Home Nyheter Idag inleds handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North

Idag inleds handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North

Idag inleds handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North

20 juni, 2017

Idag tisdag inleds handeln i A1M Pharmas stamaktie och teckningsoption på Nasdaq First North. Sista handelsdagen på AktieTorget var igår den 19 juni. A1M Pharmas aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med detta, men för bolagets del är skiftet av handelsplats ett viktigt steg i ambitionen att få en mer internationell profilering, samt att underlätta för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget. Bolaget går in på den nya plattformen med välfylld kassa efter en genomförd emission, men även med värdefulla prekliniska framsteg i ryggen inom utvecklingen av ROSGard. Under förmiddagen kommer Martin Austin, styrelseordförande i A1M Pharma att medverka i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt som kan ses nedan.
A1M Pharma har allt sedan starten 2008 fokuserat på det graviditetsrelaterade sjukdomstillståndet preeklampsi eller havandeskapsförgiftning. Man har under det senaste året gjort betydande framsteg i den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSGard. Bolaget har också anammat en ny marknadsstrategi,  i syfte att undvika några av de utmaningar som oundvikligen uppstår när man ska ta ett nytt läkemedel till klinik för gravida kvinnor.
I korta drag går den nya strategin ut på att primärt etablera proof-of-concept inom njurskador vid s.k. PRRT-behandling av cancerpatienter – en mindre och väl definierad patientgrupp med stora medicinska behov. Det möjliggör en snabbare väg till marknad, samtidigt som prekliniska och kliniska data kan genereras som stödjer den fortsatta utvecklingen inom havandeskapsförgiftning. Bolagets har kommunicerat att man planerar att inleda kliniska studier med ROSGard i början av 2018.
Söker internationellt samarbete
Enligt A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin är målsättningen att bolaget ska slutföra licensdiskussioner med internationella läkemedelsbolag så snart bolaget lyckats bevisa ROSGards njurskyddande egenskaper på patienter. Marknaden för strålbehandling av neuroendokrina tumörer (NET) bedöms vara värd cirka 0,5-1 miljard dollar per år. Den totala marknaden för behandling med radioisotoper beräknas vara värd cirka 7-8 miljarder dollar.
Liveintervju med Martin Austin från Nyhetsbyrån Direkt
Med anledning av A1M Pharmas listbyte till Nasdaq First North kommer också bolagets styrelseordförande Martin Austin att medverka i en liveintervju hos Nyhetsbyrån Direkt.
Klicka nedan för att se intervjun, som sänds kl 11.00 (tisdag 20 juni).

YouTube video

Viktiga triggers/katalysatorer för investerare att bevaka:

Innan A1M Pharma kan inleda de kliniska studierna återstår några delmoment i den prekliniska slutfasen. Dels måste en toxicitetsstudie enligt god laboratoriesed (GLP) färdigställas, och dels krävs tillverkning av läkemedelskandidaten enligt gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP). Bolaget har kommunicerat att GLP-toxicitetsstudien har inletts i enlighet med plan, och den praktiska delen av studien förväntas att vara avklarad redan i mitten av juli, följt av analys och utvärdering. Bolaget räknar med att hela studien skall vara genomförd under det fjärde kvartalet 2017, med förväntad slutrapport i november.
Nedan listar vi ett antal viktiga kommande triggers för investerare att bevaka:

  • Långtidsuppföljning med ROSGard / PRRT i NET (Q4 2017)
  • GMP-produktion av ROSGard (Q2-Q4 2017)
  • CRO-urval för kliniska studier (Q3 2017)
  • GLP prekliniska studier (Q2-Q4 2017)
  • Initiering av fas I / II kliniska studier (Q1 2018-Q2 2019)
  • Toplineresultat från fas I / II kliniska studier (Q3-Q4 2018)

Läs även: BioStock analys: A1M Pharma (24 maj 2017)
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev