Home Nyheter VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis

VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis

VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis

9 juni, 2017

Genovis utvecklar och säljer s.k. smarta enzymer, specialiserade verktyg som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av framtidens läkemedel. Nyligen meddelade Genovis att man breddat sin produktportfölj ytterligare med inte mindre än tre nya unika enzymer för analys av glykaner, en sorts sockermolekyler som ofta förekommer på proteiner – t.ex. antikroppar. För BioStock berättar Genovis vd Fredrik Olsson här mer om de senaste tillskotten i produktportföljen och strategin bakom årets produktlanseringar.

Fem nya produkter har lanserats

Genovis har redan hunnit med fem produktlanseringar bara i år, och man erbjuder därmed en portfölj med 12 unika enzym till kunder som Pfizer, Merck, Roche, Genentech och Johnson&Johnson. Den aggressiva lanseringsstrategin borgar för att det blir ett spännande år för det lundabaserade bolaget, som marknadsför sina produkter med lekfulla namn som GingisKHAN och FabULOUS och ett för branschen minst sagt uppfriskande bildspråk.

Nytillskotten öppnar marknaden för glykanalys

Senaste lanseringen utgörs av tre unika enzymer för analys av glykaner. OpeRATOR är ett helt unikt proteas som delar proteiner exakt vid stället för en viss typ av glykan. De två övriga, OglyZOR och SialEXO, har enligt Genovis en förbättrad prestanda jämfört med liknande enzym på marknaden och kan tillsammans med OpeRATOR bli bolagets fot i dörren på marknaden inom glykananlys. Samtliga enzymprodukter är utvecklade internt av Genovis själva och har patentsökts.

Fredrik Olsson, vd Genovis
Fredrik Olsson, vd Genovis.

Fredrik Olsson, vd Genovis, till att börja med, vad är O-glykananalys och hur kom ni in på detta spår?
– Det finns lite förenklat två typer glykaner, d.v.s. sockerkedjor som sitter kopplade till proteiner; N-och O-glykaner. För N-glykaner finns det ganska etablerade metoder och enzym redan och N-glykaner är mer förutsägbara när det gäller var de kopplar på proteiner. Anledningen till att vi ville göra något på O-glykansidan är att vi genom våra många kundrelationer förstått att det är besvärligt att analysera dessa. Vi gillar utmaningar som kan leda till produkter som har ett högt värde för kunderna och kan bidra till bättre läkemedel, därför var det ett lätt beslut att satsa på ett projekt för O-glykaner.
Kan du beskriva de nya produkterna kortfattat och hur de potentiellt kan bidra till utvecklingen av morgondagens läkemedel?
– Idag är det som sagt väldigt komplicerat att analysera O-glykaner och därmed är det svårt att veta hur dessa glykaner påverkar läkemedlets funktion. Många godkända läkemedel innehåller O-glykaner men eftersom analysmetoderna är komplicerade ger de inte entydiga svar. Om vi kan bidra till att man får en bättre förståelse för deras biologiska betydelse kan det hjälpa till att förstå och utveckla nya läkemedel.
Kan du berätta något om de kunder som de nya enzymerna har utvecklats i samråd med?
– Detta var ett lite speciellt projekt där vi mest lyssnade in vad kunderna hade för erfarenheter och uppfattningar kring O-glykanalys. Sen gick vi till ritbordet för att lista ut hur vi bäst löser problemen kunderna formulerat. Det går inte att peka på nån speciell kund utan mer på ett generellt behov inom branschen och forskningsfältet.
Vilka begränsningar har de nuvarande metoderna för att jobba med O-glykananalys och på vilket sätt era produkter kan förändra arbetssättet med dessa?
– Det finns två tydliga begränsningar: För det första har dagens metoder svårt att bestämma hur ofta en O-glykan sitter på en given plats på ett protein. Den andra utmaningen är att analysera hur den ser ut. Med de enzym vi lanserar nu finns betydligt bättre förutsättningar för att adressera båda dessa begränsningar – både placering och utseende.
OglyZOR. klicka för mer info
OglyZOR. klicka för mer info.

I vilken utsträckning förväntar du dig att de tre nya enzymerna kommer att bidra positivt till bolagets resultat under innevarande år – är de jämförbara med tidigare lanseringar?
– Det är inte helt lätt att bedöma hur snabbt de kommer att bidra jämfört med tidigare lanseringar eftersom vi genom denna lansering breddar marknaden till att omfatta mer än biopharmabolag. Till exempel ser vi tillämpningar inom både akademi och diagnostik för de nya produkterna. Det är nu klarlagt att O-glykaner kopplade till proteiner på cancerceller skiljer sig väsentligt från normala celler. Generellt sett är kunskapen om O-glykanernas betydelse i många sjukdomar outforskad mark eftersom de är komplicerade att analysera.
Ni har nu lanserat inte mindre än fem nya produkter hittills i år. Kan du avslöja om ni redan nu siktar på några ytterligare produktområden där ni ser affärsmöjligheter för Genovis?
– Vi letar kontinuerligt efter nya utmaningar och problem som behöver lösas på ett bättre sätt. Det finns verkligen ingen begräsning i antal områden där vi kan bidra. Däremot berättar vi inte om vad vi tänker göra härnäst, av konkurrensskäl. Andra större bolag följer oss noga numera och vi gillar att överraska lite, som vi gjorde nu med O-glykanportföljen. Men jag tror att glykananalys generellt är ett område som vi kommer att fortsätta utforska eftersom hela forskningsområdet och förståelsen för glykanernas betydelse för olika sjukdomar bara är i sin linda.

»Andra större bolag följer oss noga numera och vi gillar att överraska lite, som vi gjorde nu med O-glykanportföljen.«
– Fredrik Olsson, vd Genovis

OpeRATOR. klicka för mer info
OpeRATOR. klicka för mer info.

Kan du berätta något generellt om strategin bakom era produktlanseringar – finns det en i förväg fastlagd plan för produktutvecklingen eller bygger den på att ni hela tiden har örat mot rälsen och snabbt fångar upp marknadens framtida behov?
– Vi arbetar ganska okomplicerat – vi har inte direkt några femårsplaner för produktutvecklingen eftersom omvärlden förändras snabbare än så. Vår strategi är ganska enkel i sitt upplägg: Unika produkter med ett högt värde för kunden. Den svåraste delen i den strategin är oftast inte den tekniska delen utan att förstå var värdet ligger som högst – det kräver en nära relation med våra kunder och ”örat mot rälsen” som du uttrycker det. Sen har Genovis en fantastisk inneboende innovationskraft genom många kreativa och passionerade medarbetare, vilket gör att vi har en förmåga att svara snabbt på kundernas behov.
Er produktportfölj omfattar nu tolv unika enzymer för analys av antikroppar och proteiner samt en produkt för märkning av antikroppar. I vilken eller vilka av era produkter ser du den tydligaste öppningen mot den kliniska marknaden?
– Det finns tydliga kliniska applikationer i båda delarna och det svårt att bedöma vilken som blir först, men GlyCLICK kommer sannolikt att nå klinisk användning snabbare, räknat från lanseringsdag, än övriga.
SialEXO, klicka för mer info
SialEXO, klicka för mer info.

Ni har redan många av världens största läkemedelsbolag som kunder, bl.a. Pfizer, Merck, Roche, Genentech, Johnson&Johnson m.fl. Men vilka är era främsta konkurrenter och vilka är era främsta konkurrensfördelar jämfört med dem?
– Vi pratar ofta om “Interaktion, kunskap och innovation”. I praktiken betyder det att vi ser varje interaktion med kunderna som en affärsmöjlighet: antingen att vi löser ett problem med befintliga produkter eller som en möjlighet till att utveckla en ny produkt. Våra främsta konkurrenter är väsentligt större bolag än Genovis, t.ex New England Biolabs, Promega, Thermo Scientific, Sigma-Aldrich mfl.
– Sen är vi väldigt stolta att vi kan matcha och i många fall överträffa dessa bolags distribution och kundsupport. Faktum är att Genovis, trots vår storlek, kan leverera till kund på 24 timmar i hela Europa och Nordamerika. 
Slutligen, hur tas den lekfulla visuella designen av era produkter emot av kunderna i en bransch som trots allt är rätt tyngd av akademi och big business? 
– Våra kunder gillar verkligen hur vi marknadsför oss. Vi får väldigt ofta positiva omdömen även från de som inte direkt är kunder till oss. Vi sticker ut och nu vet branschen att våra produkter är av hög kvalitet, och det ger oss också större frihet att förstärka och utveckla vår marknadsföring ytterligare. Jag tror inte man ska underskatta betydelsen av en positiv känsla och ett skratt även om vi befinner oss i en bransch som är väldigt traditionell och tyngd av fakta. Det ena behöver inte utesluta det andra och det tycker jag vi bevisat.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev