AstraZenecas lungcancerstudie en besvikelse

Astrazenecas fas III-studie med selumetinib i kombination med docetaxel som behandling av metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC), nådde inte upp till det primära effektmåttet om progressionsfri överlevn... LÄS MER!