbytet i processen fortgår i samarbete med extern expertis. En första klinisk studie planeras att starta 2019. Läs mer.
C-RAD har fått en order på att utrusta fem behandlingsmaskiner på två cancerbehandlingscenter i Bretagne, Frankrike, med den senaste SIGRT-lösningen. Ordern uppgår till totalt ca 9 MSEK och inkluderar leverans av system och servicekontrakt. Leverans och installation förväntas påbörjas under tredje kvartalet 2017. Läs mer.
SenzaGen har tecknat ett globalt distributionsavtal med Charles River Laboratories, ett världsledande företag inom laboratorietjänster. Charles River kommer marknadsföra GARDskin till sina kunder på global basis. GARDskin är ett genbaserat test som, med högre noggrannhet än de tester som idag dominerar marknaden, avslöjar om kemiska substanser riskerar att framkalla allergier. Läs mer.
Immunovia har valt Boston, Massachusetts i USA som etableringsort för Immunovias amerikanska huvudkontor. I samband med etableringen har avtal för ändamålsenliga lokaler för verksamheten tecknats. Den amerikanska verksamheten kommer driva dels ett referenslaboratorium för att täcka östra USA och dels bidra med kommersiellt stöd för marknadsetablering, försäljning och kundsupport. Läs mer.
GPX Medical, ett dotterbolag till GASPOROX, har erhållit besked från den Europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser bevilja dotterbolagets patent beträffade mätning av gas i kroppen med hjälp av laserljus. Patentet är kopplat till utvecklingsprojektet Neo-lung, delfinansierat av Vinnova, som just nu genomförs i GPX Medical. Läs mer.
Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – juni 2017. Presentationen kommer att hållas på engelska. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Diamyd Medical  ScandiDos
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Diamyd Medical får godkännande av läkemedelsverket för fas II-studien DIAGNODE-2. Den placebokontrollerade fas II-studien DIAGNODE-2 prövar ett innovativt och patentsökt koncept där diabetesvaccinet Diamyd ges direkt i lymfkörtel. Läs mer. 
Diasend, som erbjuder smarta datalösningar för personer med diabetes och deras vårdgivare, gick i fjol ihop med branschkollegan Glooko i Silicon Valley – och nu sker det första stora gemensamma klivet framåt. Det sammanslagna bolaget har precis tagit in 300 miljoner kronor i nytt kapital och flyttar samtidigt det europeiska huvudkontoret i Göteborg till större nybyggda lokaler. Läs mer.
Kommuniké Clinical Laserthermia Systems
Företrädesemissionen av units i Redwood Pharma, för vilken teckningsperioden avslutades den 20 juni 2017, tecknades till 74 %. Bolaget tillförs ca 8,1 miljoner kronor kontant efter emissionskostnader om ca 1,3 miljoner kronor och kvittning av ersättning för garantiåtaganden om ca 0,4 miljoner kronor. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems lanserar nyutvecklad teknik i form av en ”active introducer” – en nål med integrerad temperaturmätare, som används för att föra in laserfibern i cancertumören. Genom den nya tekniken förenklas handhavande och styrning av TRANBERG-systemet under behandling. Som tidigare meddelats har CLS lämnat in en ansökan avseende europeiskt patent för den nya teknik som bolaget utvecklat.  Läs mer.
QuiaPEG Pharmaceuticals, ett helägt dotterbolag till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding, som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform, beviljas lån om 2,5 MSEK från ALMI. Läs mer.
Första handelsdag på AktieTorget för iApoteks aktie är den onsdag 28 juni 2017, under kortnamnet IAPO. Läs mer.
Regionalt Cancercentrum Syd: Nu finns två nya nationella vårdprogram inom lymfomområdet tillgängliga, för Hodgkins lymfom och T-cellslymfom. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Respiratorius 11,73%, Ellen 10,34%, AcuCort 6,81%, C-Rad 5,64%, Enorama Pharma 4,51%, Lidds 4,35%
Förlorare i lunchhandeln: Toleranzia -16,95%, Diamyd Medical -11,05%, ISR HOLDING -7,88%, Scandidos -7,08%, Nanexa -6,29%, Redsense Medical -6%
Index: OMXS 30 -0,7%, Hälsovård -1,38%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev