Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 27 juni

Nyhetssvepet tisdag 27 juni

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet tisdag 27 juni

27 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Tuffare tider för Life Science-bolagen bland börsens nykomlingar
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK
» Idag inleddes handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North
» Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
» Dubbelverkande nanopartiklar kan effektivisera cancerimmunterapier
» VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis
» EU:s nya tobaksregler goda nyheter för Enorama Pharma
» BrainCools business case stärks av nya amerikanska riktlinjer
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 25 här
NeuroVive Pharmaceutical och Yungjin Pharm inleder klinisk utveckling med KL1333 i genetiska mitokondriella sjukdomar. En klinisk fas I dos-eskaleringsstudie har påbörjats och den första patienten har inkluderats i studien, som ska undersöka farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet av KL1333 i friska frivilliga personer. Studien planeras omfatta 60 medverkande och kommer att drivas självständigt av Yungjin Pharm. KL1333 utvecklas för behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar såsom MELAS och Kearns-Sayres syndrom, som det idag saknas behandlingar mot. Läs mer.
EMOTRA:s företrädesemission, som avslutades 21 juni, tecknades till cirka 13,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. Bolaget tillförs cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2  MSEK. Läs mer.
Oncology Venture rapporterar att data från en pågående fas I/II-studie visar att tumörresponsen av LiPlaCis kan förutsägas av Oncology Ventures Drug Response Predictor (DRPTM) oberoende av tumörtyp, och poängeterar att detta även omfattar bröstcancer. Hittills analyserade data kommer från 11 patienter, varav några svarade på behandling med LiPlaCis och några inte. Dessa tidiga data antyder att den översta tredjedelen av de patienter som förutsetts vara mottagliga för LiPlaCis har en 67 procents sannolikhet att svara på behandling. Läs mer.

Nexstim ansöker om FDA-godkännande i USA för sitt NBT-system för behandling av depression genom neurostimulering med repetitiv transkraniell magnetstimulering, vilket har visats vara en effektiv behandlingsmetod för patienter som inte svarar på läkemedelsbehandling. Läs mer.

Inhalation Sciences knoppar av produkten LaminarPace i ett fristående bolag. Göran Conradson blir VD för det nya bolaget. LaminarPace är ett patenterat instrument som används för att torka läkemedelssubstanser i rumstemperatur. Detta möjliggör klimatoberoende förvaring och transport och säkerställer att läkemedlens aktiva substans inte förstörs. Då produktens användningsmöjligheter omfattar betydligt fler områden än inhalationsläkemedel väljer man att göra en s.k. spin out med produkten i ett nytt bolag. Läs mer.
Bactiguard tecknar ramavtal med Region Skåne avseende Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar från 1 augusti 2017. Läs mer.
Rhythm och Camurus meddelar idag positiva initiala resultat från en pågående klinisk fas Ia-studie som utvärderar farmakokinetik och lokal tolerans av en långtidsverkande formulering av setmelanotid, Rhythms nya melanocortin-4 receptor-agonist som utvecklas för behandling av sällsynta former av genetiskt orsakad fetma. Läs mer.
Novartis har fått positivt utlåtande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för ribociklib som första linjens behandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer. Läs mer.

Stockholm Science City har släppt ett nyhetsbrev för juni 2017 som går att läsa här.

Cereno Scientific meddelar att bolaget har blivit beviljat ytterligare ett bidrag om 700 000 SEK – denna gång av Västra Götalandsregionen (VGR). Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Capital Conquest har den 22 juni 2017 sålt 22 374 814 aktier i Biotech-igG till köparen Insolita, och efter transaktionen innehar Capital Conquest inga aktier i Biotech-igG. Läs mer.
Promore Pharma genomförde i juni 2017 en emission inför den aviserade noteringen på Nasdaq First North. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 76 MSEK före avdrag av emissionskostnader om cirka 11 MSEK. Läs mer.
Från och med den 23 juni så har Novozyme köpt tillbaka ca 3,6 miljoner aktier till ett värde av ungefär 1,3 miljarder SEK. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: SpectraCure 20,18%, Ellen 11,11%, Oncology Venture 10,33%, Doxa 7,63%, Senzime 7,38%, Nanologica 6,99%
Förlorare i lunchhandeln: QuickCool -7,95%, Orasolv -7,89%, Addvise -6,40%, A1M Pharma -6,2%, SensoDetect 5,92%, Vicore Pharma Holding -5,74%
Index: OMXS 30 -0,2%, Hälsovård -0,87%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev